MEB'deki geçici işçiler, sürekli işçi olsun kanun teklifi (12 Haziran 2020)

Kanun teklifi ile 5620 sayılı kanuna eklenen ek madde ile 696 sayılı KHK ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlarda çalışmak üzere geçici işçi" statüsünde atanan personellerin sürekli işçi” statüsünü kazanmalarının önünün açılması hedeflenmiştir.

MEB'deki geçici işçiler, sürekli işçi olsun kanun teklifi (12 Haziran 2020)

Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi. Teklif ile, geçici iş pozisyonlarında çalışan geçici işçilerin 1/7/2020 itibarıyla sürekli işçi kadrolarına geçirilmesi, söz konusu geçişten dolayı bu işçilerin ücretleri ile diğer malî ve sosyal haklarında artış yapılmaması ve bu işçilere herhangi bir tazminat ödenmemesi ancak kıdem tazminatına esas olan toplam hizmet sürelerinin, İş Kanunu uyarınca ödenecek kıdem tazminatının hesabında kıstelyevm usulüyle uygulanması amaçlanmaktadır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

5620 Sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gerekçesiyle birlikte ekte sunulmuştur. Gereğini saygılarımla arz ederim. 08.06.2029 Dr. Fikrey Ahsan /Balıkesir Milletvekili 

GENEL GEREKÇE 
24 Aralık 2017 tarihinde yayınlanan 696 sayılı KHK ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'e bağlı kurumlarda çalışmak üzere "geçici işçi” statüsünde personel atamaları gerçekleştirilmiştir. Atanan personeller 696 sayılı KHK'ye tabi geçici işçi olarak sözleşmeleri gereği maaşsız olarak 2 ay zorunlu izne tabi tutulmaktadırlar. 

Geçici işçi statüsünde çalışan vatandaşlarımız barınma, yeme, içme vb. gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması hususunda 2 ay boyunca maaş alamadıkları için maddi sıkıntı yaşamaktadırlar. Çalışamadıkları bu 2 ay içerisinde başka bir meslek icra etmeleri zor olmakla birlikte etik de karşılanmamaktadır. Hali hazırda kira ödemek zorunda olan, çocuk bakım ve eğitimi gibi giderleri bulunan çalışanlar, maaş alamadıkları bu 2 ayda, yıl içerisinde telafi edemeyecekleri maddi zararlar ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Ancak, aynı kurumda aynı işi yapan aynı sınıfları temizleyen eski kadrolu hizmetliler yılın 12 ayı çalıştıkları gerekçesiyle maaş kesintisi yaşamamakta, 12 ay boyunca esaslı maaş almaktadırlar. Yaz aylarında da MEB'e bağlı kurumlar çalışmaya devam ederken, 2 aylık sürede hizmet alınmadığı gerekçesiyle ücret ödemesinin yapılmaması hukuka aykırı bir durum teşkil etmektedir. 

İşbu hususta yasal düzenleme ile ilgili sorunun çözümü mümkün olup, 21/04/2007 tarih ve 26500 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5620 Sayılı Kanun'da : (Ek: 20/11/2017 - KHK - 696/106 MD; Aynen Kabul: 1/2/2018 – 7079/99 md) “ikinci fıkranın ( a ve b bentleri kapsamında vizelenen geçici işçi pozisyonunda çalışanların çalışma sürelerini ilgili kurum veya kuruluşların talebi üzerine kurum, kuruluş, birim veya pozisyon itibariyle 4 (dört) aya kadar uzatmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.”) şeklinde belirtilmektedir. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, Milli Eğitim Bakanlığı talepte bulunduğu takdirde personellerinin çalışma süreleri uzatılabilmektedir. Eğitim-öğretimin yaz tatiline girmesi halinde dahi devam eden mezun, yeni kayıt, memur maaş tahakkuku gibi işlemlerin süreklilik arz etmesi, MEB'in söz konusu maddeyi harekete geçirmesi noktasında önemli sebeplerden biridir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 10. maddesi gereğince herkes kanun önünde eşittir. Yine Anayasa'nın 49. maddesi uyarınca, devlet; çalışanlarının hayat seviyesini yükseligteDr. Fikret ŞAHİN 
Balıkesir Milletvekili 

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyesi çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik ortamı ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri almak zorundadır. Anayasanın 50. maddesi de ücretin emeğin karşılığı olduğunu, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri için gerekli tedbirleri alır. Bu bağlamda; 24 Aralık 2017 tarihinde yayınlanan 696 sayılı KHK ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlarda çalışmak üzere "geçici işçi” statüsünde atanan vatandaşlarımızın ayrım yapılmaksızın hepsinin “ sürekli işçi” kadrosu almaları sağlanmalı, 2020 yılının Temmuz ve Ağustos aylarında çalıştıkları kurumun işlerinin aksamaması ve kendilerinin de temel yaşam ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ara verilmeden çalıştırılmaları yönünde yasal düzenlemelerin eşitlik ve adalet ilkelerine uygun olarak yapılması gereklidir.

MADDE GEREKÇELERİ 

MADDE 1 - 5620 sayılı kanuna eklenen ek madde ile 696 sayılı KHK ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlarda çalışmak üzere geçici işçi" statüsünde atanan personellerin 
sürekli işçi” statüsünü kazanmalarının önünün açılması hedeflenmiştir. 
MADDE 2 - Yürürlük maddesidir. MADDE 3 - Yürütme maddesidir. 

KAMUDA GEÇİCİ İŞ POZİSYONLARINDA ÇALIŞANLARIN SÜREKLİ  İŞÇİ KADROLARINA VEYA SÖZLEŞMELİ PERSONEL STATÜSÜNE GEÇİRİLMELERİ, GEÇİCİ İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA  İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 4/4/2007 tarihli 5620 sayılı kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
EK MADDE 3 - (1) Bu Kanunun 3. Maddesinin İkinci fikrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında vizelenen geçici iş pozisyonlarında çalışan geçici işçiler; 01/07/2020 tarihi itibariyle ilgili kurum ve teşebbüslerin sürekli işçi kadrolarına, geçirilir. 
(2) Bu Kanunun 3. Maddesinin İkinci fikrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında vizelenen geçici iş pozisyonlarında çalışan geçici işçilerden 01/07/2020 tarihi itibarıyla; bağlı bulundukları sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık veya emeklilik aylığı bağlanmasına hak kazanmış olanlardan bu tarih itibarıyla kadınlarda 56, erkeklerde 58 yaşını doldurmuş olanlar, sürekli işçi kadrolarına statüsüne geçirilmezler, bunların iş sözleşmeleri tüm yasal hakları ödenmek suretiyle sona erdirilir, 
(3) Geçici işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçiş işlemleri bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde tamamlanır. 
(4) Bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla sürekli işçi kadrolarına yapılan geçişler nedeniyle boşalacak geçici iş pozisyonlari başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. 
(5) Birinci fikra hükümlerine göre geçici iş pozisyonlarından sürekli işçi kadrolarına geçirilmiş olmalarından dolayı, bu işçilerin mevcut ücret düzeylerinde ve diğer malî ve sosyal haklarında artış yapılamaz ve ücret skalaları değiştirilemez. Bu işçilere sadece 2021 yılı ve sonraki yıllardaki toplu iş sözleşmeleri ile belirlenecek genel ücret artışları uygulanır. 
(6) Geçici işçi statüsünden sürekli işçi kadrolarına geçirilenlere iş mevzuatına göre herhangi bir tazminat ödenmez. Bu personelin önceden kıdem tazminatı ödenmiş süre kıdem tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, 1475 sayılı İş Kanunun 14. Maddesi uyarınca ödenecek kıdem tazminatına hak kazanmada ve hesabında kistelyevm usulüyle dikkate alınır. 
(7) Bu Kanunun 3. Maddesinin İkinci fikrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında vizelenen geçici iş pozisyonlarinda çalışan geçici işçilerin kadrolarının ihdas ve iptaline ilişkin işlemler, ilgili idarelerce, bu kanunun yürürlük tarihinden itibaren 01/07/2020 tarihine kadar sonuçlandırılır. Bu işlemlere ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenir.
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Kamubiz.com ÖZEL/ANKARA

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
İlyas aydın 3 hafta önce

InşAllah görürler sadece haberde kalmaz da olur 3 ay kim ne yapacak.

Avatar
Ahmet çakmak 3 hafta önce

Allah rızası için 12 aya çıkarın Allah sizinle daim olsun