İşte AK Parti tarafından polisler...

19 Kasım 2019, 20:15 2 Yorum

Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 18 Kasım 2019 tarihinde İçişleri Komisyonuna havale edildi. Teklif ile; İkinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde zorunlu en az bekleme süresinin iki yıla yükseltilmesi; polis eğitim ve öğretim kurumları ile polis moral eğitim merkezlerinde birim yöneticisi olarak görevlendirilen Birinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesindeki personel ile İl Emniyet Müdürü olarak görevlendirilen Birinci Sınıf Emniyet Müdürlerinin mali haklar ve özlük hakları bakımından emsalleriyle aralarında ortaya çıkan farkların ortadan kaldırılması; hizmet ihtiyacı sebebiyle emekliye sevk edilmesi uygun görülmeyen personelin fiilî hizmet sürelerinin Yüksek Değerlendirme Kurulu Kararı ve Bakan onayı ile ikişer yıl periyotlarla toplamda dört yıl olmak üzere uzatılabilmesine imkân sağlanması; personelin ödüllendirilmesi hususunda İçişleri Bakanlığına bağlı genel kolluk kuvvetleri arasında yeknesaklığın sağlanması; komiser yardımcılığı sınavlarına müracaat için polis memuru, başpolis ve kıdemli başpolislerde aranan yaş şartının kaldırılması; ihracatçılara verilen hususi damgalı pasaport süresinin iki yıldan dört yıla çıkarılması; Denizli, Malatya, Elazığ ve Afyonkarahisar illerinde meydana gelen depremlerde zarar gören vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi; takviye kuvvet olarak diğer illere gönderilen çevik kuvvet birimlerine, görevlendirildikleri il valiliğince sağlanan olanaklardan, takviye kuvvet olarak görevlendirilen diğer personelin de yararlandırılması; terörle mücadele sırasında alıkonulan veya kaybolan Emniyet Teşkilatı personelinin ailelerinin, gaiplik kararı alınıncaya kadar her türlü sosyal hak ve yardımlardan yararlanmaya devam etmesi sağlanarak mağdur olmamaları; öngörülmektedir.