Kamu Sen'den Sözleşmeliler, Yardımcı Hizmetliler, 3600 Ek Gösterge, Döner Sermaye, Memur Paketi ve Yıpranma Payı Açıklaması

Türk Sağlık-Sen'in teşkilat buluşmasında konuşan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, vergi dilimi, sözleşmeliler, yardımcı hizmetliler sınıfı, 3600 ek gösterge, döner sermaye, Memur Paketi, yıpranma payı vb. gibi özlük haklara değindi. İşte o açıklamalar...

Kamu Sen'den Sözleşmeliler, Yardımcı Hizmetliler, 3600 Ek Gösterge, Döner Sermaye, Memur Paketi ve Yıpranma Payı Açıklaması

Toplu Sözleşmeler Fiyasko İle Sonuçlandı

Memur ve emeklilerimizin 2020 ve 2021 yıllarıyla ilgili mali ve özlük haklarının belirlendiği bir toplu sözleşme süreci yaşandığını belirten Genel Başkanımız Önder Kahveci “Biz, ekonomik ve bilimsel verilere dayanarak taleplerimizi hazırladık. Memurların kayıplarını belirledik.  Hangi kalemlere, ne kadar zam yapılırsa, bu zararların telafi edileceğini hesapladık. Toplu sözleşmelerde de Kamu görevlilerini ilgilendiren hayati konuların dahi masada pazarlığa açılmadığını ifade ettik ve gerekli uyarılarımızı yaptık.  Masada sayın Bakana da ifade ettik. Eylem yapıp basınla da paylaştık.” dedi.  

Malum-Sen ise masada ben tek olmalıyım gibi sendikacılığın ruhuna aykırı  ama siyasetin işini kolaylaştırıcı bir tutumla toplu sözleşmeye başladı diyen Genel Başkanımız “Toplu sözleşme görüşmelerinin ilk gününden itibaren havanda su dövdü. Bu sözde yetkili konfederasyon, kendi taleplerinin dahi arkasında durmadı. Sendika tarihine saat 3’le 5 arası iş bırakma gibi tuhaf bir eylemi geçirdiler. Memurların cüzdanların dolması için mücadele vermek yerine boş cüzdanları bakanlık önüne attılar. İşi gücü şov yapmak olan konfederasyon, iki yılda bir kez ayağımıza gelen bu fırsatı da tepti.  Yetkili konfederasyonun basiretsiz, korkak ve iş bilmez hali, Kanunun aksaklıklarıyla birleşince bundan önce olduğu gibi beşinci toplu sözleşme dönemi de büyük bir fiyasko oldu.” Şeklinde konuştu.

Vergimizi Sabitlensin

Toplu sözleşmenin çok önemli olduğunu ama sendikacılığında toplu sözleşmeden ibaret olmadığını belirten Genel Başkanımız Önder Kahveci: ama sendikacılık da toplu sözleşmeden ibaret değil.  Biz, her şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. Bunun için ilk adımı da 2020 bütçesini protesto edip, memurun bütçesi nerede diye sorduk.  Adaletli bir vergi sisteminin getirilmesi ve çalışanların vergisinin %15’e sabitlenmesini talep ettik. Çünkü yıl içinde alınan bütün maaş zamları zaten vergi dilimi artışıyla elimize geçmeden, yeniden hazineye gidiyor. “dedi. 

Kadro Mücadelemizi Sürdürüyoruz

Sözleşmeliler ve yardımcı hizmetliler sınıfındaki personellerinde taleplerinin takipçisi olduklarını belirten Genel Başkanımız Önder Kahveci “Bir başka meselemiz geçici personel, vekil, sözleşmeli, idari hizmet sözleşmeli gibi istihdam biçimlerinin kaldırılması bulunuyor. Bu çerçevede bütün güvencesiz sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi için bir kanun teklifi hazırladık ve Meclis’e sunulmasını sağladık. Bu konudaki mücadelemiz sonuç alıncaya kadar devam edecek. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Yardımcı hizmetlilerimizi asla unutmadık, daima gündemde tuttuk, tutmaya da devam edeceğiz. Özellikle sınıf değişikliği ve ek gösterge yardımcı hizmetlilerimiz için hayati bir konu; bu konuya bizler de son derece hassas yaklaşıyor, her platformda bu talebimizi dile getiriyoruz.” şeklinde konuştu. 

Kapsayıcı Bir 3600 Düzenlemesi İstiyoruz

3600 Ek gösterge konusunda Türkiye Kamu-Sen’in teklifinin esas alınması gerektiğini kaydeden Genel başkanımız Önder Kahveci “Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen seçimler öncesinde Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öğretmen, polis, hemşire ve imamların ek gösterge rakamlarının 3600’e yükseltileceğini ifade etmişti. Biz de ek gösterge konusunun bütün memurların uzun yıllardan gelen beklentisi olduğunu ve belli meslek gruplarından öteye, toptan ele alınarak kapsamlı bir çalışma yapılması gerektiğini ifade etmiştik.  Bu konuda hazırlanmasına katkıda bulunduğumuz kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda beklemektedir. Verilen sözlerin taleplerimize uygun olarak bir an önce tutulmasını istiyoruz.” Şeklinde konuştu.

Kamuda Liyakat Herkesi Önem Verdiği Bir Değer Olmalı

Kamuda liyakat ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Genel Başkanımız Önder Kahveci “Özellikle liyakat konusu, bizim için son derece önemli. 

Mevkilerin, makamların, hak yenerek, liyakatsiz kimselerce adeta işgal edilmesine karşıyız. Hepinizin bildiği gibi 2016’da hain bir darbe girişimi yaşandı. Türkiye Kamu-Sen bu girişime karşı durdu, şehit verdi. 

Tıpkı 28 Şubatta birileri saklanırken Kesintisiz Demokrasi diyerek meydanlara çıktığı gibi. Bu şerden bir hayır çıkarılmalı ve kamuda birilerinin adamı yerine ehliyet ve liyakat esas alınmalıdır.

Devletin orta düzey yöneticilerinin tamamı ehliyet ve liyakati esas alan bir merkezi sınavla atanmalıdır. Liyakat herkesin önem verdiği bir değer olana kadar Türkiye Kamu-Sen mücadelesini sürdürecektir.” dedi. 

Memur Paketi Hazırlansın

Tüm bu meseleler için mücadelemiz çok boyutlu ve çok yönlü olarak yoğun bir biçimde sürdürdüklerini kaydeden Genel Başkanımız Önder Kahveci  “Meclis Ekim ayında açıldı. Anayasa, adalet ve vergi paketlerini TBMM’de gördük. Hükümet bir memur paketi hazırlasın. TBMM’de milletvekillerimiz bir kerede ellerini memurlar için kaldırsınlar az önce saydığım konularla birlikte maaşlara ilişkin bir revizyon da bu pakete ekleyip sorunları  çözsünler. Kamu çalışanlarını görmezden gelmeye artık bir son versinler. Biz memur paketi talebimizi önemsiyoruz. Türk memurunun sorunları acil olarak çözüm istiyoruz. “ dedi. 

Döner Sermaye Sistemi Yenilenmeli 

Sağlık ve sosyal Hizmet kolunda çalışanların sorunları içinde somut adımlar atılmasını istediklerini söyleyen Genel Başkanımız Önder Kahveci Hizmet kolumuzda ki sorunlar için de acil adımlar atılmalıdır. Bunların başında döner sermaye sistemi gelmektedir. Çalıştıkça kazanılacak denilen sistemde bugün ağır iş yüküne rağmen çalışanlar 5, 6 TL gibi trajik komik performans ödemeleri almaktadırlar. Döner sermaye 10 yıl önce önemli bir ekonomik gelirimizdi bugün ise gülünç bir hale geldi. Memlekette son 10 yılda döner sermaye kadar eriyen hiçbir parasal değer yoktur. Dibi görmüş, tabana vurmuş, sıfırlanmıştır. Fakat bakanlık vurdumduymazlığa devam etmektedir. 1 yıl önce bize Sayın Bakan bir yönetmelik değişikliği yapacaklarını ve çözüm üreteceklerini ifade etmişlerdi. Hazırlıklara başlandığını da açıklanmıştı ama bugüne kadar hala somut bir adım atılmadı. Biz Türk Sağlık-Sen olarak döner sermayeler için eylem yaptık, yüzbinlerce dilekçe toplayıp Bakanlığa teslim ettik. Mücadeleden bir dakika bile geri durmadık. Sorun çözülene kadar da mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Sorunun büyüklüğü ve sistemin karmaşıklığı göz önünde alındığında döner sermaye sisteminin yenilenmesinin zaruri olduğu açıktır. Yapılacak olan düzenleme sosyal tarafları ile birlikte çalışılarak sonuçlandırılmalı ve mutlaka sağlık çalışanların talepleri bu düzenlemenin ana ekseninde olmalıdır.” dedi. 

Makul Bir Yıpranma Payı Hayata Geçmeli 

Bir başka önemli mesele makul olmayan yıpranma payıdır diyen Genel Başkanımız Önder Kahveci “5 yıla 1 yıl olarak söz verilen ama çalışılmayan günler hesaplandığında 9 yıla bir yıl olarak hayata geçen bir yıpranma payının sahibi olduk. İdari ve teknik hizmetlerle bazı sağlık meslek mensupları kapsam dışında bırakıldı. Çalışılan süreler yok sayılarak hiç yıpranmadık kabul edildi. İşin açıkçası bu haliyle de hiç kimseyi bir faydası olmadı.  TBMM’de bu meselenin yeniden gündeme alınması ve beklentileri karşılayacak verilen sözlerin tutulduğu bir yıpranma payının hayata geçmesini istiyoruz. “ dedi.

Şiddete Çözüm Sıfır Toleranslı Alan Uygulamasıdır

Sağlıkta şiddetin çözümü için de sıfır toleranslı alan uygulamasının hayata geçmesini gerektiğinin kaydeden Genel Başkanımız Önder Kahveci  Bu önerilerinin Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu üyelerince de olumlu karşılandığını belirtti. 

Üniversite Hastanelerin Sorunları Çözülmeli

Aile hekimliklerinde sorunların çözülmesi görev ve sorumlulukların yeniden değerlendirilmesi gereklidir. 2014 yılından sonra mezun olanlara lisans tamamlama hakkı getirilmesi, üniversite hastanelerinde çalışanlara mazeret tayini ve becayiş hakkının verilmesi, gibi hususlarında takipçisiyiz. Diyen Genel başkanımız Önder Kahveci Üniversite Hastanelerinin de yaşadığı sıkıntılara dikkat çekerek “Bugün üniversite hastanelerimizde ekonomik kriz yaşanıyor. Bunun da faturası ne yazık ki çalışana çıkarılıyor. Çalışanın alın terine göz dikiliyor. Yararlandığı bazı hizmetler sona erdiriliyor. Buna bir son verilmelidir.  üniversite hastaneleri ekonomik açıdan düzlüğe çıkarılmalıdır. Çalışanın emeğine ve alın terine dokunulmamalıdır” dedi.

Şefkat Eli Sosyal Hizmet Çalışanlarımız Hak Ettikleri Değeri Görmeli

Sosyal Hizmet çalışanlarının hak ettiği değeri görmesi gerektiğine dikkat çeken Genel Başkanımız Önder Kahveci Kamuda yıllarca üvey evlat muamelesi gören sosyal hizmet çalışanlarımız var. Müstakil bir bakanlık sahibi olmuşlardı ama yeni sistemle birlikte Çalışma Bakanlığına dahil edildiler. Bu bakanlıkta da ne yazık ki yine ötekileştirildiklerini görüyoruz. Sorunlarının çözümü için hiçbir adım atılmıyor, talepleri karşılanmıyor. Artık devletin şefkat eli olan sosyal hizmet çalışanları da hak ettikleri değeri görmelidirler. Yaptıkları iş çok kritik olmasına rağmen çalışan hakları görmezden gelinen Adli Tıp çalışanları içinde adım atılmalıdır. Mali ve sosyal talepleri karşılanmalıdır.” Dedi. 

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Doğrusu 9 ay önce

Taşerona kadro vermede kim sebep olduysa yardımcı hizmetleride konuşulsa çare bulunur

Avatar
SÖZLEŞMELİ LİSANSLI YHS 9 ay önce

4 mesleğin ek göstergesi artırılıyor, YHS nin ek göstergesi yok ama biz ülkenin vatandaşı bu devletin sözde memuruyuz değil mi, ne kadar yazık

Avatar
rıdvan 9 ay önce

sayın başkan Y.H.S diplomaya göre ünvan ve kadro beklentilerimiz devam ediyor. hakkımızı aldığınız takdirde.emekleriniz boşa gitmeyecektir saygılar .

Misafir Avatar
HİZMETLİ 7 ay önce @rıdvan

hep laf icraat yok boş ümit boş beklenti.bizi tınlayan bile yooookkk.Maalsef....

Beğenmedim! (0)
Avatar
Y.HİZMETLİ 9 ay önce

y.hizmetliler bitmiştir artık bize kadro felan vermezler .haram olsun hakkım
.

Avatar
YHS 9 ay önce

başkanım teşekkür ederiz bizleri düşünen başka kimse yok

Avatar
İl içi sıralar tekrar çalıştırılsın 9 ay önce

İl içi sıralar tekrar çalıştırılsın

Avatar
İl içi sıralar çalıştırılsın 9 ay önce

İl içi sıralar tekrar çalıştırılsın

Avatar
İl içi sıralar en az 10 defa çalıştırılsın 9 ay önce

İl içi sıralar en az 10 defa çalıştırılsın