Türkiye Kamu Sen'den sözleşmeli memura kadro, yardımcı hizmetler sınıfı, 3600 ek gösterge ve vergi dilimi açıklaması

Antalya’da Türkiye Kamu-Sen Başkanlar Kurulunda konuşan Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, sözleşmeli memura kadro, yardımcı hizmetler sınıfı, 3600 ek gösterge, vergi dilimi ve diğer bir çok özlük hakları konusunda memurların taleplerini dile getirdi.

Türkiye Kamu Sen'den sözleşmeli memura kadro, yardımcı hizmetler sınıfı, 3600 ek gösterge ve vergi dilimi açıklaması

KAHVECİ: 20 MİLYON VATANDAŞIMIZI İLGİLENDİREN TOPLU SÖZLEŞME BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Hepinizin de yakından takip ettiği gibi memur ve emeklilerimizin 2020 ve 2021 yıllarıyla ilgili mali ve özlük haklarının belirlendiği bir toplu sözleşme süreci yaşadık.Ülkemizde 3 milyon dolayında kamu çalışanı, 2 milyon kadar da memur emeklisi var. Toplu sözleşmeler, aileleriyle birlikte 20 milyona yakın bir kitleyi doğrudan ilgilendiriyor.  Bu nedenle Türkiye gündeminin tamamen memur olması gereken bir dönemde, memurların esamesi bile okunmadı. Bizim yetkili olduğumuz dönemlerde toplu görüşme çadırlarıyla, basın açıklamalarıyla Türkiye çalkalanırdı. Şimdi ise ilk ve son günler dışında basında haber bile olmuyor. Malum-Sen süreci yönetmekte zaten aciz kalıyor. Basiretsizlikleri dağı taşı tutuyor.  Biz, ekonomik ve bilimsel verilere dayanarak taleplerimizi hazırladık. Bildiğiniz gibi yatırım araçlarını, yeniden değerleme oranlarını, vergi artışlarını, artan harcamaları ve enflasyonu da dikkate alarak bir gelecek öngörüsü yaptık.  Memurların kayıplarını belirledik.  Hangi kalemlere, ne kadar zam yapılırsa, bu zararların telafi edileceğini hesapladık. Malum-Sen’in de gerçekçi bir taleple gelmesi durumunda, bir müzakere imkânı olacağını düşündük. Ne var ki, toplu sözleşme görüşmelerinin ilk gününden itibaren havanda su dövülmeye başlandı. Bu sözde yetkili konfederasyon, kendi taleplerinin dahi arkasında durmadı. Toplamda 5 oturum gerçekleştirildi; bunların hiçbirinde, tek bir talep dahi müzakere edilmedi. Zaten nüfusumuzun dörtte birini ilgilendiren bu önemli sürecin, tek bir kişinin iki dudağı arasına terk edilmesi başlı başına bir garabet unsuruydu. Biz, 1 Ağustos’tan itibaren görüşmelerin tek bir yetkili temsilcinin keyfiyetiyle yürütülmesinin doğru olmadığını söyledik. Kamu görevlilerini ilgilendiren hayati konuların dahi masada pazarlığa açılmadığını ifade ettik ve gerekli uyarılarımızı yaptık.  “Toplu sözleşmeler normal seyrinde ilerlemiyor” dedik. Masada sayın Bakana da ifade ettik. Eylem yapıp basınla da paylaştık. Hiç olmazsa, paraya taalluk etmeyen, bütçeye ek yük getirmeyen sözleşmelilere kadro, yardımcı hizmetliler, vergi dilimleri, mülakatın kaldırılması, servis, kreş gibi sorunların çözümü, bir yıl önce söz verilen 3600 ek gösterge gibi konuların netliğe kavuşturulması gerektiğini söyledik.   İşi gücü şov yapmak olan konfederasyon, iki yılda bir kez ayağımıza gelen bu fırsatı da tepti.  Zaten hizmet kolları taleplerinin de bir arada olması, toplu pazarlıkların içinden çıkılamaz bir hal almasına ve karmaşaya yol açıyor. Yetkili konfederasyonun basiretsiz, korkak ve iş bilmez hali, Kanunun aksaklıklarıyla birleşince bundan önce olduğu gibi beşinci toplu sözleşme dönemi de büyük bir fiyasko oldu.  Milyonların umutları, 2021 yılına ertelendi.

KAHVECİ: HAKEM KURULU HÜKÜMETİN NOTERİ GİBİ DAVRANDI

Başından beri tarafsızlığı tartışılan Hakem Kurulu, Hükümetin 2020 için %4+4; 2021 yılı için %3+3 teklifini aynen onaylayarak, daha da tartışmalı hale geldi.  Hakem Kurulu’nda hükümet tarafından atanan üyeler çoğunlukta olduğu için, bu kuruldan Hükümetin teklifi dışında başka bir kararın çıkması mümkün değildi.  Bu karar, 6 ay için en düşük memur maaşına 120 TL, ortalama memur maaşına 160 TL’lik bir artış anlamına geliyor. İşte böyle kifayetsizlerin yürüttüğü, allayıp pulladığı toplu sözleşme süreci, memur ve emeklileri ortada bıraktı.   Bu vebal, Hakem Kurulu kadar, 21 gün boyunca kendi teklifinin dahi arkasında duramayan ve müzakereden kaçan yetkili konfederasyonun boynundadır. Bu devran böyle gitmez.  Memur ve emeklilerimizin geleceği adına, toplu sözleşmeleri katılımcı ve sonuç alıcı bir noktaya taşımak zorundayız. Masada memurların geniş bir şekilde temsil edilmesi ve heyetin çoğunluğuna bağlı bir imza sistemine geçilmesi gerekiyor. İtiraz mekanizmaları da yeniden düzenlenmelidir.  Genel toplu sözleşme ile hizmet kolu toplu sözleşmeleri birbirinden ayrılmalı. Yoksa iş bilmeyen sendikalarla bir yol alınması imkânsız görünüyor. Elbette toplu sözleşme çok önemli ama sendikacılık da toplu sözleşmeden ibaret değil.  Biz, her şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz.  Gündemimizin ilk sırasında, kırmızı çizgimiz olan memurluk güvencesinin korunması, geçici personel, vekil, sözleşmeli, idari hizmet sözleşmeli gibi istihdam biçimlerinin kaldırılması bulunuyor. Bu çerçevede bütün güvencesiz sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi için bir kanun teklifi hazırladık ve Meclis’e sunulmasını sağladık. Bu konudaki mücadelemiz sonuç alıncaya kadar devam edecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.     Yardımcı hizmetlilerimizi asla unutmadık, daima gündemde tuttuk, tutmaya da devam edeceğiz. Özellikle sınıf değişikliği ve ek gösterge yardımcı hizmetlilerimiz için hayati bir konu; bu konuya bizler de son derece hassas yaklaşıyor, her platformda bu talebimizi dile getiriyoruz. 

KAHVECİ:TALEPLERİMİZİN TAKİPÇİSİYİZ

Elbette ek gösterge uygulaması yalnızca Yardımcı Hizmetlilerin ya da bazı meslek mensuplarının sorunu değil. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen seçimler öncesinde Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öğretmen, polis, hemşire ve imamların ek gösterge rakamlarının 3600’e yükseltileceğini ifade etmişti. Biz de ek gösterge konusunun bütün memurların uzun yıllardan gelen beklentisi olduğunu ve belli meslek gruplarından öteye, toptan ele alınarak kapsamlı bir çalışma yapılması gerektiğini ifade etmiştik.  Bu çerçevede yapılacak düzenlemelerde müdürler, müdür yardımcıları, şefler, merkez taşra ayrımına tabi tutulanlarla kurum içi yükselme sınavıyla gelen uzmanlar, idareci konumundaki kamu görevlileri, denetmenler, avukatlar, ek gösterge uygulamasından hiç faydalanamayan teknisyen yardımcısı, şoför gibi Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil olan personel unutulmamalıdır. Bu konuda hazırlanmasına katkıda bulunduğumuz kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda beklemektedir. Verilen sözlerin taleplerimize uygun olarak bir an önce tutulmasını istiyoruz. 

KAHVECİ: LİYAKAT VAZGEÇİLMEZİMİZDİR

Özellikle liyakat konusu, bizim için son derece önemli. Biz her memurun hak ettiği göreve gelmesi için adil bir sistem kurulmasını istiyoruz. Mevkilerin, makamların, hak yenerek, liyakatsiz kimselerce adeta işgal edilmesine karşıyız. Mülakat sistemi ile kendilerine geniş bir hareket alanı yaratan, adaleti, hakkaniyeti ve liyakati ayaklar altına alıp ayrımcılık yapanların sonuna kadar karşısındayız.  Şimdi işine gelmeyen en küçük bir olayda, liyakatten bahsedenlerin geçmişini, bulundukları konuma hangi yollarla geldiklerini de gayet iyi biliyoruz.  

KAHVECİ: ADİL BİR VERGİ SİSTEMİ ŞARTTIR

Ülkemizdeki vergi sistemi adaletsizlik üstüne kurulmuş.  Dolaylı vergiler yoluyla, zaten vergilendirilmiş kazançtan bir kere daha vergi alınmaktadır. Gelir vergisinde de çalışanlar kısa sürede %15’lik limiti aşmakta ve %20-%27’lik dilime geçmektedir.  Hal böyle olunca ödedikleri vergi yükseldiği için, yıl ortasında çalışanların geliri düşmekte ve büyük bir mağduriyet ortaya çıkmaktadır. Zaten hedef enflasyonun bile altında zam alan memurlar, bir darbe de vergilerden yemektedir. Bu nedenle çalışanlarımız üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesi zorunlu hale gelmiştir. Geçtiğimiz günlerde bir çalışma yaptık; bu vergi adaletsizliği canımızı en fazla yakan konu olarak karşımızda duruyor. Dolaylı vergilerle birlikte, kazandığımız her 100 liranın en az 25 lirasını vergiye veriyoruz. Gelir vergisi dilimi arttıkça bu oran %40’a kadar çıkıyor. Allah aşkına, bu ülkede çalışanlardan başka, gelirinin %40’ını vergi olarak veren bir kesim bulabilir misiniz?  Üstad diyor ki; 

“Allah’ın on pulunu bekleye dursun on kul;

Bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul.

Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa.”

Böyle bir vergi sistemiyle gelirde adalet sağlanabilir mi? Yıl içinde alınan bütün maaş zamları zaten vergi dilimi artışıyla elimize geçmeden, yeniden hazineye gidiyor. Gelir vergisi tarifesine ilişkin bir kanun teklifi hazırlandı. Bu teklife çalışanların yaşadığı bu mağduriyeti giderecek bir düzenlemenin de eklenmesini istiyoruz. 

KAHVECİ: MÜCADELEMİZ ÇOK YÖNLÜ OLARAK SÜRÜYOR

Mücadelemiz çok boyutlu ve çok yönlü olarak yoğun bir biçimde sürüyor. Aslında hala bir yolumuz var. Meclis yeni açıldı. Derhal bir memur paketi hazırlanır ve az önce saydığım konularla birlikte maaşlara ilişkin bir revizyon da bu pakete eklenirse, memur ve emeklilerimizin sorunları bir nebze olsun çözülecektir.  Bu nedenle memur paketi talebimizi önemsiyoruz. 

KAHVECİ: İŞ GÜVENCESİ KIRMISI ÇİZGİMİZDİR

Memurların iş güvencelerinin yok edilmeye çalışıldığı bir dönemde; Kadro bekleyen 4/B’lilerin; geçici, vekil, idari hizmet sözleşmeli gibi adlar altındaki diğer personelin; Yardımcı hizmetlilerin, öğretmenlerin, hemşirenin, postacının, memurun, teknikerin, teknisyenin, emeklinin; 400 bin ataması yapılmayan öğretmenin, iktisat fakültesi mezununun; Ataması yapılmayan 400 bin sağlık personelinin; Ekonomik zorluklar karşısında ezilen milyonların, KPSS kapılarında umut tazeleyen 2 milyon üniversite, 1 milyon meslek yüksekokulu mezununun feryatlarına kulak tıkayamayız.  Bir koltuk uğruna her türlü garabete sessiz kalıp, dilsiz şeytanlar olamayız.  

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
ARADA BİR DE GÖRÜNMEK LAZIM DEMİ AMA 4 ay önce

BİZ TÜM YARDIMCI HİZMETLER SINIFI ÇALIŞANLARIDA İTFAİYE ERLERİ,KIZILAYCILAR VE MÜBAŞİRLER GİBİ SINAVSIZ KARARNAMEYLE SINIF ATLAMAK İSTİYORUZ.ANAYASANIN EŞİTLİK İLKESİ HAK HUK HUKUK PAS ,PAS OLMUŞ.KİK KARARIYMIŞ YAHU BU İNSANLAR APTAL DEĞİL.

Avatar
Baran 4 ay önce

EK gösterge sizin Sınıf değişikliği bizim olsun.G.I.H

Avatar
Doğruya doğru 4 ay önce

Hizmetli memur kalkması lazım geçmiş zamandan kalma bir statü şimdiki zamandakilere kaldırmak düşer çok anlamsız

Avatar
yardımcı 4 ay önce

mübaşirlerin hakkıysa bizimde hakkımız sayın başkan bizim hakkımızı sizden başka düşünen yok boşunamı okulları bitirdik Allah aşkına sayın başbakanımız bizim de hakımızı verin kul hakkı ödeyemessiniz

Avatar
vatandaş 4 ay önce

Memur hizmetli hizmetli memur

Avatar
SINAV KAZANIP ATANMAYAN 2351 VHKİ SAĞLIK PERSONEL 4 ay önce

HAK HUKUK ADALET İSTİYORUZ.ANAYASANIN EŞİTLİK İLKESİNİN UYGULANMASINI İSTİYORUZ. - BİZLER SAĞLIKTA 7 YILDIR MAĞDURUZ.SINAV KAZANDIK ATANMADIK.SAYIN GENEL BAŞKANIN VE KENDİSİNDEN ÖNCEKİ GENEL BAŞKANLARINDA HABERLERİ YOK.ZATEN MAHMUT BEY SIRTIMIZDAN MİLLET VEKİLİ OLDU GİTTİ.LÜKÜS HAYAT GARANTİ.ALLAH BİLDİĞİ GİBİ YAPSIN.BİZLERİ GÖRMEDİ DUYMADI.MISIRDA SAĞIR SULTAN DUYDU GENEL BAŞKANLAR DUYMADI.BİZDE DİYORUZKİ 110000 YHS PERSONELİNEDE İTFAİYE ERLERİNE ,KIZILAYCILARA VE MÜBAŞİRLERE TANINAN HAK KARARNAMEYLE SINIF ATLATILAN HAK HEPSİNE VERİLSİN ANAYASANIN EŞİTLİK İLKESİDE TEYİT EDİLMİŞ OLSUN.SINAV KAZANIP ATANMAYAN 2351 VHKİDEN BİRİ. SİZİ SEVİYORUZ GENEL BAŞKAN

Avatar
GAYET NORMAL SAĞLIK PERSONELİ İDARİ BİRİMLERDE BÜR 4 ay önce

SINAV KAZANIP ATANMAYAN 2351 VHKİ SAĞLIK PERSONELİ İDARİ BİRİMLERDE ÇALIŞIYOR SENDİKALARINDA SESİ ÇIKMIYOR VUR ABALIYA - 16 saat Önce BENİM GAZIM ALINMIYOR BE GENEL BAŞKAN KARNIM TOK HATTA PATLAMAYA HAZIR BİR BOMBAYIM.SEN VAR OL RAHAT GEÇİN RAHAT YAŞA KONFORLU YAŞA SENİN ÇOLUK ÇOCUĞUN AŞ BİZİMKİLER TAŞ YİYOR.BİZLERİN NORMAL YAŞAMAYA HAKKI YOK AMA SİZİN LÜKS YAŞAMA HAKKINIZ VAR.ÇÜNKÜ SİZ SEÇİLMİŞSİNİZ BAŞKANSINIZ.BİZ GÜNÜ SOĞAN EKMEKLEDE GEÇİRİRİZ AMA SİZ YAPAMAZSINIZ ALIŞMAMIŞSINIZ.ALLAH İCRA ETSİN HAKKIMIZI HUKUKUMUZU ALLAH SORSUN.SINAV KAZANIP ATANMAYAN 2351 VHKİ BU ÜLKENİN VATANDAŞI DEĞİL AMA İTFAİYECİLER,KIZILAYCILAR VE MÜBAŞİRLER ÖZ VATAN EVLADI SINAVSIZ ATANDILAR.BU ÜLKEDE HAK HUKUK ADALET VARMI HA VARMI.NEDEN ÇIKIP DİLE GETİRMİYORSUN.KOLTUĞUNMU RİSK OLUR.ALLAH BİLDİĞİ GİBİ YAPSIN ALLAHA HAVALESİN SENDİKAYMIŞ.ZALİM FUKARA DÜŞMANI SENİ GİDİ SENİ ALLAHA HAVALE ETTİK BEKLİYORUZ.

Avatar
ALLAH RAZI OLSUN SAYIN GENEL BAŞKANDAN HER ZAMAN Ö 4 ay önce

HADİ ORDAN SAĞLIKÇILARIN BAŞKANI BİZ SİZİ ÇOK İYİ TANIRIZ ÇOK.BEYAZ ÖNLÜK SEVDALISI GARİP GURABA ,FAKİR FUKARA DÜŞMANI GENEL BAŞKAN.SİZ 2351 VHKİ SINAVLA KAZANMIŞ OLDUĞU HAKKI GASP EDENLERE SES ÇIKARMADINIZ AMA ÇS T GÖREVE BAŞLAMAYINCA YARGIYA GİDİP ONLARI BAŞLATTIN.BİZİM SUÇUMUZ SINAV KAZAMNMAKSA SUÇLUYUZ.BU VEBAL ÇİFTE STANDARTTA SİZE YETER SAYIN BAŞKAN.FAKİR FUKARA DÜŞMANISINIZ VE ALLAHA HAVALESİNİZ BUGÜN DÜNYA YARIN AHRET ÖLÜMDE VAR ÖLÜMDE HATIRLATALIM DEDİK 2351 VHKİDEN BİRİ 7 YILDIR HAYIR DUA OKUYORUZ.