Uzman Erbaş Özlük Hakları İçin 3 Kanun Teklifi Birden Sunuldu 20 Mayıs 2020

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde 70 bin, İçişleri Bakanlığı bünyesinde 55 bin olmak üzere toplamda 125bin uzman erbaş görev yapmaktadır. 65 bin emekli, malul emeklisi, 125bin ayrılan personeli ile genel toplamda 325bin kişilik bir camiadır.. Uzman erbaşlarımızın çözülmesi gereken problemleri bulunmaktadır. 3600 ek gösterge alamadıkları, sözleşmeli olarak görev yaptıklari ancak çeşitli sözlere rağmen kadroya değişimi ve istirahat sürelerinin yetersiz olduğu, mesleğe başladıklarında bedelsiz zati tabanca verilmediği, kadro görevleri dışında iş yaptırıldığı, astsubay alımlarında öncelik verilmediği, doğu görev sürelerinin adil şekilde düzenlenmediği, orduevi imkanlarından faydalanamadıklari, lojman tahsis oranının düşük olduğu, 6000 sayılı kanun nedeniyle sivil memurluğa geçirilenlerden birçok mağduriyet yaşayan olduğu, rütbe ve kıdem sorunları yaşadıkları tespit edilmiştir. 

Uzman Erbaş Özlük Hakları İçin 3 Kanun Teklifi Birden Sunuldu 20 Mayıs 2020

1. KANUN TEKLİFİ: 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 20 Mayıs 2020 de Milli Savunma Komisyonuna havale edildi. Teklif ile; uzman erbaşların bedelsiz zatî demirbaş tabanca edinebilmeleri ve görevli olmadıkları zamanda da söz konusu tabancayı taşıyabilmeleri amaçlanmaktadır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Gerekçesi ilişikte sunulmuştur. Gereğini saygılarımla arz ederim Mehmet Ali ÇELEBİ /İzmir Milletvekili 

GENEL GEREKÇE 

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde 70 bin, İçişleri Bakanlığı bünyesinde 55 bin olmak üzere toplamda 125 bin uzman erbaş görev yapmaktadır. 65 bin emekli, malul emeklisi, 125 bin ayrılan personeli ile genel toplamda 325 bin kişilik bir camiadır. 

Uzman erbaşlarımızın çözülmesi gereken problemleri bulunmaktadır. 3600 ek gösterge alamadıkları, sözleşmeli olarak görev yaptıkları ancak çeşitli sözlere rağmen kadroya geçirilmedikleri, hava değişimi ve istirahat sürelerinin yetersiz olduğu, mesleğe başladıklarında bedelsiz zati tabanca verilmediği, kadro görevleri dışında iş yaptırıldığı, astsubay alımlarında öncelik verilmediği, doğu görev sürelerinin adil şekilde düzenlenmediği, orduevi imkanlarından faydalanamadıkları, lojman tahsis oranının düşük olduğu, 6000 sayılı kanun nedeniyle sivil memurluğa geçirilenlerden birçok mağduriyet yaşayan olduğu, rütbe ve kıdem sorunları yaşadıkları tespit edilmiştir. 

Bu kanun teklifi ile uzman erbaşlarımızın bedelsiz zati tabanca almaları ve görevli olmadıkları zamanlarda da göze görünmeyecek şekilde taşıyabilmeleri amaçlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Uzman erbaşların bedelsiz zati tabanca edinmeleri ve görevli olmadıkları zamanlarda 
MADDE 2- Yürürlük maddesidir. da göze görünmeyecek şekilde taşıyabilmeleri amaçlanmıştır.
MADDE 3-Yürütme maddesidir.

3269 SAYILI UZMAN ERBAŞ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 13. Maddesinin 2.cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
"Uzman erbaşlar ilk sözleşmelerini müteakip bedelsiz zati tabanca edinirler ve görevli olmadıkları zamanlarda da resmi veya sivil elbise ile zati tabancalarını göze görünmeyecek bir şekilde taşırlar." 
MADDE 2- Bu Kanun yayım tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

2. KANUN TEKLİFİ: 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 20 Mayıs 2020 de Milli Savunma Komisyonuna havale edildi. Teklif ile, uzman erbaşların ek göstergelerinin iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Gerekçesi ilişikte sunulmuştur. Gereğini saygılarımla arz ederim. Mehmet Ali ÇELEBİ /İzmir Milletvekili 

GENEL GEREKÇE 

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde 70 bin, İçişleri Bakanlığı bünyesinde 55 bin olmak üzere toplamda 125bin uzman erbaş görev yapmaktadır. 65 bin emekli, malul emeklisi, 125bin ayrılan personeli ile genel toplamda 325bin kişilik bir camiadır. 

Uzman erbaşlarımızın çözülmesi gereken problemleri bulunmaktadır. 3600 ek gösterge alamadıkları, sözleşmeli olarak görev yaptıkları ancak çeşitli sözlere rağmen kadroya geçirilmedikleri, hava değişimi ve istirahat sürelerinin yetersiz olduğu, mesleğe başladıklarında bedelsiz zati tabanca verilmediği, kadro görevleri dışında iş yaptırıldığı, astsubay alımlarında öncelik verilmediği, doğu görev sürelerinin adil şekilde düzenlenmediği, orduevi imkanlarından faydalanamadıkları, lojman tahsis oranının düşük olduğu, 6000 sayılı kanun nedeniyle sivil memurluğa geçirilenlerden birçok mağduriyet yaşayan olduğu, rütbe ve kıdem sorunları yaşadıkları tespit edilmiştir. 

Uzman erbaşlarımız sözleşme ile görev yaptıklarından dolayı mesleki güvenceleri bulunmamaktadır. Bu durum uzman erbaşları gelecek endişesine mahkum etmekte, verimli görev yapmalarini olumsuz etkilemektedir. 

Bu kanun teklifi ile yetersiz özlük haklarına sahip uzman erbaşlarımıza 3600 ek gösterge verilmesi amaçlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ
 
MADDE 1- Uzman erbaşların ek göstergelerinin arttırılması amaçlanmıştır. 
MADDE 2- Yürürlük maddesidir. 
MADDE 3- Yürütme maddesidir

3269 SAYILI UZMAN ERBAŞ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 18/3/1986 tarihli ve 3269 Sayılı Kanunun "Özlük hakları" başlıkli 16'nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi "Ayrıca uzman erbaşlara dereceleri itibariyle astsubaylar için belirlenmiş olan ek göstergeler uygulanır" şeklinde değiştirilmiş ve üçüncü cümlesi olan . "Ancak bunlara uygulanacak ek gösterge rakami 3000'i geçemez." madde metninden 
çıkarılmıştır.: 
MADDE 2- Bu Kanun yayım tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 

3. KANUN TEKLİFİ:  3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 20 Mayıs 2020 de Milli Savunma Komisyonuna havale edildi. Teklif ile, uzman erbaşların istihdam edildikleri kadro görevleri dışında bir görevde bulunmamaları amaçlanmaktadır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.Gereğini saygılarımla arz ederim. Mehmet Ali ÇELEBİ /İzmir Milletvekili 

GENEL GEREKÇE 

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde 70 bin, İçişleri Bakanlığı bünyesinde 55 bin olmak üzere toplamda 125bin uzman erbaş görev yapmaktadır. 65 bin emekli, malul emeklisi, 125bin ayrılan personeli ile genel toplamda 325bin kişilik bir camiadır.. Uzman erbaşlarımızın çözülmesi gereken problemleri bulunmaktadır. 3600 ek gösterge alamadıkları, sözleşmeli olarak görev yaptıklari ancak çeşitli sözlere rağmen kadroya değişimi ve istirahat sürelerinin yetersiz olduğu, mesleğe başladıklarında bedelsiz zati tabanca verilmediği, kadro görevleri dışında iş yaptırıldığı, astsubay alımlarında öncelik verilmediği, doğu görev sürelerinin adil şekilde düzenlenmediği, orduevi imkanlarından faydalanamadıklari, lojman tahsis oranının düşük olduğu, 6000 sayılı kanun nedeniyle sivil memurluğa geçirilenlerden birçok mağduriyet yaşayan olduğu, rütbe ve kıdem sorunları yaşadıkları tespit edilmiştir. 

Görev tanımları dışında İsveç çakısı misali çaycı, haberci, kazancı, tuvalet banyo temizleyicisi olarak dahi görevlendirilenler bulunmaktadır. Bu kanun teklifi ile uzman erbaşlarımizin kadro görevleri haricinde farklı işlerde çalıştırılmamalari amaçlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

MADDE 1- Uzman erbaşların sadece istihdam edildikleri kadro görevlerini yapmaları, farklı işlerde çalıştırılmamaları amaçlanmıştır. 
MADDE 2- Yürürlük maddesidir. 
MADDE 3- Yürütme maddesidir. 

3269 SAYILI UZMAN ERBAŞ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 18/3/1986 tarihli ve 3269 Sayılı Kanunun "Görev" başlıklı 7'nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
"Uzman erbaşlar istihdam edildikleri kadro görevlerini yaparlar." 
MADDE 2- Bu Kanun yayım tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Kamubiz.com ÖZEL/ ANKARA

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Hikmet YİĞİT 2 ay önce

"BU BAYRAMDA YÜZÜMÜZ GÜLMEDİ"
Oysa bizler,bu vatana en çok hizmet eden kahramanlarız.
Bizler bu Mağduriyeti hak edecek ne yaptık?
20_25 yıl uzman çavuş görevini şerefle ifa eden biri,sırf emeklilik gününü doldurmak için,bir kaç ay sivil memurluk'la,sivil memur emeklisi edilir mi?

Avatar
Hikmet YİĞİT 2 ay önce

6000 sayılı kanunun 26.maddesince Uzman erbaş'tan sivil memurluğa emeklilik günümüzü doldurmamız için geçirildik. bir kaç ay sivil memurluk'la, sivil memur emeklisi edildik.
Oysa bizim uzman erbaş emeklisi olmamız gerekirdi.
25 yıl görev yaptığımız uzman erbaş'tan değil, 3 ay görev yaptığımız sivil memurluktan emekli edildik. uzman erbaş özlük haklarımızın iadesini talep ve arz ediyoruz.
Saygılar sunuyoruz.
Allah yar ve yardımcınız olsun inşAllah.

Avatar
Yunus Altın 2 ay önce

Sayın vekilimize 6000 s.k 26 maddesi uyarınca 45 yaşında yaş haddinden dolayı Uzm erbasliktan sivil memurluğa geçirilen personel olarak teşekkür ederim. Fakat bu teklifleri kabul etmeyeceklerini bilmek için alım olmaya gerek yok. İnşAllah yüce meclis gündemine gelip bir an önce yasalasir. Sayın MSB bakanımız geçtiğimiz yıl mayıs ayında Uzm erb dernekleri ile yapıtigi toplantıda bizzat kendisi tarafından ifade edilen açıklamada Uzm erb kimliğimizin bile basıldığını ve en temel sorunlardan biri olduğunu ifade ettiler bir yıldan fazla süredir tarafınıza ulaşan somut bir gelişme olmadı. Bütün partiler bu konuda samimi ise neden bu sorun hala çözüme ulaşmadı. MHP seçim beyannamesi ne dahi bu konuyu aldı artık sabrımız kalmadı yıprandık hepimiz lütfen bu sorunu çözün mazlumlarin duasını alın.

Avatar
Orhan metin 2 ay önce

SN vekilim öncelikle 6000 s.kn madurlari uzm çvşlar adına bayramınız mübarek olsun
6000 s.kn madurlari göstermiş oldugunuz mücadele karşında sizlere minnettarız
Sizi unutmayacağız
Msb Bakanı 1 yıl oldu 365 gün kocaman ama sonuç yok
Siz bizlerin duasını alacaksiniz
Selamalar

Avatar
Erol KARTAL 2 ay önce

Sayın değerli milli savunma savunma bakanımız. Bende dahil olmak üzre biz totalde 3000 uzman çavuş kaynaklı, 6000 sayılı kanun mağduru sivil memur emeklisi uzman çavuşlarız. Bilakis sizin de bildiğiniz ve yakınnen takibini yapmaya söz verdiğiniz bu yanlışın düzeltilmesi hakkında bir yıl geçmesine rağmen bir yaprak kıpırdamamış, sizin bir komutanımız olarak bizim hakkımızda verdiğiniz sözün yerine gelmemesi bizleri hayal kırıklığına uğratmasını hiç istemeyiz çünkü ,size güveniyoruz bizi bir asker olarak en iyi siz anlarsınız. Bayramlar sevinip mutlu olmak için çok önemli bir olgudur. Bizim bayramımız da bu sorunumuzun çözülmesi olacak. Bu sorunu ancak ve ancak siz çözersiniz. Bundan şüphemiz yok. Meclisin açıldığı 2 haziranda bize müjdeli haber verip bir bayram yaşatacağınızı ümit ediyoruz. Saygılar sunuyoruz.

Avatar
Mehmet Demiralp 2 ay önce

6000 sayılı kanunun 26.maddesince Uzman erbaş'tan sivil memurluğa emeklilik günümüzü doldurmamız için geçirildik. bir kaç ay sivil memurluk'la, sivil memur emeklisi edildik. Oysa bizim uzman erbaş emeklisi olmamız gerekirdi. 25 yıl görev yaptığımız uzman erbaş'tan değil, 3 ay görev yaptığımız sivil memurluktan emekli edildik. uzman erbaş özlük haklarımızın iadesini talep ve arz ediyoruz. Saygılar sunuyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun inşAllah.

Avatar
Ahmet Cankır 2 ay önce

Sayın vekilim 6000 sayılı kanun MAĞDURLARI sizlerden gelecek müjdeli haberlerinizi bekliyor.

Avatar
Bayram Okay 2 ay önce

Sayfayı görünce bi umutlanmıştım ama teklif eden millet vekili CHP izmir milletvekili olduğunu görünce yüzüm asıldı zira bu değişiklik teklifi daha gündeme gelmeden red edilir. YANİ UMUTLAR BASKA BAHARA.
VE BANA OYLE GELIYORKI BU SORUNLARI ÇÖZECEK BIR IKTIDAR MİLLETVEKİLİ CIKMAYACAK