Şeref ŞEN
Şeref ŞEN
Okul Müdürü-Bilim Uzmanı
Yazarın Makaleleri
NORMAL EĞİTİME GEÇİŞ ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER
Çağdaş dünyada  devletlerin  temel görev ve sorumluluklarının  başında, adalet, güvenlik, sağlık ve eğitim gelmektedir. Devletler,  imkanları ve anlayışlarına göre, geleceklerini emanet edecekleri çocuklarına iyi eğitim...
ÖZEL OKULLARA DEVLET DESTEĞİ ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER
Bilindiği üzere eğitim, modern dünyada devletlerin temel görevlerinden birisidir. Günümüzde öze teşebbüsün gelişmesiyle birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de,   eğitim hizmeti bedeli karşılığında isteyenlere özel kurumlarca...
OKULLARIMIZDA DEĞERLER EĞİTİMİ ÜZERİNE
Milli Eğitim Bakanlığınca 2010 yılında yayınlanan bir genelgeyle okullarımız 'Değerler Eğitimi” ile tanıştı. Milli ve manevi değerlerimizin giderek yok olduğu düşüncesinden hareketle hazırlanan genelgede amaçlar şöyle özetlenmişti:...
TEOG’dan Sonra Ortaöğretimde Neler Yapılmalı?
Kısaca 'Hangi tür liselere hangi vasıflara sahip öğrenciler devam etmeli? Nitelikli liselerde öğrenim görecek nitelikli öğrencileri nasıl belirleyeceğiz?” sorularına cevap aradığımız, Ortaokullardan liselere geçiş sisteminde yıllardır...
DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI KAPATILMALIDIR
Dershanelerin kapatılmasıyla oluşan açığı bertaraf etmek için hemen hemen tüm okullarımız mini birer dershaneye dönüştüler. Hemen her okulda, hemen hemen her dersten hafta içi/hafta sonu kurslar açılıyor. Okullar haftanın 7 günü açık,...
PANSİYONLU (YATILI) OKUL UYGULAMASI TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİLMELİDİR
Pansiyonlu (yatılı) okul, bilindiği üzere öğrencilerin dersten sonra da okulda (pansiyonda ) kaldıkları, beslenme ve barınma (iaşe ve ıbate)  ihtiyaçları ile  güvenlikleri   okulda sağlanan, diğer deyişle, 24 saat devletin...
Öğretmenlerin Öğretim Yılı Başında ve Sonunda Yaptıkları Mesleki Çalışmalar Üzerine Bazı Düşünceler
Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta öğretim kurumları yönetmelikleri gereği ' ilköğretim ve Ortaöğretim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenler, derslerin kesimi tarihinden temmuz ayının ilk iş gününe, eylül ayının...
Diğer Kurumlarda “Öğretmen”, Diyanette “Öğretici”
1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre; Öğretmenlik; Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisasmesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini Türk Milli Eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine...
Milli Eğitimde Çözüm Bekleyen Başlıca Sorunlar
Milli Eğitim Bakanlığı, 18 milyondan fazla  öğrenci, bir milyonu aşkın personeli ile ülkemizin en büyük bakanlığıdır. Hemen her ailenin  öğrenci çocuğu vardır, dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığında olup bitenler  81...
ÖĞRETMEN ADAYLARINA UYGULANAN SÖZLÜ SINAV UYGULAMASI DEVAM ETMELİDİR
Milli Eğitim Bakanlığınca,3 Ağustos 2016 tarih ve 29790 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik ile sözleşmeli öğretmen alımının hangi usul ve esaslara göre yapılacağı belirlenmiştir.. Öğretmen atamalarına ilişkin mevcut düzenlemeler...
Yeni Nesil Gerçekten Şanslı Mı?
Ülkemiz hemen her alanda hızla büyüyor, gelişiyor. Görünürde yeni nesil çok şanslı, hiçbir eksiklikleri yok. 'Yedikleri önlerinde yemedikleri arkalarında”.  Daha ilkokul çağındaki çocuklar bile 2-3 bin liralık telefona sahipler....
657 SAYILI DMK ACİLEN DEĞİŞTİRİLMELİDİR
Türk milleti çalışkandır, üretkendir, tarihimize baktığımızda sistemlerimizin iyi kurulduğu ve iyi işletildiği dönemlerde milletimizin neleri başarabildiği ortadadır. Kamu hizmetlerindeki kalitesiz ve verimsiz hizmetin temel sebebinin,  tembellik...
ŞİMDİ TASARRUF ZAMANI
Hayatımızın idamesinde, insanların ve diğer canlıların kullandığı, hayatımızın vazgeçilmezi olan her türlü  maddelerin tüketiminde dikkatli davranma, gerekli olduğu kadar kullanma, idareli tüketmeye tasarruf diyoruz.  15 yıldır...
EĞİTİMDE NELER YAPILMALI?
Milli Eğitim Bakanlığı, 18 milyondan fazla öğrenci, bir milyonu aşkın personeli ile ülkemizin en büyük bakanlığıdır. Hemen her ailenin eğitim çağında çocuğu vardır, dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığında olup bitenler  milletimizin...
Yüksek Lisans Eğitimi ve Öğretmenlik
Milli Eğitim Bakanımı Prof.Dr.Ziya SELÇUK'un  verdiği bir mülakatta dile getirdiği konulardan mesnetli birkaç gündür eğitim camiasında dillendirilen, tartışılan bir konu var; Tüm öğretmenlere Yüksek lisans zorunluluğu geliyor”....