12 branşta sağlık atamaları TBMM'de gündem oldu

Paramedik, fizyoterapist, sağlık yönetimi, anestezi, diyetisyenler, odyometri, lise mezunu hemşire, diyaliz, fizik tedavi, ağız ve diş sağlığı, radyoterapi ve evde hasta bakım teknikeri atamaları TBMM'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya soruldu.

12 branşta sağlık atamaları TBMM'de gündem oldu

Fizyoterapist istihdamına ilişkin soru önergesi:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Anayasa'nın 98'inci ve TBMM İçtüzüğünün 96. ve 99. maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla arz ederim. Semra Güzel/Diyarbakır Milletvekili 

Fizyoterapi hem birinci basamak sağlık hizmetleri ve koruyucu sağlık hizmetleri bakımından hem birçok hastalığın tedavisi bakımından oldukça önemli bir sağlık alanıdır. Fakat bu öneme rağmen Türkiye'de Sağlık Bakanlığına bağlı bir şekilde kadrolu ve sözleşmeli olarak çalışan fizyoterapist sayısı oldukça kısıtlıdır. 2020 yılı itibari ile 73 üniversite bulunan Fizyoterapi bölümleri sayesinde her geçen gün mezun sayısında ciddi bir artış mevcutken, aynı artış atamalarda görülmemektedir. 2012-2019 yılları arasında fizyoterapi bölümlerinden mezun olan sayısı %300 artarak 34.000'e ulaşmışken, bu toplamdan sadece 1.700 kişi Sağlık Bakanlığı tarafından istihdam edilmektedir. Bu sayıyı ülke ortalaması ile kıyasladığımızda Türkiye'de her yüz bin kişiye düşen fizyoterapist sayısı 4.9 olmaktadır. Avrupa ülkelerinde ise her yüz bin kişiye düşen fizyoterapist sayısı 91'dir. 
Sağlık Bakanlığı Sağlıkta İnsan Kaynakları 2023 vizyonuna göre 2023 yılı için fizyoterapist ihtiyacı yaklaşık 7.000 olarak belirlenmiştir. Fakat alanla ilgili yeni gelişmeler (özellikle kaplıca turizmi, vs. gibi) nedeniyle 2023 ihtiyacı, SHGM tarafından bu raporun 2012 versiyonunda 10.000 olarak revize edilmiştir. 

Türkiye nüfusunun ve hastane sayısının artmasına rağmen Sağlık Bakanlığına bağlı Fizyoterapist istihdamı son iki yılda 11 bine yakın mezun olmasına rağmen yapılan son alımla 

6- Sosyal izolasyonun her geçen gün arttığı ve bu durumun evde kalan bireylerde kas, eklem ağrılarına sebep olacağı ve sağlık çalışanlarının iş yükü sonucu maruz kalacağı rahatsızlıklar göz önüne alınarak salgın ile mücadele kapsamına fizyoterapi hizmetleri de konulacak mıdır? Hizmetin yaygınlaşması için istihdam alanlarının arttırılmasına dair ne gibi politikalar üretilecektir?

7- Fizyoterapistlik meslek kanununa uygun olarak Sosyal Güvenlik Kurumunun yapacağı düzenlemeyle fizyoterapi hizmetlerinin pek çok branşa açılması için bir girişiminiz olacak mıdır?

Paramedik uzman sayısı ile özlük haklarına ilişkin soru önergesi:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda belirtilen sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin KOCA tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu; Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. ve 99. maddeleri gereğince saygılarımla arz ederim.04.05.2020 Av. Uğur BAYRAKTUTAN /Artvin Milletvekili 

Ülkemiz genelinde Kritik durumlarda hastalara, yaralılara ilk müdahale aşamasında hazır bekleyen profesyonel sağlık uzmanı olarak görev yapan Paramedik Sağlık Teknikerleri mağduriyetlerinin giderilmesi adına ekonomik ve sosyal haklarının iyileştirilmesi gerektiğini dile getirmektedir. 
Ayrıca dünya çağındaki Covid-19 Salgınıyla mücadele aşamasındaki Sağlık personeli açığımızın giderilmesi adına atama bekleyen Paramedik Uzmanların ivedilikle eğitim alanlarına uygun şekilde istihdam edilmesi gerekmektedir. 

Bu Bağlamda; 
1. İlgili Eğitim bölümlerinden mezun olup atama bekleyen Paramedik uzman sayısı kaçtır? 
2. Ülkemiz genelinde 112 istasyonlarında istihdam edilen kaç adet Paramedik uzman bulunmaktadır? 
3. Her ambulans aracında istihdam edilmesi gereken Paramedik çalışan sayısı yeterli midir? Yeterli değilse Bakanlığınız tarafından yeterli düzeye getirebilmek için bir çalışma programınız var mıdır? Var ise bu çalışma programınızın içeriği nelerdir? 
4. Tüm Dünya gibi ülkemizde de yoğun şekilde etkisini gösteren Covid-19 Salgınıyla mücadele aşamasında riskin en yoğun olduğu ortamlarda özveriyle çalışan Paramedik uzmanlara risk primi, yıpranma payı, ek ödeme verilmekte midir? Verilmiyorsa ilgili sağlık çalışanlarının ekonomik ve sosyal haklarının iyileştirilmesi adına bir çalışma ne zaman başlatılacaktır? Bir takvim açıklar misiniz?

Bakanlığın ne zaman anestezi teknikeri alımı yapacağına ilişkin soru önergesi:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sn. Fahrettin KOCA tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasanın 98.inci Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 96.maddeleri uyarınca arz ederim. 17/04/2020 Av. Burcu KÖKSAL Alyonkarahisar Milletvekili 

1- Bakanlığınızca yapılan son 3 atamada yer verilmeyen ortaöğretim mezunu anestezi teknisyenleri 85 ve üzeri KPSS puanları almış olmalarına rağmen mağdur olmuşlardır. Bakanlığınızca önümüzdeki günlerde ortaöğretim mezunu anestezi teknikeri alımı yapılacak mıdır? Yapılacaksa ne zaman yapılacak ve kaç kişi alınacaktır? 

Evde hasta bakım teknikeri alımlarının yeterliliğine ilişkin soru önergesi:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sn. Fahrettin KOCA tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasanın 98.inci Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 96.maddeleri uyarınca arz ederim.16/04/2020 Av. Burcu KÖKSAL/Afyonkarahisar Milletvekili 

1- Her ekipte en az 1 evde hasta bakım teknikeri bulunmalıdır şeklinde olan mevcut yönetmeliğe rağmen, Evde Hasta Bakım Teknikerlerinin gerekli sayıda atamaların yapılmama sebebi nedir? 

2- Salgin döneminde evde bakım hizmetlerinin daha da önem kazandığı bu günlerde Bakanlığınızca sadece 11 Evde Hasta Bakım Teknikeri alınması, hasta sayısının daha da çoğaldığı günler için yeterli olacak mıdır? 

3- Evde Hasta Bakım Teknikerliği hizmeti sağlayan sayıları yaklaşık 7 bini bulan teknikerler Sağlık meslekleri arasında yer almamaktadır, bu da meslek tanımlarında mağduriyet oluşturmakta. Bu mağduriyetin giderilmesi için Bakanlığınızın yaptığı bir çalışma var mıdır? 

Bakanlığın radyoterapi teknikeri alımına ilişkin soru önergesi:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sn. Fahrettin KOCA tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasanın 98.inci Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 96.maddeleri uyarınca arz ederim. 17/04/2020 Av. Burcu KÖKSAL Afyonkarahisar Milletvekili 

1- Bakanlığınızca son yıllarda radyoterapi teknikerlerine atamada son derece düşük kontenjanlar verilmiştir. 80 ve üzeri KPSS puanlarıyla atama yapılmayan radyoterapi teknikerleri vardır. En son atamada da verilen kontenjan 24 kişidir. Bu yüzden çok sayıda radyoterapi teknikerleri mağdur olmuştur. Bakanlığınızca önümüzdeki süreçte en erken ne zaman radyoterapi teknikeri alınacaktır? Kontenjan sayısı yükseltilecek midir? 

Fizik tedavi teknikerlerinin atamalarına ilişkin soru önergesi:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın T.C. Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin KOCA tarafından Anayasa'nın 98'inci ile TBMM İçtüzüğü'nün 96'nci ve 99'uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Saygılarımla Hasan SUBAŞI /Antalya Milletvekili 

Ülkemiz, tüm dünyayı etkileyen Korona virüs (Covidf-19) pandemisiyle mücadele etmektedir. Bu süreçte, fiziki ve insan kaynağı olarak sağlık sistemimizin altyapısının ve ihtiyaçlarının güçlendirilmesi her şeyden önemli ve önceliklidir. Sayın Bakan Koca tarafından 29 Kasım 2019 tarihli yazılı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı için pozisyon ihdası Cumhurbaşkanlığımız tarafından onaylandı. Bu pozisyonlar için alım sürecini hemen başlatıyoruz. 7 bin 525'i hemşire, 2 bin 182'si ebe ve 6 bin 951'i sağlık teknisyeni/teknikeri olmak üzere psikolog, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında toplam 17 bin 689 sözleşmeli pozisyona KPSS puanıyla atama yapacağız." ifadelerine yer verilmiştir. 

14 Ocak 2019 tarihli soru önergemizde, ülkemizde atama bekleyen 26 bine yakın Fizik Tedavi Teknikeri olduğu ve atamalarında Fizik Tedavi Teknikerlerine daha yüksek sayıda kadro ayrılması gerektiğini vurgulayarak, Bakanlığınıza soru yöneltmiştim. Mevcut durumda, sağlık kuruluşlarında taşeron vasıtasıyla istihdam sağlandığı haberleri görülmektedir. Bu konuda eğitim almış, uzman Fizik tekniklerine daha fazla kadro ayrılarak, etkin mücadele ve sağlık altyapısının güçlendirilmesi hem de mağduriyetlerin giderilmesi mümkün olacaktır. 

Bu bilgiler ışığında; 

1- Kasım 2019 tarihinden bu yana Fizik Tedavi Teknikerlerine ayrılan kadro ne kadardır? Ve kaç yeni Fizik Teknikeri işe kadroya alınmıştır? 

2- Yeni yapılacak alımlarda, Fizik Teknikerlerine, ne kadar kadro ayrılması öngörülmekte olup, sayının artırılması yönünde çalışmalarınız var mıdır? 

3- Bakanlığınız, sağlık kuruluşlarında taşeron istihdamı yerine, uzman teknikerlere kadro açılması ve mağduriyetlerin giderilmesi konusunda ne gibi çalışmaları vardır?

Sağlık yönetimi mezunlarının istihdamına ilişkin soru önergesi:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİŞİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sn. Fahrettin KOCA tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasanın 98.inci Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 96.maddeleri uyarınca arz ederim.22/04/2020 Av. Burcu KÖKSAL/ Afyonkarahisar Milletvekili 

1- Sağlık yönetimi bölümü yaklaşık 35 bin mezunu ile 56 yıllık köklü bir geçmişe sahiptir. Bakanlığınızca ve ilgili diğer Bakanlıklarca kadro açılmayan sağlık yönetimi bölümüne bu yıl ÖSYM tarafından 8084 kişilik kontenjan açılmıştır. Kurumların kaliteli yönetilmesi, bu kurumlardan yararlanan halkın memnuniyet seviyesinin en üst düzeye çıkması için sağlık yöneticilerinin istihdamı zorunludur. Sağlık yönetimi bölümü mezunlarının kamu hastaneleri, üniversite hastaneleri, şehir hastaneleri, halk sağlığı kurumu, ilaç ve tıbbi cihaz kurumu, sağlık enstitüsü başkanlığı gibi kurum ve kuruluşlarda istihdam edilmeleri gerekir. Ancak bu istihdam sağlanmamaktadır. Bu bilgiler ışığında sağlık yönetimi hangi plan ve program dâhilinde açıldı? Halen üniversitelerin çatısı altında açılmaya niçin devam ediyor? 

2- Sağlık yönetimi okuyan binlerce öğrencinin ve 35 bin mezunun durumu ne olacak? 

3- Bakanlığınızın ihtiyaçları doğrultusunda açılmış ise niçin istihdam sağlanmiyor? Önümüzdeki süreçte Bakanlığınızca sağlık yönetimi mezunlarına istihdam sağlayacak mı? Sağlanacaksa ne zaman sağlayacak ve kaç kişi alınacaktır?

Atama bekleyen sağlık görevlilerine ilişkin soru önergesi:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Anayasa'nın 98 ve TBMM İçtüzüğünün 96. Ve 99. Maddeleri uyarınca T.C. Sağlık Bakanı Sn. Fahrettin Koca tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla. 04.05.2020 Ömer Fethi Gürer /Niğde Milletvekili 
Ülkemizde 600 bine yakın atama bekleyen sağlık görevlisi olup salgın döneminde bu kadrolara yapılan atamaların artırılması yönünde talepleri vardır. 

1-.Diyetisyenler içinde aldıkları yüksek puana rağmen ataması yapılmayanlar için yeni bir atama yapılması düşünülmekte midir? 

2-Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Odyometri Programlarından mezun olanlar için atama yapılması düşünülmekte midir? 

3- Lise mezunu hemşire alımı yapılacak mıdır? 

4- Tüm ADSM'lerde AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERİ sayısını artırılması ve Bakanlığın yeni alım yapması düşünülmekte midir? 

5-Paramedik alımı için bir çalışma yapılmakta mıdır? 

6-Sağlıkta taşeron firmada kalanlar ile atanamayan sağlıkçılar yeni alım ve kadro beklemektedir. Bu yönde bir düzenleme yapılması düşünülmekte midir? 

5-Diyaliz teknikerlerine 1 Mart 2019 da çıkan “Diyaliz Yönetmeliği” ile istihdam sorununun çözüleceği sözü verildi. Bu bağlamda kamuda ve özel sektörde yeterli istihdam sağlanacak mıdır? 

6-COVID 19 salgını nedeniyle sağlıkta yapılacak atamaların 50 bine çıkarılması düşünülmekte midir? 

Kamubiz.com ÖZEL/ ANKARA

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
slm van 1 ay önce

sayın bakanım ben yıllardır y.hizmet kadrosundan görev yapmaktayım yalnız 2002 yılından buyana satın alam tahakkuk ve şimdide döner sermaye saymanlığından çalışmaktayım benim yaptığım işi yanımda çalışan sağlık personel ve teknisyen kadrosundan çalışanlar var onları n aldığı maaş nerde benim aldığı maaş nerde bu konuda bize yardımcı ol kadromuzu değiştirin ne bizi işçi ne memur kabul etmiyorlar acaba biz hangi kadrodayım

Avatar
slm van 1 ay önce

sayın bakanım ben yıllardır y.hizmet kadrosundan görev yapmaktayım yalnız 2002 yılından buyana satın alam tahakkuk ve şimdide döner sermaye saymanlığından çalışmaktayım benim yaptığım işi yanımda çalışan sağlık personel ve teknisyen kadrosundan çalışanlar var onları n aldığı maaş nerde benim aldığı maaş nerde bu konuda bize yardımcı ol kadromuzu değiştirin ne bizi işçi ne memur kabul etmiyorlar acaba biz hangi kadrodayız