Ancak yasa ile birçok meslek grubu ve unvanın ek göstergeleri yeniden belirlenmesine rağmen aralarında kamu şeflerinin de bulunduğu genel idari hizmetler sınıfında bulunan memurlar, teknikerler ve benzer durumdaki kamu görevlileri ise bu düzenlemeden faydalanamıyor. Ek göstergenin yüksek olması emekli aylığı, emekli ikramiyesi, bir memurun alacağı zam oranları ve maaş miktarının da yükselmesi anlamını taşıdığı için son düzenlemede kapsam dışı kalan birçok memur ve memur emeklisinin gözü Meclis’e çevrildi.

Maaşlarda tarihi zamlı toplu iş sözleşmesi imzalandı! Maaşlarda tarihi zamlı toplu iş sözleşmesi imzalandı!

WhatsApp Grubumuz İçin TIKLAYINIZ

İYİ Parti Isparta Milletvekili Dr. Aylin Cesur, memur ve memur emeklilerinin haklı talep ve beklentilerini yasa görüşülürken Meclis Kürsüsüne çıkıp dile getirmişti. Cesur’un 2018’den beri çeşitli defalar kürsüde ve önergeler ile 3600 talebini dile getirdiği de biliniyordu. Bu defa da yasa geçti ama yasanın o haliyle geçmesi üzerine, Cesur konuyu hazırlamış olduğu soru önergesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e sordu.

Milletvekili Cesur, emsal görev ve unvanlarda birçok eksiklik ve mağduriyete sebep olan 3600 ek gösterge düzenlemesinin adaletli ve kapsayıcı bir çalışma olmadığını, bu şekliyle çalışanlar arasında iş barışını ve eşitlik ilkesini bozduğunu dile getirdi. Cesur, önergesinde Bakan Bilgin’e “Benzer görevlerde ve unvanlarda çalışanların 3600 ek göstergeden yararlanamamasının gerekçeleri nelerdir?” ve “3600 ek göstergeden yararlanamayan çalışanlar arasında adaletin sağlanması, düzenlemenin kapsamının genişletilmesi ve 1. Derecedeki tüm Memur ve Memur Emeklilerine 3600 ek gösterge haklarının verilmesi için Bakanlığınız tarafından yürütülen çalışmanız var mıdır?” diye sordu.

bomba32.com