Bilindiği üzere 663 Sayılı KHK  ve diğer KHK İle ”İl Sağlık Müdür yardımcılığı, şube müdürü, hastane müdürü, hastane müdür yardımcılığı ve diğer kurumlardaki müdür statüsünde görev yaparken” Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarına kendi iradeleri dışında ARAŞTIRMACI(Ö) kadrolarına atanmış ve aylık maaş ve özlük hakları sabitlenerek çok ciddi maddi hak kayıplarına sebebiyet verilmiştir.

KAMUBİZ.COM İnstagram KANALI İÇİN TIKLAYINIZ

Bu maddi hak kayıplarının önlenmesi için 18.01.2014 tarih ve  28886 sayılı Resmi gazetede yayınlanan 6514 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri hakkında  kanun hükmündeki kararnameninMADDE 8 – 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye  Geçici 13. maddesi gereği Araştırmacı kadrolarına atananların atanmadan önceki kadrolarına ait  mali ve özlük hakları  bu kadrolarda kaldığı sürece ödenir şeklinde yasa çıkarılarak araştırmacıların kısmen mali hakları  düzeltilmiştir. Ancak 27.02.2014 tarih ve 28926 sayılı resmi gazetede yayınlanan 6525 sayılı yasanın geçici 41 maddesi gereği Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan tüm araştırmacıların aylık maaş ve ek ödemeleri hastane müdür yardımcılığına sabitlenmiş olup, araştırmacılara ayrıca performans ve diğer ödemelerden yoksun bırakılmışlardır.  “6. dönem 01.01.2022  tarihinden geçerli  2022-2023 toplu sözleşmelerden kaynaklı sabit ek ödemenin% 20 artırmalı ek ödeme ile   genel bütçeden tüm sağlık çalışanlara ödenen  performans ile teşvikli ek ödemenin Sağlık Bakanlığınca  6525 sayılı yasanın geçici 41 maddesi gerekçe gösterilerek Araştırmacılara 6514 sayılı yasadan kaynaklı mali hakları ödenmeyerek mali olarak çok ciddi hak kayıplarına uğratılmışlardır.” 

Sağlık Bakanlığının bu haksız uygulaması neticesinde araştırmacıların atanmadan önceki kadroları dikkate alındığında emsal olarak faal olan şube müdürlüğü ile başkan ve başkan yardımcılığı arasındaki mali kayıpların 5.000.Tl ile 10.000.Tl arasında mali kayıpları olduğu açıktır. Araştırmacıların  bu mali haklarının verilmesi için TBMM de yasa değişikliği gerektiği açıktır. Yukarıda açıklanan neden ve sebeplerden dolayı TBMM de EYT olarak bilinen torba yasaya ARAŞTIRMACILARIN DA MALİ HAKLARININ 6514 SAYILI YASA  KAPSAMINDA TORBA YASAYA EKLENEREK DÜZELTİLMESİ (3600 ek gosterge dahil edilerek )ANAYASANIN EŞİTLİK İLKESİ GEREĞİDİR.

İl Müdürü açıkladı! 30 bin lira promosyon imzalandı İl Müdürü açıkladı! 30 bin lira promosyon imzalandı

ÖNERİ:6525 sayılı yasanın geçici 41 maddesi bu şekilde düzeltilmiştir.

“Sağlık  bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan 663 sayılı KHK ile diğer KHK ile atanmış olan araştırmacıların mali ve özlük hakları ile  sabit ek ödeme ,6. Dönem toplu sözleşme %20 artırmalı ek ödeme ile performans ve teşvikli ek ödemeleri araştırmacıların emsal teşkil ettiği ve faal olan Şube Müdürüne ödenen mali ve özlük haklarına eşitlenerek ödenir” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu değişik maddenin  6514 sayılı yasa kapsamında 18.01.2014 tarihinden itibaren geçerlidir.

Yukarıda açıklanan  neden ve sebeplerden dolayı  6525 sayılı yasanın 41 maddesinin değiştirilmesi halinde  araştırmacıların  mali hakları ve özlük haklarının ödeneceği ve mağduriyetlerinin giderileceği açıktır.

Sayın AK PARTİ Gurup başkanı Mustafa ELİTAŞ ın bu  yasa teklifini TBMM de görüşülecek EYT torba yasası kapsamına eklenmesini ADYED üyeleri ile SAĞLIK SEN üyeleri adına arz ve talep ederiz. SAYGILARIMIZLA.

SAĞLIK-SEN İLE ADYED ÜYELERİ

WhatsApp Grubumuz İçin TIKLAYINIZ

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ