BURDUR'DA FAY HATTI VAR MI? 
Burdur Fay Zonunun en önemli bileşenini oluşturan Burdur Segmenti, Burdur Gölününgüney bölümünde, gerçekte birbirine paralel gelişmiş KD uzanımlı ve basamak şekilli 4 farklıoblik fay sisteminden oluşur. Aynı zamanda Burdur şehir merkezinden geçen bu faylar, yerleşimalanı içinde basamaklı bir topoğrafik yapının gelişmesine neden olmuşlardır. Burdur yerleşimalanının güneyinde pekleşmemiş genç tortullar içinde açılan hendeklerde gölsel çamurtaşları ileplaj ortamına ait iyi boylanmış çapraz katmanlı kumların yanı sıra kolüviyal oluşuklar ayıredilmiştir.

AK Parti'den, 38 maddelik yeni kanun teklifi AK Parti'den, 38 maddelik yeni kanun teklifi

WhatsApp Grubumuz İçin TIKLAYINIZ

Büyük depremler aktif/diri fay sistemleri üzerinde meydana gelirler. Fayların büyüklükleri,geometrileri, derinlikleri ve üzerlerinde biriken enerji miktarı bunların meydana getireceğidepremlerin büyüklüğünü tanımlar. Bu nedenle bir bölgenin deprem tehlikesini incelerken, aktiffayların ayrıntılı olarak tanımlanması gerekmektedir. Fethiye – Burdur Fay zonu bölgede depremtehlikesi oluşturan bir ana fay sistemidir. Batı Anadolu'nun Fethiye – Burdur Fay Zonu (FBFZ) ve Eskişehir – İnönü Fay Zonu(EİFZ) ile Orta Anadolu ve Isparta Açısı’ndan ayrıldığını ve bu fayların kontrolünde batı vegüney batıya doğru hareket ettiğini, hareket hızının ise kuzeyden güneye doğru dereceli olarakarttığını (Barka vd., 1995)belirtmişlerdir.
milliyet