21.08.2019, 19:49

Çeyrek mesailik sözde eylemle vardığımız nokta !

İktidar ve sendikaların karşılıklı görüşmelerde, yasal süre dolduğu için 5. Dönem toplu sözleşme sürecinin bugün itibariyle Hakem Kuruluna devredilmiş olması, oransal yüzdelik rakamlara endekslenen 5. dönem toplu sözleşme görüşmelerinin, süreç henüz tamamlanmasa da kamu çalışanları açısından hüsran ve hayalkırıklığı ile sonuçlanacağı, talep ve beklentilerin bir başka bahara ertelendiği, kamu çalışanlarının temsili açısından en çok üyeye sahip olan, yetkili ! fakat etkisiz hormonlu konfederasyonun sergilediği tiyatro ile, milyonlarca kamu çalışanını, emeklilerini ve ailelerini yine hüsrana uğrattığı, elinde bulundurduğu yetkiyi kullanma beceri ve liyakatine sahip olmadığı, masaya ve gündeme hakim olamayarak, temsil ettiği milyonların hak ve çıkarlarının bir kez daha kaybına neden olduğu bugün itibariyle bir kez daha 5. kez gözler önüne serilmiştir.


             Bundan sonra yapılması gereken, hakem kurulunun belirleyeceği bağlayıcı sonuç sayesinde, önümüzdeki 2 yıl daha yoksulluk sınırlarında verilecek hayat mücadelesi ile, sefalet ve hak kayıplarıyla geçirmek, fakat bu arada kamu çalışanlarını bu duruma düşüren sözde yetkili çeyrek eylemcilere gereken dersin, onlara yetki veren üyeleri tarafından 5. dönem itibariyle 10 yıldır devam eden hüsran ve hayal kırıklıklarının hesabının sözde yetkili ! konfederasyondan sorulmasını beklemektir.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu ve Toplu Sözleşme Kanunu, Hakem Kurulunu oluşturacak üyelerin 11 kişiden oluşmasını öngörmektedir.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu her toplu sözleşme dönemi için;

1) Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Başkan, Başkanvekili, Başkan Yardımcısı veya Daire Başkanları arasından Bakanlar Kurulunca Başkan olarak seçilecek bir üye,

2) Kamu İşveren Heyeti Başkanınca(Hükümet) Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığından görevlendirilecek birer üye,

3) Bağlı sendikaların üye sayısı itibarıyla en fazla üyeye sahip konfederasyon tarafından belirlenecek iki, bağlı sendikaların üye sayısı açısından ikinci ve üçüncü sırada bulunan konfederasyonlardan birer üye,

4) Üniversitelerin kamu yönetimi, iş hukuku, kamu maliyesi, çalışma ekonomisi, iktisat ve işletme bilim dallarından en az Doçent unvanını taşıyanlar arasından Bakanlar Kurulunca seçilecek bir üye,

5) Bağlı sendikaların üye sayısı itibarıyla en fazla üyeye sahip konfederasyon tarafından üç, bağlı sendikaların üye sayısı açısından ikinci ve üçüncü sırada bulunan konfederasyonlar tarafından ikişer olmak üzere (d) bendinde belirtilen bilim dallarından en az Doçent unvanını taşımak kaydıyla, önerilecek toplam yedi öğretim üyesi arasından Bakanlar Kurulunca seçilecek bir üye,

olmak üzere 11 üyeden oluşur.

Bu 11 üyenin yukarıda da açıklandığı üzere 5 tanesi çalışan kesimi, 6 tanesi de iktidar tarafını temsil eden, ancak çalışan kesimi temsil eden 5 kişiden birinin de yine bakanlar kurulu tarafından seçilecek olması nedeniyle dolaylı olarak 11 kişiden sadece 4 kişinin çalışan kesimi temsil ettiği ve bugüne kadar hakem kurulunun verdiği kararların hiçbirinin çalışanlar lehine olmadığı unutulmamalıdır.

Sonuç itibariyle, iktidar yandaş elele verdiniz hakem kuruluna milleti mahkum ettiniz...Hakem kurulundan çıkacak sonuç istenmeyen bir sonuç olursa suçu hakem kuruluna atacaksınız, iyi sonuç çıksa biz yaptık böyle oldu diyeceksiniz.

Rolünüzü gayet iyi oynadınız, milyonları bu sonuca mahkum ettiniz…

Bravo size, gelsin alkış…

Yorumlar (1)
İl içi sıralar en az 10 defa çalıştırılsın 2 yıl önce
İl içi sıralar en az 10 defa çalıştırılsın
8
parçalı az bulutlu