Sayın Cumhurbaşkanım,

Devlet Memurları Kanunu ile bazı kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 6. Maddesinde "Genel İdare Hizmetleri Sınıfına” haiz tüm yöneticiler ve bazı alt meslek grupları 3600 ek göstergeden yararlanırken, 1 nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre taşra teşkilatı yöneticilerinden sayılan "Şefler" bu iyileştirici düzenlemelerden yararlanamamıştır.

Söz konusu kanun tasarısının: Şeflerin hiyerarşik konumu, sorumluluk düzeyi, yürütmüş oldukları görevin önemi, hizmet sınıfı, kadro unvan/derece ve eğitim durumu gibi kriterler dikkate alınmadan kapsam dışı bırakılarak yasalaşması ile birlikte sistemde yaşanan sorunlar giderilememiş, adalet duygusu pekiştirilmemiş ve kamu görevlileri arasındaki hiyerarşik düzenin temini sağlanamamıştır.

Memur ve emekli maaşlarına yüzde 57 zam istedi! Memur ve emekli maaşlarına yüzde 57 zam istedi!

KAMUBİZ.COM İnstagram KANALI İÇİN TIKLAYINIZ

Bu çerçevede; Kamu Şeflerinin de 3600 ek gösterge düzenlemesinden yararlanabilmesi için gerekli düzenlemenin yapılması önem arz etmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanım,1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509. Maddesinde de görüldüğü üzere Yönetici konumunda olan Şef, sorumlu olduğu bölümdeki iş ve işlemlerin
etkin ve verimli yürütmesini sağlayan, çalışanlarını sevk ve idare eden yöneticidir. Biriminin bel kemiğidir. 1 nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre yönetim hizmetleri grubunda yer alan Şefler, 3600 ekgösterge konusunda mağdur edilmiştir. Devletimizden beklentimiz bu mağduriyetimizin revize bir kanun ile giderilmesidir. Devletin esası adalettir. Adalet ancak hakikatten, saadet ancak adaletten doğar.

Sayın Cumhurbaşkanım, Yönetici Hizmetleri grubunda olan Şeflere,hakettiği halde 3600 ek gösterge verilmemiştir. Üzüldüğümüzü, kırıldığımızı, dışlandığımızı takdirlerinize sunar, mağduriyetimizin giderilmesini istirham ederiz.

Milyonlarca Memurun Ek Göstergesi 3600 Ek Göstergeye Yükseltilirken, Genel İdare Hizmetleri sınıfında Yönetici pozisyonunda olan Şeflere 2800 Ek Gösterge verilmesini takdirlerinize sunarız.

Sayın Cumhurbaşkanım,
Liderliğinizde;
Asgari Ücreti Çözüldü.
EYT Çözüldü.
Sözleşmelilerin Kadro Meselesi Çözüldü.
Lakin Yönetici olan Şeflerin de dört gözle beklediği 3600 Ek Göstergenin çözümünün müjdesini de sizlerden beklediğimizi belirtmek isteriz.
Saygılarımla arz ederim.

WhatsApp Grubumuz İçin TIKLAYINIZ

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ