Fahri Kur'an kursu öğreticileri ile vekil imam-hatiplere kadro hakkında kanun teklifi Kasım 2021

633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Meclise sunuldu. Teklif ile, fahri Kur'an kursu öğreticileri ile vekil imam-hatip veya müezzin-kayyım olarak görev yapanların, Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarına atanmaları amaçlanmaktadır.

DİYANET 21.11.2021, 20:49 Recep AYDIN
Fahri Kur'an kursu öğreticileri ile vekil imam-hatiplere kadro hakkında kanun teklifi Kasım 2021

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz ekte sunulmaktadır. Gereğini arz ederiz. Engin ALTAY İstanbul Milletvekili, Özgür ÖZEL /Manisa Milletvekili, Engin ÖZKOÇ /Sakarya Milletvekili 

GEREKÇE 

Türkiye'de kamu personel rejiminin en önemli sorunlarından birisi farklı statülerde bulunan fakat aynı görevleri yerine getiren kamu görevlilerinin bulunmasıdır. Sosyal, hukuk devleti anlayışının benimsendiği bir sistemde, istihdam politikasının kadrolu ve güvenceli istihdam dışında farklı statülere ayrılması; liyakat, kariyer, iş güvencesi, statü hukuku ve memurluk güvencesi gibi temel kavramlar üzerine oturmuş olan memur statüsünü zayıflatmakta hatta ortadan kaldırmaktadır. 

Özellikle 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında imam-hatip, sözleşmeli imam-hatip, vekil imam-hatip, müezzin-Kayyım, vekil müezzin kayyım, Kur'an kursu öğreticileri, fahri (geçici) Kur'an kursu öğreticileri gibi çeşitli statülerde din görevlileri görev yapmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı, söz konusu kamu görevlilerini farklı statülerde istihdam ederek atipik, istihdam biçimleri yaratarak kamu personel rejiminin memur güvence ve haklarına ilişkin sistemini dejenere ettiği gibi ucuz ve güvencesiz bir kamu görevlileri grubu yaratmıştır. 

Aynı eğitimi almış aynı işi yapan bu din görevlileri arasında statüleri nedeniyle gerek mali gerek özlük hakları yönünden birçok farklılıkları vardır. Fahri (geçici) Kur'an kursu öğreticileri ile vekil imam-hatip ve müezzin-Kayyım olarak görev yapmak için kadrolu olarak görev yapan kişilerde aranan şartların aynısı aranmaktadır. 

Özellikle her sene yenilenen ve 9 aylık sürelerle çalıştırılan fahri (geçici) Kur'an kursu öğreticilerinin hiçbir hak ve güvencesi bulunmadığı gibi bir yıldan az çalıştırılmaları nedeniyle iş kanunundan doğan haklarını da kullanamamaktadırlar. Yeniden iş başı yapabilmek için kadrolu görevliler ile aynı şartlara sürekli olarak maruz kalmaktadırlar. 

Diğer yandan vekil imam hatip ve müezzin- kayyımlar da görev sürelerinin bitiminde tekrar vekil imam-hatip ya da müezzin-Kayyım olarak görevlendirilmek için yeniden sınava girmek ve tekrar sıraya tabi tutulmaktadırlar. Valilik oluruyla Diyanet işleri Başkanlığı'na bağlı il ve ilçe müftülüklerine müracaat eden her türlü ehliyete liyakata sahip olan ve sınavla belirlenen vekil imam-hatip ve müezzin-kayyımlar bütünüyle kadrolu olarak görev yapan din görevlilerinin vazifesini yapmakta oluipevekih imam-hatip veya müezzin-kayyımlar kadrolu statüde görev yapan ayni unvana' sahip aynı işi yapan din görevlisine göre daha düşük aylık almaktadırlar. Aynı şekilde izin haklarında da eşitsizlikler bulunmaktadır. 

Söz konusu eşitsizlikler, Başkanlık bünyesinde görev yapmakta olan çalışanların motivasyonunu ve başarısını olumsuz olarak etkilemektedir. İş güvencesi olmayan bu din görevlilerinin, düzensiz çalışma süreleri ve bu sürenin bitiminden sonraki belirsizlik nedeniyle aile düzenleri ve huzurları da bozulmaktadır. 

Bu kanun teklifinde Diyanet İşleri başkanlığında fahri (geçici) Kur'an kursu öğreticileri, vekil imam-hatip veya müezzin- kayyım olarak görev yapan din görevlilerinin ilgili kadrolara atanmaları öngörülmektedir. 

633 SAYILI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR  KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 22.6.1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 19- Bu kanunun yürürlük tarihi itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında halihazırda vekil imam-hatip veya müezzin-Kayyım olarak görev yapmakta olanlar ile 1/7/2010 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında toplam en az dört ay süreyle vekil imam-hatip veya müezzin-kayyım olarak görev yapmış olanlar; kamu personeli seçme sınavlarının herhangi birinden Başkanlıkça belirlenecek yeterli puanı almış olmaları ve alanlarında yeterlilik belgesine sahip olmaları şartıyla, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde başvurmaları ve Başkanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde, Başkanlıkça ilan edilecek yerlerde görevlendirilmek ve bir defaya mahsus olmak üzere, Başkanlık tarafından ilgili kadrolara hiç bir sınırlamaya bağlı olmaksızın atanırlar. Bu maddeye göre imam-hatip veya müezzin-Kayyımda atanmış sayılanların, vekil imam-hatiplik veya müezzin-Kayyımlık olarak görev yaptıkları hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi suretiyle değerlendirilir. Bu madde kapsamında atama yapılacak kadrolar, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek 633 sayılı kanuna eklenir." 
"GEÇİCİ MADDE 20- Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur'an Kurslarında vekil ve fahri olarak veya ek ders ücreti karşılığında Kur'an kursu öğreticisi görevi yapanlardan, 1/7/2010 tarihinden itibaren en az üç eğitim-öğretim yılı hizmeti bulunanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde müracaat etmeleri hâlinde, yeterlilik belgesine sahip olmaları şartıyla Başkanlık tarafından ilgili kadrolara hiçbir sınırlamaya bağlı olmaksızın atanırlar. Bu maddeye göre Kur'an kursu öğreticisi atanmış sayılanların, fahri (geçici) Kur'an kursu öğreticisi olarak görev yaptıkları ezmed süreleri, öğrenim durumlarına göre, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi suretiylato değerlendirilir. Bu madde kapsamında atama yapılacak kadrolar, başka bir gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek 633 sayılı 
kanuna eklenir." 
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yorumlar (8)
VEKİL İMAMLARDA 657 TABİ İŞİ BİTİNCE SOKAGA ATILIYOR SİZ BUNLARI UNUTTNZ BŞKNIM 2 ay önce
Sayın Engin Başkanım Grup Başkanım Allah sizden razı olsun sayın genel başkanımız Kılıçdaroğlu'na Enişten kalbi şükranlarımı arz ediyoruz bizlerin sesine kulak verdiniz mecliste salı günü Hem grup toplantılarında hem kanun teklifleri hem araştırma önergeleri vererek milyonlarca halk hayret ederek tbk ederek CHP imam ve muezzın leri kadroiçin Fahri Kur'an kursu hocalarına sahip çıktığı için milyonlarca Alkışla sizlere yürekten kutladı
HESAB VEREMİYECEKLER CAN VEREMİYECEKLER 2 ay önce
Sayın Engin Başkanım Grup Başkanım Allah sizden razı olsun sayın genel başkanımız Kılıçdaroğlu'na Enişten kalbi şükranlarımı arz ediyoruz bizlerin sesine kulak verdiniz mecliste salı günü Hem grup toplantılarında hem kanun teklifleri hem araştırma önergeleri vererek milyonlarca halk hayret ederek tbk ederek CHP imam ve muezzın leri kadroiçin Fahri Kur'an kursu hocalarına sahip çıktığı için milyonlarca Alkışla sizlere yürekten kutladı
Salim USLU Sakarya/Akyazı dan 2 ay önce
Cenabı Allah cc izni ve yardımı ile olur ve kanun onaylanır.Bunca görev yapmış vekil imam ve müezzin kardeşlerim mahrumiyet ve haklarını alsınlar artık yeter artık senelerdir bekliyorlar bu arkadaşlar bu kanun ve adaleti
Fahri Ogretici 2 ay önce
Kaçıncı kanun teklifi oldu geçsin diye beklerken emeklilik yaşımız geldi vatandası düşünen yok o verdiyse ben onaylamam bu verdiyse ben onaylamam beklemekten yaşlandık.
Ayşe Tam 2 ay önce
Yıllardır görev yapan fahri K.Kursu öğreticilerine ve Vekil İmamlara artık kadro verilsin.Çok yorulduk Emekli yaşımız geldide geçti bile lütfen sesimizi yetkililer duysun artık
VEKİL İMAM MÜEZZİNLERİN HAKI GECESİ GASP EDİLDİ 2 ay önce
Bırakın YILLIK izinlerini haftalık izin bile kullndırılmıyor baskı tehdit ailesinin cena, esine GİTTİGİNDE maaşları kesiliyor ıxın hakları kullndıgında yazıklar olsun 1999 yılında bile süresiz vekil imamlık vardı görev bittiği zaman çoluk çocuğu ile beraber sokağa atmak yoktu bu ailelerin yuvalarının dağılması yoktu sahip çıkıyordu ama 99 yılından sonra hakkımız gasp edilerek tehdit baskı altında Ailelerimiz çoluk ve çocuğumuz sokağa atılıyor tazminat Yok Hafta sonu izin hakkımız yok yıllık izin haklarımız yok rapor haklarımız yoksa katlandığımız zaman işimize son veriliyor kadrolu geldiği zaman işimize son veriliyor haftalık izin kullandığımız zaman asgari ücret maaşımızdan kesilerek haftalık bir gün bile hakkımıza göz diken zihniyet Allah bunun hesabını sizden ve ailenizden çoluk ve çocuğunuzdan çıkarsın hakkımız Haram Olsun 12 yıllık gecesinde vekil imamlar için kadro yasamız çıktıktan sonra endi işlerini vekil İmam yaparak esas Diyanet'te görev yapan vekil imamlara yasadan çıkartarak kendi eşlerine yakın dostlarına C
Fahri Ogretici 2 ay önce
Fahri vekillerin maduriyetini dile getiren chp başkanı Kemal kılıçtaroğluna ve vekillere çok tesekkür ederiz.
VEKİL İMAM VEKİL MÜEZZİNLERİ İLK 1 ay önce
Kılıçdaroğlu'na tşk MHP bizi DESTEKSİZ BIRAKTI şimdi CHP kılıcdaroğlu gurup konuşmasında bizlere vakit ayırdı zaman ayırdı dertlerimizi dile getirdi 2 defa kanun teklifi verdi soruşturma önergesi verdi Allah kendisinden razı olsun MHP aklını başına alsın artık bahane aramasın bu vekil imamları ahır hepinizin Yakası'nda olacak Allah bunun hesabını soracak o makamları size Yar etmez bedeli agır olur çoluk çocuklar yuvasız kldı
3
açık