Sendikacı din öğretmenine ceza verildi! Eğitim İş dava açtı! Sendikacı din öğretmenine ceza verildi! Eğitim İş dava açtı!

Eğitim Bir Sen'den, şube müdürü ve okul müdürlerinin özlük haklarına dair açıklama geldi. Sendika  tarafından yapılan açıklamada, okul müdürlerine kadro ve şube müdürlerine ise uzman öğretmenlik verilmesi istendi. Açıklamada ayrıca 76. madde kapsamında yapılan atamalara tepki gösterildi.

Yöneticilik profesyonel bir meslek olarak yapılandırılmalıdır

Eğitim yöneticiliğinin meslekleşmesi, mesleki yeterliliklerin belirlenmesi, meslek öncesi ve meslek içinde yetiştirme ile liyakat, uzmanlık, bilgi, beceri ve tutum ekseninde yapılacak seçme ve atama, eğitim yönetiminin somut adımlar atılması beklenen temel parametreleridir. Eğitim kurumu yöneticiliğine atama/görevlendirmenin yazılı sınav puanı ile nesnel kıstaslara dayalı mesleki çaba ve başarı ölçümü üzerinden gerçekleştirileceği bir sistemin kurulmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Proje okulları başta olmak üzere eğitim kurumları yönetici atama mevzuatında köklü değişiklikler yapılmalıdır.

Instagram sayfamızı takip etmek için tıklayınız
 

Şube müdürlerine uzman öğretmen hakkı

Şube müdürlerinin rotasyondan kaynaklanan sorunları çözüme kavuşturulmalı, öğretmen iken sonrasında şube müdürlüğü kadrolarına atananlara uzman ve başöğretmenlik için başvuruda bulunma hakkı tanınmalı, uzman ve başöğretmen ünvanı imkânı tanınmalıdır. Şube müdürlüğü atamaları, ilgili mevzuatındaki hükümlere göre gerçekleştirilmeli; istisnalarının kaideyi bozduğu 657 sayılı Kanun’un 76. maddesi kapsamındaki şube müdürlüğü atamalarından tamamen vazgeçilmeli ve şube müdürlüğüne atamalar Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği çerçevesinde yapılmalıdır.

    WhatsApp Grubumuz İçin TIKLAYINIZ