Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Değişti

Anadolu Üniversitesi Aıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Değişti

EĞİTİM 15.08.2022, 01:12 Editör
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Değişti

Anadolu Üniversitesinden:

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME

FAKÜLTELERİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 3/9/2015 tarihli ve 29464 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7- (1) Öğrenci, bir yarıyılda toplamda 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilir. Öğrenci, ders ekle/sil işlemlerini; kayıt yenileme tarihleri içinde yapar. Ders ekle/sil işlemleri; Senato tarafından kabul edilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilir.

(2) Programa ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, kayıt yaptırdığı öğretim yılının güz döneminde okutulan tüm derslerini almak zorunda olup üst yarıyıllardan ders alamaz. Öğrencinin kayıt yaptırdığı öğretim yılının bahar döneminden itibaren üst yarıyıllardan ders alabilmesine ilişkin uygulama Senato tarafından kabul edilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin başlığı “Kayıt iptali ve kayıt silme” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “dilekçeyle” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince alınması gereken zorunlu derslere ait sınavlar için Senato tarafından kabul edilen usul ve esaslar uyarınca farklı ölçme değerlendirme uygulamaları belirlenebilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12- (1) Sınavda uyulacak kurallar, Senato tarafından kabul edilen usul ve esaslara göre belirlenir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14- (1) Öğrenci, sınav sorularına ve sonuçlarına yönelik itirazlarını; Senato tarafından kabul edilen usul ve esaslara göre yapar.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Herhangi bir dönemin sonunda veya akademik yılın sonunda 2,00 GNO’sunu sağlayamayan öğrenciye, akademik yetersizlik uyarısı yapılır. Öğrenci, GNO’sunu en az 2,00’ye yükseltirse akademik yetersizlik uyarısı kalkar.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kayıtlı olduğu ön lisans programında en az 120 AKTS kredilik, lisans programında en az 240 AKTS kredilik ders alıp tüm derslerini başarıyla tamamlayan, FF, YZ ve DZ harf notu olmayan, GNO’su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye Diploma düzenlenir.

(2) Kayıtlı olduğu lisans programının ilk 4 yarıyılından en az 120 AKTS kredilik ders alarak başarılı olan, FF, YZ ve DZ harf notu olmayan, GNO’su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye, programdan kaydını sildirmek koşuluyla ön lisans diploması düzenlenir.”

MADDE 9- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yorumlar (0)
17
parçalı bulutlu