Halk eğitim merkezi usta öğreticilerere memur kadrosu teklif edildi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı halk eğitim merkezlerinde çalışan usta öğreticilerin belirlenecek memur kadrolarına atanmaları hakkındaki kanun teklifi Meclis'e sunuldu

EĞİTİM 12.01.2022, 19:29 Recep AYDIN
Halk eğitim merkezi usta öğreticilerere memur kadrosu teklif edildi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Halk Eğitim Merkezlerinde görev yapan kadrosuz usta öğreticilere kadro tahsisi için Devlet Memurları Kanunda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifim ve gerekçesi ektedir. Gereğini saygılarımla arz ederim. Mehmet Ali Çelebi/ İzmir Milletvekili 

GEREKÇE

Kadrosuz Usta Öğreticiler, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Halk Eğitim Merkezlerinde kısmi zamanlı olarak ek ders ücreti karşılığı çalışan ücretli öğretmenlerdir. Ülkemizde yaklaşık 98000 Kadrosuz Usta Öğretici bulunmaktadır.

Geçici personel olarak istihdam edilen kadrosuz Usta Öğreticiler, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından memur veya sözleşmeli olarak kabul edilmemekte; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ise işçi olarak sayılmamaktadır. Bu durum onları sosyal güvenceleri olmayan eğitim emekçisi olarak konumlandırmaktadır. 

Devlet Memurları Kanunundaki sorumlulukları yerine getirirken memurlara verilen haklardan yararlanamamaktadırlar. 20-25 sene çalışsalar dahi kıdem tazminatları yoktur. Kursları yenilenmeyip işsiz kalsalar işsizlik sigortaları yoktur. SGK Primleri düşük olduğundan SGK primi 24 veya 25 gün olmaktadır. Ücretleri asgari ücretin de altındadır, Yeni mevzuatta puanlama sisteminin 360 işgününe 1(bir) puan verilmesi bu mesleğe yıllarını vermiş usta öğreticilerin hak kaybına uğramalarına sebep olmuştur. 

Kadrosuz Usta Öğreticilerimizin yaşadığı sıkıntıları gidermek için verdiğimiz bu kanun teklifiyle, Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı Halk Eğitim Merkezlerinde, Millî Eğitim Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirtilen memur kadrolarına, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde belirlenen şartları sağlayan Kadrosuz Usta Öğreticilerin kurumlarınca atanmaları amaçlanmıştır. 

DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na aşağıdaki geçici madde 
eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 47- Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Halk Eğitim Merkezlerinde çalışan usta öğreticiler Milli Eğitim Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirtilen memur kadroları için belirlenen şartları sağlayan kadrosuz usta öğreticiler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde kurumlarınca atanırlar. 

Bu madde kapsamında usta öğreticilerin atanacağı memur kadroları başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek Milli Eğitim Bakanlığına ait kadro cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. 

Bu maddenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Milli Eğitim Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir." 
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 

YENİ FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yorumlar (3)
Hakan 1 hafta önce
Saçma sapan bir uygulama bence kadro verilmeli devlete yük olmaz ki sayılarıda az insan onuruna dokuman2bie uygulama çalışma biçimi
YHS'li 1 hafta önce
KPSS'SİZ HERKESİ MEMUR YAPIN KPSS DE YÜKSEK PUAN ALANLARA DA KÖK SÖKTÜRN
Yhs 7 gün önce
Yhs kadro bekliyor yüzde yüzde zam yapsanız oy vermem
3
açık