İlçe Milli Eğitim Müdürü İLKSAN Seçimlerinde Görevi Kötüye Mi Kullandı?

Bilindiği üzere 19 Haziran Cumartesi günü saat 09:00 ile 17:00 arasında Şehitkâmil İlçesinde ve tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak İlksan İlçe Temsilciliği seçimleri yapılmıştır. Seçimde Şehitkamil İlçesindeki İLKSAN üyeleri Münifpaşa Ortaokulu’na gelerek oylarını kullanmışlardır.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İLKSAN Seçimlerinde Görevi Kötüye Mi Kullandı?

İLKSAN SEÇİMLERİNDE ŞEHİTKAMİL'DE SKANDAL!
ŞEHİTKAMİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MEHMET YAĞCI İLKSAN SEÇİMLERİNDE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANDI

Seçimin hemen akabinde oy sayımı yapılmış adaylar arasında çok az oy farkı olduğu ortaya çıkmıştır. Şehitkamil ilçesinde seçim yapılan on (10) sandıkta oy sayımı yapılırken İlksan İlçe Temsilcisi adaylarımız kullanılan oylarda birçok oyun hatalı olmasına rağmen kabul edildiğini görmüşlerdir. Şehitkamil İLKSAN İlçe Temsilciliğine aday olan Türk Eğitim-Sen üyeleri Mehmet DİNÇ, Sözer AYVAT, Osman PEKSOY ve Mehmet TORBALI Şehitkamil İlksan İlçe Seçim Kurulu Divanı kullanılan oylarda, geçersiz sayılması gerekirken geçerli sayılan oylar olduğu ve bu oyların sonucu değiştirdiğini, bu nedenle tüm oyların tekrar sayılmasını talep etmiş ve divan kurulana itirazda bulunmuşlardır.

Şehitkamil İLKSAN İlçe Seçim Kurulu Divanı itirazı kabul etmiş ve oyları yeniden sayma kararı almıştır. İlçe Seçim Kurulu Divanı okulda bir odaya kapanarak, kapalı devre işlemler yapmıştır. Oy sayımı yapılan odaya hiçbir adayı ve gözlemciyi almamışlardır. Şehitkamil İlçesinde 3200’den fazla İlksan üyesinin 1300’den fazlası gelip oy kullanmıştır. On sandıkta ortalama 1300 kişiden fazla kullanılan oy, her sandık için ayrı ayrı sayılmamıştır. Tüm sandıklardaki oyların yaklaşık bir saati aşkın bir süre içerisinde kabaca kontrol edildiği öğrenilmiştir. Şehitkamil İlksan İlçe Seçim Kurulu Divanı tüm usulleri ve esasları ihlal ederek, aday ve gözlemcilerin olmadığı bir ortamda oyları gelişigüzel kontrol etmiştir. Sandıkları ayrı ayrı baştan sona tekrar sayarak, her sandık için ayrı ayrı yeni sayım tutanağı tutmak yerine, sadece tüm adayların aldığı toplam oyları belirten tek bir tutanakla sonuçları yeniden ilan ettikleri tespit edilmiştir.

Şehitkamil İlksan İlçe Temsilciliği Seçim Sonuçları 19/06/2021
Adayların ilk oyları ve ilk itiraz sonucu aldığı oylar :
1-SÖZER AYVAT (Türk Eğitim-Sen Üyesi) 569-561
2-LEVENT İLHAN (Eğitim Bir-Sen Üyesi) 521-520
3-MEHMET TORBALI (Türk Eğitim-Sen Üyesi) 521-518
4-ALİ KOÇARSLAN (Eğitim Bir-Sen Üyesi) 505-500
5-MEHMET DİNÇ (Türk Eğitim-Sen Üyesi) 499-497
6-OSMAN PEKSOY (Türk Eğitim-Sen Üyesi) 497-492
7-EVREN ALPER GÜRLER (Eğitim Bir-Sen Üyesi) 489-486
8-REŞİT YILMAZ (Eğitim Bir-Sen Üyesi) 486-486
9-TURGAY YILMAZ (Eğitim-Sen) 141-141
10-HANİFİ YAYLACI (Eğitim-Sen) 132-132
11-SELVER PARLAK (Eğitim-Sen) 131-130
12-ONUR SULU (Eğitim-Sen) 125-121

İlk itiraz sonrası yeniden ilan edilen sonuçlara göre; Türk Eğitim-Sen üyesi adaylardan Mehmet DİNÇ 3 oy farkla, Osman PEKSOY ise 8 oy farkla seçimi kaybetmiştir. Seçimden sonra İlksan İlçe Seçim Kurulu Divanı dağılıp evlerine gittiğinden adayların ikinci defa yapacakları itirazları 21 Haziran 2021 Pazartesi gününe kalmıştır.

21 Haziran 2021 Pazartesi Günü, Saat 10:00’da Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne giderek ikinci defa itiraz dilekçelerini Şehitkamil İlksan İlçe Seçim Kurulu Divanı başkanı, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Nihat YILDIRIM’a vermek istemişler, ancak 25 gün izin aldığını ve yerinde olmadığını öğrenmişlerdir. Adaylardan Mehmet DİNÇ ve Osman PEKSOY Şube Müdürü Mehmet Nihat YILDIRIM’ın ilçedeki görevlerine bakan Şube Müdürü Ali İNCECİK ile görüşmüş, itiraz dilekçelerini kendisine teslim etmiş ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün evrak kaydına işletmişlerdir. Dilekçeler teslim edilip işlendikten sonra, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden saat 11:45’te ayrılmışlardır.

Yine 21 Haziran 2021 Pazartesi günü, yaklaşık saat 13:15’te, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Şehitkamil İlksan İlçe Seçim Kurulu Divanı üyeleri adına, adaylardan Mehmet DİNÇ telefonla aranmıştır. Telefonla arayan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde iş ve işlemlerden sorumlu şef-memur Cuma AKBAYIR 22 Haziran 2021 Salı Günü saat 11:00’de Şehitkamil İlçe Milli Eğitimde hazır bulunulmasını, her sendikadan iki temsilciyi oyların yeniden sayılması sırasında hazır bulunması isteğini belirterek davet etmiştir. Davette, Şehitkamil İlksan İlçe Seçim Kurulu Divanı üyelerinin de çağrıldığını, oyların herkesin huzurunda tekrar sayılacağının kararının alındığını Mehmet DİNÇ’e söylemiştir.

Aynı gün saat 17:00 da Şehitkamil İlksan İlçe Seçim Kurulu Divanı üyeleri tekrar aranarak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet YAĞCI’nın sayımın yapılmayacağı kararını aldığı ve 22 Haziran 2021 Salı günü sayım için gelmemeleri gerektiğini belirtmiştir. Bunu duyup İlçe milli eğitimi aradığımızda Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet YAĞCI’nın bu kararı aldığı söylenerek Şehitkamil İlksan adaylarına ilçe müdürünün yazılı cevap hazırlattığı söylenmiştir.

22 Haziran 2021 Salı günü, saat 11:00’da oy saymak için Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne giden sendika temsilcilerimiz ve adaylarımız oy sayımının olmayacağını öğrenmiş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet YAĞCI ile görüşmek istemişlerdir. İlçe Müdürü Mehmet YAĞCI’yı yerinde bulamamış, sorduklarında toplantıya gitti denmiştir. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet YAĞCI gün boyunca müdürlüğe uğramamış ve telefonlarını gün boyunca kapalı tutmuştur.

Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet YAĞCI, Türk Eğitim-Sen Şehitkamil İlksan İlçe Temsilcisi adaylarının ikinci kez yaptıkları itiraz dilekçesine ilk dilekçedeki cevabın aynısını vermiştir. Mehmet YAĞCI herhangi oyların ikinci kez sayılması için verilen ikinci itiraz dilekçesinde Şehitkamil İlksan İlçe Seçim Kurulu Divanını ve divanın aldığı kararları yok sayıp divanın görevini tek başına kendisi yaparak skandal bir durum ortaya çıkarmıştır. Hukuksuzluğu hukuk, kuralsızlığı kural haline getiren Mehmet YAĞCI ne yapmaya çalışmaktadır, niyeti nedir?

Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet YAĞCI, 19 Haziran 2021 tarihinde yapılan İlksan seçimleri için kurulan Şehitkamil İlksan İlçe Seçim Kurulu Divanını yok sayıp, yetkilerini gasp ederek adayların itirazları sonucu 22 Haziran 2021 Salı günü saat 11:00’da yapılacak oy sayımını tek başına iptal etmiştir. İlksan İlçe Seçim Kurulu Divanını yok sayıp bütün yetkileri üzerine toplayan Mehmet YAĞCI, Seçim Kurulu Divanı üyelerini ve adayları telefonla aratarak sayımın yapılmayacağını söyletmiştir.

Oy sayımın tüm sandıklar için usul hatası yapmadan makul sürede doğru ve şeffaf bir şekilde ayrı ayrı sayılması Mehmet YAĞCI’yı neden rahatsız etmektedir?

Mehmet YAĞCI, Şehitkamil İlksan İlçe Seçim Kurulu Divanının yetkilerini neden gasp etmiştir?

Şehitkamil İlksan İlçe Seçim Kurulu Divanı, Türk Eğitim-Sen üyesi adayların, oyların ikinci kez sayılması için yaptıkları itiraz dilekçeleri için toplanıp karar vermeleri gerekirken neden engellenmiştir?

Şahinbey İlçesinde Eğitim Bir-Sen üyesi İlksan adaylarının itirazları sonrasında Şahinbey İlksan İlçe Seçim Kurulu Divanı karar alıp farklı sendikaların ve ilgili adayların gözleminde oyları tekrar saymışlardır. Eğitim Bir-Sen üyesi adaylar Şahinbey İlçesine oyların ikinci kez sayılması için itiraz ettiğinde ise Şahinbey İlksan İlçe Seçim Kurulu Divanı toplanarak ikinci kez bir karar almış ve karar adaylara bildirilmiştir.

Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet YAĞCI, Şehitkamil İlksan İlçe Seçim Kurulu Divanı aldığı, oyların ikinci kez sayımı kararını ve sayımda farklı sendikaların temsilcilerinin oy sayımında gözlemci olarak davet edilmesi kararını iptal etme yetkisini nereden almaktadır?

Mehmet YAĞCI, Şehitkamil İlksan İlçe Seçim Kurulu Divanı kararlarını yok sayıp Eğitim Bir-Sen adaylarının lehine bir tutum ortaya koymuştur. Türkiye genelinde bazı İlçe Milli Eğitim Müdürleri Eğitim Bir-Sen adayı olup farklı tutumlar sergilemişler ve seçimde kaybetmişlerdir. Mehmet YAĞCI ise İlçe Seçim Kurulu Divanını yok sayarak Eğitim Bir-Sen lehine hareket ettiğini açıkça ortaya koymuştur.

Tarafsızlığını yine kaybeden ve görevi kötüye kullanan Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet YAĞCI’yı kınıyor ve istifaya davet ediyoruz. Mehmet YAĞCI, artık ilçedeki tüm eğitim çalışanlarının değil, sadece Eğitim Bir-Sen üyelerinin İlçe Milli Eğitim Müdürüdür.

Ayrıca Mehmet YAĞCI hakkında Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda da bulunacağız.

Kamuoyuna arz ederiz.

Bekir AVAN
Türk Eğitim-Sen Gaziantep Şube Başkanı

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.