MEB'de genel müdürlüğe ait görev ve yetkiler de değişiklik

Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapıldı Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı. Buna göre MEB'de Genel Müdürlük görev ve yetkileri yeniden düzenlendi.

EĞİTİM 07.04.2022, 13:52 Editör
MEB'de genel müdürlüğe ait görev ve yetkiler de değişiklik

MADDE 2- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 307 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 307- (1) Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) İlköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kuramlarında din kültürü ve ahlak eğitimi ile bu alandaki seçmeli derslerin eğitim ve öğretimine ait programlar ile ders kitaplarını, eğitim araç-gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak,

b) İmam hatip ortaokulları ve imam hatip liselerinin alanları ile ilgili eğitim ve öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç-gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak,

c) İmam hatip ortaokulları ve imam hatip liselerinin yönetimine, öğrencilerinin eğitim ve öğretimi ile program çeşitliliğine yönelik çalışmalar yapmak ve belirlenen politikaları uygulamak,

ç) İmam hatip ortaokullarında ve imam hatip liselerinde hafızlık eğitimine yönelik çalışmalar yürütmek,

d) Din ve ahlak eğitim ve öğretimini güçlendirecek politika ve stratejilerin geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

e) Görev alanına giren konularda üniversiteler, ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak,

f) Bakanlık ilgili birimleri ile koordine halinde ülkemizle dil, tarih veya kültür birliği bulunan ülke ve topluluklar ile diğer ülkelerle din eğitim ve öğretimi alanında işbirliğine yönelik çalışmalar yapmak,

g) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yorumlar (0)
17
parçalı bulutlu