MEB'den öğretmenlerin ek ders ücretlerine dair 3 yeni görüş yazısı

MEB; "Boş geçen derslere giren nöbetçi öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi, hastanede eğitim hizmetinde görev yapmakta olan öğretmene 'öğrenci ve sosyal kişilik hizmetleri' kapsamında ek ders ücreti ödenir mi, olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil edilen iş günlerini takip eden cumartesi ve pazar günlerindeki ders görevlerine ek ders ücreti ödenir mi?" sorularını cevaplandırdı.

EĞİTİM 06.05.2022, 11:15 Editör
MEB'den öğretmenlerin ek ders ücretlerine dair 3 yeni görüş yazısı

BOŞ GEÇEN DERSLERE GİREN NÖBETÇİ ÖĞRETMENLERE EK DERS ÜCRETİ ÖDENİR Mİ?

Öğretmenlerin, nöbetçi oldukları günlerde boş geçen derslere girmeleri halinde ek ders ücretinden yararlandırılıp yararlandırılamayacaklarına ilişkin MEB görüş yazısı.

MEB'in görüşü;

İşte MEB'in görüş yazısı özeti;

"Bu çerçevede nöbetçi öğretmenlerden boş geçen derslere girenlerin, o günler için yürütülmesi öngörülmüş olan müfredatı aynı şekilde uygulamaları şartıyla, okuttukları derslerin öncelikle aylık karşılığında değerlendirilmesi, aylık karşılığı ders görevinin üzerinde okuttukları derslerin ise söz konusu Kararda belirtilen saat sınırlarım geçmemek üzere ek ders ücreti karşılığında değerlendirilmesi gerekmektedir. Ancak nöbetçi öğretmenlerin, ders okutmaksızın salt öğretmeni olmayan sınıfların düzenini sağlamak üzere sınıfta bulunmalarının bu kapsamda değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır."

HASTANEDE EĞİTİM HİZMETİNDE GÖREV YAPMAKTA OLAN ÖĞRETMENE ''ÖĞRENCİ VE SOSYAL KİŞİLİK HİZMETLERİ'' KAPSAMINDA EK DERS ÜCRETİ ÖDENİR Mİ?

Çocuk Hastanesinde Hastanede eğitim hizmetinde görev yapmakta olan öğretmene ''Öğrenci ve sosyal kişilik hizmetleri'' kapsamında ek ders ücreti ödenip ödenemeyeceği hususunda MEB görüş yazısı.

MEB'in görüşü;

İşte MEB'in görüş yazısı özeti;

"Hastanede eğitim hizmetinden yararlanan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin kayıtları e-Okul Yönetim Bilgi Sisteminde kayıtlı bulundukları okulda/sınıfta olup herhangi bir nakil işlemi yapılmamaktadır. Hastanede eğitim hizmeti normunda bulunan öğretmene tanımlı bir sınıf/şube sorumluluğu olmadığından, öğretmenin ilgi (b) yazının 9 uncu maddesi ''Öğrenci ve sosyal kişilik hizmetleri'' kapsamında değerlendirilecek bir görevi bulunmamaktadır."

İşte ilgide kayıtlı Personel Genel Müdürlüğünün 27.01.2022 tarihli ve E-28892082-869-42216732 sayılı yazısı ve 9. maddesi;

9- Toplu Sözleşmenin "Öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri karşılığı ek ders ücretleri" başlıklı 27'nci maddesinde; "(1) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenlerden örgün eğitim kurumlarında ilgili mevzuatında belirtilen sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenlerinin bu görevlerinin haftada 2 saati ek ders görevi sayılır. Bu dersler, ders dağıtım çizelgesinde "Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri" adıyla gösterilir. Bu kapsamda aynı kişiye hem danışman öğretmenlik hem de sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi verilmesi halinde sadece bir görev için ek ders ücreti ödenir." hükmü yer almaktadır.

Buna göre, ilgi (a) Kararın 6'ncı maddesinin beşinci fıkrasında örgün eğitim kurumlarında ilgili mevzuatında belirtilen sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilen öğretmenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenlerine bu görevleri karşılığında "Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri" adı altında haftada 2 saat ödenen ek ders ücretinden, örgün eğitim kurumlarında aynı görevleri yürüten okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenler de yararlanacaktır.

Diğer taraftan bir örneği ekte bulunan ilgi (b) yazıda belirtildiği üzere, haftada aylık ve ek ders ücreti karşılığında okutacakları ders saatleri bakımından sınıf öğretmenleri kapsamında değerlendirilen örgün eğitim kurumlarında aynı görevleri yürüten özel eğitim öğretmenleri de, "Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri" adı altında Sonuç itibarıyla, örgün eğitim kurumlarında ilgili mevzuatında belirtilen sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen okul öncesi öğretmenleri, sınıf öğretmenleri, özel eğitim öğretmenleri ve asıl görevleri sınıf öğretmenliği olan müdür yetkili öğretmenler ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefleri, bu görevlerine bağlı olarak "Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri" adı altında haftada 2 saat ek ders ücretinden yararlandırılacaktır.

OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE TATİL EDİLEN İŞ GÜNLERİNİ TAKİP EDEN CUMARTESİ VE PAZAR GÜNLERİNDEKİ DERS GÖREVLERİNE EK DERS ÜCRETİ ÖDENİR Mİ?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İlinizde bulunan eğitim kurumlarında eğitime ara verilen iş günlerini takip eden cumartesi ve pazar günlerinde destekleme ve yetiştirme kursu, ilkokullarda yetiştirme programı (İYEP), evde eğitim ile destek eğitim odasında görev yapan öğretmenlere, bu görevlerine bağlı olarak ek ders ücreti ödenip ödenemeyeceğine ilişkin MEB görüş yazısı.

İşte MEB'in görüş yazısı özeti;

"Bu itibarla söz konusu eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin, yukarıda belirtilen nedenle eğitim ve öğretime ara verilen ders yılı içerisindeki iş günlerinde fiilen yerine getiremedikleri üzerlerinde bulunan destekleme ve yetiştirme kursu, İYEP, evde eğitim ile destek eğitim odasına bağlı ders ve ek ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılmaları gerektiği değerlendirilmektedir.

Diğer taraftan söz konusu eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin, belirtilen tarihleri takip eden cumartesi ve pazar günlerinde destekleme ve yetiştirme kursu, İYEP, evde eğitim ile destek eğitim odasında fiilen görev yapmaları halinde bu günler için de ek ders ücretinden yararlandırılmaları mümkün olup bu günlerde (cumartesi ve pazar) ders görevlerini fiilen yerine getiremeyenlerin ek ders ücretinden yararlandırılmaları mümkün bulunmamaktadır.

Ahmet KANDEMİR

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yorumlar (0)
17
parçalı bulutlu