MEB'den öğretmenlerin ek derslerine dair iki yeni görüş yazısı

Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenlerin ek ders ödemelerine ilişkin iki yeni görüş yazısı yayımladı

EĞİTİM 19.01.2022, 19:03 Editör
MEB'den öğretmenlerin ek derslerine dair iki yeni görüş yazısı

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin ek ders ödemelerine yönelik iki yeni görüş yazısı verdi.

Üzerinde danışman öğretmenlik veya sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi bulunan genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerinden aylık ve ek ders ücreti karşılığı haftada 29 saat ders okutanların, aynı hafta içinde fiilen 1 saat de "rehberlik ve kariyer planlama/rehberlik ve yönlendirme" dersini okutmaları durumunda destekleme ve yetiştirme kurslarında haftada kaç saate kadar ek ders görevi verilebileceğine ilişkin görüş yazısı:

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü
Sayı : E-28892082-869-41100717 12.01.2022
Konu : Ek Ders Ücreti
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİNE
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)
 İlgi : a) 07.01.2022 tarihli ve E-34772128-903.99-40838418 sayılı yazınız.
b) 04.01.2016 tarihli ve 28892082-869-E.39848 sayılı yazımız.

İlinizde bulunan eğitim kurumlarında görev yapan ve üzerinde danışman öğretmenlik veya sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi bulunan genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerinden aylık ve ek ders ücreti karşılığı haftada 29 saat ders okutanların, aynı hafta içinde fiilen 1 saat de "rehberlik ve kariyer planlama/rehberlik ve yönlendirme" dersini okutmaları durumunda destekleme ve yetiştirme kurslarında haftada kaç saate kadar ek ders görevi verilebileceğine ilişkin ilgi (a) yazı ve eki incelenmiştir.

Bilindiği gibi Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 5'inci maddesinde; genel bilgi ve meslek dersi öğretmenlerinin haftada 15 saat aylıkları karşılığında ders okutmakla yükümlü oldukları, 6'ncı maddesinde ise; bu öğretmenlere 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saate kadar ek ders görevi verilebileceği hüküm altına alınmıştır. Aynı Kararın 8'inci maddesinde ise; bu Kararla belirlenen azamî ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere, maddede belirtilen eğitim faaliyetlerinde görevlendirilen öğretmenlere, haftada 10 saate kadar daha ders görevi verilebileceği belirtilmiştir. Dolayısıyla destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında anılan Kararın 5'inci ve 6'ncı maddelerinde belirlenen aylık ve ek ders ücreti karşılığı ders görevlerinden yerine getiremedikleri ders saatleri ile bu ders saatlerine ilave olarak haftada 10 saate kadar, azami ek ders görevini dolduranlara ise yalnızca ilave olarak haftada 10 saate kadar daha ek ders görevi verilebilmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak, azami ek ders görevini dolduran öğretmenlere, söz konusu Kararın 8'inci maddesinde belirtilen eğitim faaliyetlerinde, faaliyetin niteliği farklı da olsa haftada 10 saatten fazla ek ders görevi verilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Diğer taraftan daha önce Valiliğinize hitaben yazılan ilgi (b) yazıda öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri kapsamında danışman öğretmen olarak görevlendirilen öğretmenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenlerinin, bu görevleri karşılığında "rehberlik ve kariyer planlama/rehberlik ve yönlendirme" dersini okutup okutmadıklarına bakılmaksızın aylık ve ek ders ücreti karşılığı ders görevlerinden bağımsız olarak her hafta 2 saat ek ders ücretinden yararlandırılmaları gerektiği; bu ek ders ücretinin aylık veya ek ders ücreti karşılığında ayrıca bir değerlendirmeye tabi tutulmayacağı ve anılan dersi fiilen okutanların okuttukları bu ders saatinin, yalnızca o öğretmene hazırlık ve planlama görevi karşılığı ödenecek ek ders ücreti sayısının belirlenmesinde dikkate alınacağı ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

Bu itibarla ilinizde bulunan eğitim kurumlarında görev yapan ve haftada 29 saat ders okutan genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerinin, "rehberlik ve kariyer planlama/rehberlik ve yönlendirme" dersini okutup okutmadıklarına bakılmaksızın destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında haftada 11 saate kadar ders okutmalarının mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir. Bilgilerini rica ederim.
Ahmet AYTAÇ
Bakan a.
Daire Başkanı

BİLSEM'lerde görev yapan öğretmenlerin ek ders ücretlerinin artırımlı ödenip ödenmeyeceğine dair görüş yazısı:

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü
Sayı : E-28892082-869-41145092 12.01.2022
Konu : Ek Ders Ücreti
ANTALYA VALİLİĞİNE
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)
 İlgi : 09.01.2022 tarihli ve E-30169645-903.02.01-40841247 sayılı yazınız.

İlinizde bulunan bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan yönetici ve öğretmenlere ödenecek ek ders ücretlerinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176'ncı maddesinde belirlenen gösterge rakamları üzerinden hesaplanıp hesaplanamayacağına ilişkin ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.

Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176'ncı maddesinde; "Bu Kanunun 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140,örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenenaylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir

Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25, Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere %100 fazlasıyla ödenir." hükmüne yer verilmiştir.

Bu çerçevede, bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan yönetici ve öğretmenlere ödenecek ek ders ücretlerinin, daha önce bir örneği de Valiliğinize gönderilen Bakanlığımızın 27.02.2007 tarihli ve 2007/19 sayılı Genelgesinin 1'inci maddesinde belirtilen açıklama da göz önünde bulundurularak, 657 sayılı Kanunun yukarıda yer verilen 176'ncı maddesinde belirlenen gösterge rakamları üzerinden hesaplanmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.
Bilgilerini rica ederim.
Ahmet AYTAÇ
Bakan a.
Daire Başkanı

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yorumlar (0)
24
açık