MEB ve TTK Kriterlerine Göre Öğretmenlik Hakkı Olan Memurlar

Mağduriyetleri ve haklı çözüm talepleri önde gelen kamu-memur-eğitim-haber sitelerinde ve ajanslarında sık sık yayınlanmaktadır.Eğitim yazarlarının köşelerinde, bloglarında, sayfalarında dile getiriliyorlar.TBMM'de soru önergesi oldular.Milli Eğitim Komisyon tutanaklarında yer aldılar.Ulusal-yerel yazılı basında, televizyon kanallarında konu oldular. Eğitim sendikalarının atama yönetmeliği taslaklarında yer aldılar. Ancak; KPSS ile kazanmak zorunda bırakıldıkları öğretmenlik dışı memurluklarını sürdürürken 31.08.2012 MEB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği değişikliği ile mağdur olmuş ve asıl işleriyle ilgisi olmayan memurlukta unutulmuşlardır.

MEB ve TTK Kriterlerine Göre Öğretmenlik Hakkı Olan Memurlar

BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK'Ü ŞİAR EDİNMİŞ ÖĞRETMEN OLAN MEMURLAR 24 KASIM'DA ÖĞRENCİLERİNE KAVUŞMAK İSTİYOR

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kurucusu, Başöğretmen, Başkomutuan Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK Diyor ki;

"Okullarda öğretim vazifesinin güvenilebilir ellere teslimini ülke çocuğunun o görevi kendine hem bir meslek hem bir ülkü sayacak üstün ve saygı değer öğretmenler tarafından yetiştirilmesini sağlamak için öğretmenlik diğer serbest ve yüksek meslekler gibi aşama aşama ilerlemeye ve her halde zenginlik sağlamaya uygun bir meslek haline getirilmelidir. Dünyanın her tarafında öğretmenler insan toplumunun en öz verili ve saygı değer unsurlarıdır."

"Öğretmenler! Yeni nesli Cumhuriyetin fedakar öğretmen ve eğitimcileri sizler yetiştireceksiniz; yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti sizin becerinizin ve fedakarlığınızın derecesiyle orantılı olacaktır. Cumhuriyet fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli muhafızlar ister. Yeni nesli bu özellik ve yetenekte yetiştirmek sizin elinizdedir." (1924)

"Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir" (1925)

"Benim asıl kişiliğim (niteliğim) öğretmenliğimdir. Ben milletimin öğretmeniyim." (1936)

24 KASIM 2017 GELİYOR... MEB ve TTK KRİTERLERİNE GÖRE ÖĞRETMEN OLAN MEMURLAR İÇİN "ÖĞRENCİSİZ ÖĞRETMENLER GÜNÜ HÜZNÜ" 6.KEZ YAŞANMASIN

Mağduriyetleri ve haklı çözüm talepleri önde gelen kamu-memur-eğitim-haber sitelerinde ve ajanslarında sık sık yayınlanmaktadır.Eğitim yazarlarının köşelerinde, bloglarında, sayfalarında dile getiriliyorlar.TBMM'de soru önergesi oldular.Milli Eğitim Komisyon tutanaklarında yer aldılar.Ulusal-yerel yazılı basında, televizyon kanallarında konu oldular. Eğitim sendikalarının atama yönetmeliği taslaklarında yer aldılar. Ancak; KPSS ile kazanmak zorunda bırakıldıkları öğretmenlik dışı memurluklarını sürdürürken 31.08.2012 MEB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği değişikliği ile mağdur olmuş ve asıl işleriyle ilgisi olmayan memurlukta unutulmuşlardır. 

Öte yandan; KHK'ler ile on binlerce öğretmen meslekten ihraç edildi,binlercesi açığa alındı. Okullarda tam gün eğitim-öğretime geçmeye hazırlanılıyor ki; bu yeni öğretmen gereksinimi demektir.On binlerce "ücretmen"  yani mevsimlik çalışanla ücretli öğretmenlik adı altında başka hiçbir meslek grubunda olmayan verimsiz bir sistem yıllardır sürdürülmektedir.

Hal böyleyken; MEB ileTTK öğretmenlik kriterlerine sahip kamu personelinden isteyenlerin gerçek işleri öğretmenliğe geçirillip eğitim-öğretim sistemimize masrafsızca kazandırılmaları MEB için de Devletimiz için de en uygun çözüm olacağı aşikardır.

MEB ve TTK KRİTERLERİNE GÖRE ÖĞRETMENLİK HAKKI OLAN MEMURLAR

1) Kamu personeli iken üniversitelerin ilgili bölümlerini bitirip öğretmenlik yapma hakkına sahip olmuş aday öğretmen olacak asil memurlar.

2) Memuriyet öncesi MEB Özel Öğretim Kurumlarında asil öğretmen olmuş ya da aday öğretmen durumundaki asil memurlar.

Öğretmen olduğu halde bu kamu personelinin VHKİ, bilgisayar işletmeni, şef, zabıt katibi, icra memuru, gümrük-muhafaza memuru, ambar memuru, gişe görevlisi, adliye çalışanı, infaz koruma memuru,itfaiyeci, şoför, kaloriferci, hizmetli, 399lu kamu personeli gibi mezuniyet dışı unvanlarda çalışmak zorunda kalmaları devletimiz için maalesef çok büyük yetişmiş beyin gücü israfı, verimsiz insan kaynakları planlamasıdır.

BUGÜNE KADAR YAPILMIŞ KPSS'SİZ, ÖABT'SİZ ÖĞRETMEN ALIMLARI 

1) Memurluk yapan öğretmenlerle aynı statüdeki öğretmenlik kriterlerini taşıyan şehit-gazi-malul yakınları, kaldırıldı denilen ” kurumlar arası geçişle” KPSS’siz, ÖABT’siz hizmet sürelerine bağlı olarak Kasım2016'da devlet öğretmenliğine kaydırılmıştır.

2) 01.09.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 674 sayılı KHK ile devlet memuru da olmayan özel eğitim-öğretim kurumlarındaki 5000 öğretmen  KPSS'siz ÖABT'siz devlet öğretmenliği kadrolarına Ekim2016'da alınmıştır!

3) Dilekçelerine istinaden, KPSS ve ÖABT şartı olmadan “28 Şubat Mağduru” olarak adlandırılanlar memuriyetten MEB öğretmen kadrolarına tekrar geçirildi!

4) Engelliler için ÖABTsiz E-KPSS ile alım ve öğretmenliğe geçişler yapılmıştır.

5) KPSS ile atanmadıkları halde üniversitelerin araştırma-öğretim görevlileri MEB öğretmen kadrolarına KPSSsiz ÖABTsiz kurumlar arası geçiş yapabilmiştir.

6) KPSSsiz ve ÖABTsiz, milli sporcular MEBe öğretmen olarak alınmıştır.

# Ziraat Mühendislerinden öğretmen yapılanlar hala MEB'de!

# Birçok il-ilçede yetersiz öğretmen ataması nedeniyle öğrencilerin karşısına, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın belirlediği öğretmenliğe kaynak teşkil etmeyen ilgisiz bölüm mezunları "ücretli öğretmen" adıyla çıkarılıyor.Gelişim Psikolojisi, Öğrenme Psikolojisi, Ölçme ve Değerlendirme, Program Geliştirme, Öğretim Yöntem ve Teknikleri ve Rehberlik Eğitimleri Olmayan "Ücretli Öğretmenler" Var!Edebiyat bölümü mezunu, Muhasebe-Vergi bölümü mezunu Matematik Öğretmeni yapılmış. Fonksiyonları anlatacak! Trigonometri öğretecek! Geometri soruları çözecek! Analitik Geometriden bahsedecek! 2 yıllık Muhasebe bölümünü bitirenler, Büro Yönetimi mezunları Sınıf Öğretmeni ve Okul Öncesi Öğretmeni yapılıyor.Tapu Kadastro Bölümü ile Bankacılık bölümü mezunu  Okul Öncesi öğretmeni olarak atanmış durumda. Aşçılık, Bahçıvanlık, Kuaförlük ,Su Ürünleri, İşletme, Maliye, Turizm,... bölümü mezunları…”ÜCRETMEN” lakabıyla öğrencilerin karşısında!

Nihayetinde...Eğitim-Öğretim sistemimizdeki verimsiz onbinlerce ücretli mevsimlik öğretmen uygulaması ve buna bağlı giderler,mali olanakların kısıtlılığı hesaplandığında özellikle Temmuz 2016'dan beri oluşmuş on binlerce öğretmen açığına, boş geçen derslere optimum ilacın adı olacaktır memuröğretmenler.

ÖĞRETMEN OLAN MEMURLARIN MEB'E GEÇİŞİNİN ÖZENDİRİLMESİ 2018 BÜTÇESİ İÇİN DE YERİNDE OLUR 

2018 Merkezi Bütçe Kanunu tasarısı ile personel alımının  en düşük düzeye ineceği öngörülürken MEB'in sıradaki uygulaması öğretmen olan ama farklı nedenlerle öğretmenlik ataması yapılmamış, devlette KPSS ile memurluk kazanmayı başarmış kamu personelini yani memuröğretmenleri daha verimli olacakları asıl işleri öğretmenliğe döndürmeye ilişkin olmalıdır.

KPSS ile kazandıkları öğretmenlik dışı kamu personeli görevlerini sürdürürken 31.08.2012 MEB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği değişikliği ile KURUMLAR ARASI ve KURUM İÇİ GEÇİŞLERİ KAPATILARAK MAĞDUR OLMUŞ  memurlardan isteyenlerin  kadroları çalıştıkları il-ilçelerde MEB'e öğretmen unvanıyla aktarılıp mağduriyet 5.yılda bitirilecek midir?

MEB ve TTK ÖĞRETMENLİK KRİTERLERİNE SAHİP DEVLET MEMURLARINI ÖĞRETMENLİĞE GEÇMEYE ÖZENDİRMEK EN UYGUN ÇÖZÜMDÜR

Maaşı ödenen, MEB ve TalimTerbiye Kurumu kriterlerine göre de öğretmenlik yapma hakkı bulunan kamu personelinden isteyenlerin kadrolarının devlet dairelerinden devlet okullarına eğitim öğretim hizmetleri sınıfında öğretmen unvanıyla kurum-içi ve kurumlar-arası geçirilmesi görevli oldukları il-ilçelerde aile birliği korunarak yapılmalıdır.

Başbakanlık, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ortak çalışma sergileyip 24 Kasımdan önce yeni bir mevzuat düzenlemesiyle bütçeye ek yük getirmeden öğretmen açığının bir kısmını daha, akılcı ve mantıklı bir hamleyle öğretmenlik yapma hakları bulunan, idari-iş deneyimi yüksek, devlet tecrübesi ve devlet terbiyesi yerinde, halkla ilişkiler yönünde yoğun kazanımlara sahip güvenilir, verimli, sicilleri temiz kamu personeliyle yani memuröğretmenler ile kapatabilir.

Zaten; öğretmenlik dışı memur kadrolarını, yaşamlarını biraz olsun güvenceye alabilmek için yüzbinlerce aday arasından KPSS ile kazanmak zorunda bırakılan kamu personelinin görevli olmaları gereken yerleri; kara tahta, akıllı tahta başlarında çalışacakları yapmak istedikleri gönüllerindeki gerçek mesleğin ait olduğu MEB'in devlet okullarındaki eğitim öğretim hizmetleri sınıfındaki öğretmen kadrolarıdır!

YENİ FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Anahtar Kelimeler:
Memur öğretmen
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
S.poyraz 3 yıl önce

InsAllah bu sene magduriyetimiz gidebilecek.

Avatar
Mehtap 3 yıl önce

İnanıyoruz ki bu 24 Kasımda Memur Öğretmenlere beklenen müjde verilicek ve bizler öğrencilerimize kavuşacağız

Avatar
Murat 3 yıl önce

MEB hakkımızı iade et artık. 10 binlerce insan mağdur durumda.

Avatar
riya 3 yıl önce

Bu kadar mezun varken çooooooooook bekleriz gibi

Avatar
Kurumlararası Öğretmenliğe Geçiş Geri Gelmeli 3 yıl önce

Memuriyet öncesi özel öğretim kurumlarında öğretmenlik yapmış ya da öğretmenlik yapma hakkı bulunan kamu çalışanlarının devletteki memur kadrolarının MEB'in devlet okullarındaki öğretmenlik kadrolarına aktarılması yalnızca kendi aralarında belli ölçütlere göre uygun bir sıralamayla olabilir:1)MEB Özel Öğretim Kurumlarındaki Öğretmenlik-Öğreticilik SSKlı süreleri ile Memuriyet süresi toplamı

2)Emekliliğe esas toplam hizmet süresi

3)Mezuniyet tarihi önceliği

4)Aslında yeni mezunlar veya memur olmamış ilk atamacılar için gerekli KPSS ısrarından vazgeçilmeyecekse de yalnız memurluk yapan öğretmenlerin kendi aralarında ilgili puan türlerinde (örneğin 2017 KPSS p121 ve p10) öncelik sıralaması