MEB Yönetici Atama Başvuruları Başladı! İşte EK-2 Yönetici Değerlendirme Formunda Dikkat Edilecek Hususlar

MEB Yönetici Atama Başvuruları Başladı! İşte EK-2 Yönetici Değerlendirme Formunda Dikkat Edilecek Hususlar

EĞİTİM 11.04.2022, 16:03 Editör
MEB Yönetici Atama Başvuruları Başladı! İşte EK-2 Yönetici Değerlendirme Formunda Dikkat Edilecek Hususlar

2022 Yılı Yeniden Yönetici Görevlendirme eğitim kurumlarında dört ve sekiz yıllık görev süresini 17.06.2022 tarihi itibarıyla dolduran yöneticilerden boşalacak eğitim kurumları ile müdür, müdür başyardımcısı ve müdü ryardımcılığı boş bulunan eğitim kurumlarına (Özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları hariç) eğitim kurumunda aynı unvanda dört yıllık görev süresini dolduran yöneticilerin aynı yada farklı eğitim kurumlarına, bulundukları eğitim kurumlarında aynı unvanda sekiz yıllık görev süresini dolduran yöneticilerin farklı eğitim kurumlarına yeniden görevlendirilme kapsamında Ek-2 de yer alan Form üzerinden elektronik olarak başvuru yapabileceklerdir.

Bu itibarla, 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak yeniden görevlendirileceklere ilişkin EK-2 "Yönetici Değerlendirme Formu" üzerinden ilgi Yönetmelik hükümleri çerçevesinde başvurular alınacaktır. Bu bağlamda aşağıdaki açıklamaların da yapılması gerekli görülmüştür.

Adayların başvuru sürecinde dikkat etmesi gereken hususlar:

Adayların , hizmet belgesindeki görev yerlerini, kadro/görev unvanlarını, görevlerinden ayrılma vebaşlama tarihlerini kontrol etmelerini, hata var ise ilgili birimlere müracat ederek düzeltmeyiyaptıktan sonra başvurularını yapmaları gerekmektedir.

1.Başvuruda bulunacak adaylar; EK-2 yönetici değerlendirme formunda belirtilen değerlendirmeye esas bilgi ve belgelerin MEBBİS modülüne işletilmesinden yönetici görevlendirme başvurusu ekranına girilen bilgilerin doğruluğundan kendileri sorumlu olacaklardır.

2.Yöneticilikte vekaleten/geçici görevlendirme olarak geçirilen süreler asaleten bulunduğu kadroda geçmiş sayılacaktır.

3.Yöneticilikte vekaleten /geçici görevlendirme olarak geçirilen süreler ile askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin bu süreleri öğretmenlikte geçmiş gibi değerlendirilecektir.

4.Yöneticilikte (kurucu müdürlük ve müdür yetkili öğretmenlik dahil ) geçen hizmet süreleri ile aylıksız izinli olarak geçirilen süreler öğretmenlikte geçen hizmet süresinin hesabında dikkate alınmayacaktır.

5.Yöneticilik görevi herhangi bir sebeple üzerinden alınanlardan, işlemin yürütmesinin durdurulması veya iptaline ilişkin verilen yargı kararı gereğince yöneticilik görevine döndürülenlerin görev sürelerinin hesabına, yöneticilik görevinden alındıkları tarih ile yeniden yöneticiliğe döndürüldükleri tarih arasında geçen süreler de dahil edilecektir.

6.Başvurular elektronik ortamda yapılacak olup, Bakanlığımızca ek açıklama olması durumunda web sitemizde duyurulacaktır.

7.Adaylar kurum müdürünce onaylanmış birer örneğini eğitim kurumu yöneticiliği başvuru ve onay form ekinde: Hizmet belgesi (Adayları Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin ''Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması'' başlıklı bölümün 9. maddesine göre gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında Müdürlüğümüzce yasal işlem yapılacağının bilgisine sahip olarak, hizmet belgesindeki bilgilerinin doğru olduğunu yazıp imzalayacaklardır.)Öğrenim Belgesi, Teşekkür Belgesi veya Başarı Belgesi , Takdir Belgesi veya Üstün Başarı Belgesi ,Terhis Belgesini (erkek adaylar) ayrıca EK-2 "Yönetici Değerlendirme Formu" nda (D), (E),(F) bölümlerine ait çalışmalara ait belgeleri ekleyerek dosya halinde kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne başvuru süresi içerisinde göndermeleri gerekmektedir.( Ülkemizde etkisini göstermekte olan Covid-19 salgınının neden olduğu solunum
yolu hastalıklarından korunma ve kontrol önlemlerinin alınması kapsamında istenilecek belgelerin MEBBİS veri tabanından elde edilmesi, gerekli görülmesi halinde e-posta yoluyla istenilmesi, ancak lüzum görülmesi halinde belgenin aslının talep edilmesi yoluyla oluşabilecek personel hareketliliğinin engellenmesinin sağlanması gerekmektedir.)

8.Atamaya yetkili amir ( Bakanlık, Valilik,Kaymakamlık ve Yurt Dışı Teşkilatı) tarafından verilen ödüller geçerli olacaktır. Değerlendirme başvurusunun son gününden sonra düzenlenmiş olan belgeler dikkate alınmayacaktır. Ancak, bu tarihten önce hak edilmiş olmasına rağmen belge düzenlenmemiş olanlar kabul edilecektir.

9.Dört ve sekiz yıllık çalışma süresinin tamamlayan adayların yöneticilik süresi 17.06.2022 tarihinde sona ereceğinden yöneticilik süresinin hesabında 17.06.2022 tarihi baz alınacaktır.

10.EK-2 "Yönetici Değerlendirme Formu" nda D,E,F,G ve H Bölümlerinde belirtilen kriterler kapsamında, değerlendirme yapıldığı yıl ve değerlendirmenin yapıldığı yıldan önceki dört yılda yapılan çalışmalar ile ödül ve cezalar değerlendirilecektir. (1 Ocak 2018 ile 15 Nisan 2022 tarihleri arası alınan belgeler)

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yorumlar (2)
öğretmen 6 ay önce
Meslek liselerine idareci olmak isteyenler çok az kadrolar boş kalıyor. İşi bilen mevcut idarecilerde 8 yılı doldurduklarında yeniden atanamıyorlar. Yönetici atama yönetmeliğinde değişiklik yapılıp ikinci bir duyuru ile 8 yılı dolduranlara yeniden atama hakkı verilmelidir.
öğretmen 6 ay önce
8 yılı dolduran idarecilerin çalıştıkları okula tercih yapılmaması durumunda 4 yıl daha çalışma imkanı verecek şekilde yönetici atama yönetmeliği düzenlenmeli veya 4+4 olan görev sureleri 6+6 şeklinde değiştirilmeli 2. seneden sonra idarecilere boş olan atanabilmelerine imkan sağlanmalıdır.
23
açık