Öğretmenlere 3600 ek gösterge kanun teklifi komisyona sunuldu

Öğretmenlere 3600 ek gösterge kanun teklifi komisyona sunuldu
Eğitim öğretim hizmetleri sınıfı başlığı altında yer alan Öğretmen ve diğer personelin ek göstergesinin iyileştirilmesi hakkındaki kanun teklifi 1 Ekim 2019'da Milli Eğitim Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna havale edildi. Kanun teklifi ile ülkemizin geleceği üzerinde söz sahibi olan öğretmenlerimizin hem çalışırken, hem de emekliliklerinde mali durumlarının kısmen iyileştirilmesi ve öğretmenlerimizin ek göstergelerinde artışı öngörmektedir.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. 
17/07/2019 Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Ismail OK /Balıkesir Milletvekili 

GENEL GEREKÇE 

Öğretmenlik mesleği, yetişmekte olan nesli, ailesi, çevresi, milleti, devleti ve vatanı için daima yararlı, yapıcı, yaratıcı iyi bir insan ve iyi bir vatandaş olarak yetiştirme sanatıdır. Öğretmenlerin yetiştirdiği bu insanlar, ailesini ve milletini mutlu kılar, yurdunu kalkındırır, devletini güçlendirir. Bu bakımdan, milletimizin, yurdumuzun ve devletimizin geleceği, ekonomik yönden kalkınması her şeyden önce öğretmenlerin mesleklerinde göstereceği başarıya bağlıdır. 

Büyük kurtarıcı Gazi M. Kemal Atatürk, Türk milletinin gerçek kurtuluşunu öğretmenlerden beklemiş, Kurtuluş Savaşı sırasında ve Cumhuriyet kurulduktan sonra, öğretmenler ve öğretmenlik mesleği için " Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğitimden mahrum kalan bir millet henüz millet adını alma istidadını kazanmamıştır. Ona alelade bir kitle denir, millet denmez. Bir kitle millet olabilmek için mutlaka eğitimcilere ve öğretmenlere muhtaçtır" diyerek öğretmenlerin önemini ifade etmiştir. 

Hayatımızın bu kadar anlamlı ve önemli bir yerinde olan öğretmenlerimiz bir çok sorunla baş başadır. Bunlardan bir tanesi ekonomik sorunlar ve gelecek kaygısıdır. Öğretmenlerin çalıştıkları işten doyum sağlamaları ve daha verimli olabilmeleri için maddi açıdan belli bir gelir seviyesinin üstünde olmaları gerekir. Türkiye'de öğretmenler, Cumhuriyet döneminin başından günümüze kadar ekonomik olarak istenen seviyeye ulaşamamışlardır. Bu ise mesleğe atfedilen değeri düşürdüğü gibi, meslekte çalışanları da olumsuz yönde etkilemiştir. 

Öğretmenlerin “Ekonomik, Mesleki ve Sosyal Durumlarına İlişkin Öğretmen Görüşleri” adlı araştırma sonuçlarına göre öğretmenler en çok geçim sıkıntısından, mesleklerine olan saygınlığın azalmasından şikayetçidir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin yüzde 77'si öğretmenliğin saygın bir meslek olma özelliğini kaybettiğini belirtirken, yüzde 75'i daha çok para kazanacağı bir iş imkanı olduğunda öğretmenliği bırakmayı düşünmektedir. 

Bu nedenle öğretmenlerimizin sorunlarının bir nebze olsun giderilmesi ve öğretmen mesleğinin cazip hale gelebilmesi için öğretmenlik mesleğinin ek göstergelerinde iyileştirilme yapılması elzem bir durum hali almıştır. Ülkemizin geleceği üzerinde söz sahibi olan öğretmenlerimizin hem çalışırken, hem de emekliliklerinde mali durumlarının kısmen iyileştirilmesi, devlet olmanın ve toplumsal sorumluluğumuzun bir gereğidir. Bu nedenle hazırlanmış olan Kanun Teklifi öğretmenlerimizin ek göstergelerinde artışı öngörmektedir. 

14/07/1965 TARİHLİ VE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 14.07.1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli, hizmet sınıfları itibariyle unvana veya aylık alınan derecelere göre ek göstergeleri gösteren I Sayılı Cetvelin “IV EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI” başlığı altında b)Öğretmen ve diğer personel” alt başlığının karşısında derecelerine göre yer alan ek göstergeler aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

IV EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI: Öğretmen ve diğer personel  

Derece     Uygulanacak Ek Gösterge 
    1        3600 
    2        3000 
    3        2200 
    4        1600 
    5        1300 
    6        1150 
    7        950 
    8        850 
MADDE 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 

Kamubiz.com ÖZEL/ ANKARA

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
4 Yorum