Uzman öğretmen ve başöğretmenlik sınavlarına ilişkin 2 önerge TBMM'ye sunuldu

Uzman öğretmen ve başöğretmenlik sınavlarına ilişkin TBMM Başkanlığına 2 soru önergesi verildi..

EĞİTİM 19.08.2022, 23:26 19.08.2022, 23:48 Editör
Uzman öğretmen ve başöğretmenlik sınavlarına ilişkin 2 önerge TBMM'ye sunuldu

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA    

Aşağıdaki sorularımın Anayasa'nın 98, TBMM İçtüzüğü'nün 96 ve 99'uncu maddelerine uygun olarak,  arz ederim. 28.07.2022  T.C. Milli Eğitim Bakanı Mahmut ÖZER tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını  Yıldırım KAYA  /Ankara Milletvekili  

Bakanlığınızca, 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer  Basamakları Yönetmeliğine göre, 531 bin 885'i uzman öğretmenlik, 70 bin 437'si de başöğretmenlik  olmak üzere toplam 602 bin 322 öğretmenin eğitim programlarına katılmaya hak kazandığı  açıklanmıştır.  

Eğitim programına katılmaya hak kazanan öğretmenlerin https://www.oba.gov.tr (Öğretmen Bilişim  Ağı) adresi üzerinden uzman öğretmenlik eğitim programı için 18 Temmuz-5 Eylül 2022;  başöğretmenlik eğitim programı için 18 Temmuz-19 Eylül 2022 tarihleri arasında eğitimlere  katılacakları duyurulmuştur. Uzman öğretmenlik/başöğretmenlik eğitim programına başvurusu kabul  edilen adayların söz konusu Yönerge eki Ek-2 ve Ek-3'te yer alan çalışma alanlarından en az ikisinden  birer çalışma yapmış olduklarını belgelendirmeleri de istenmiştir. Ayrıca 180 saatlik eğitim videolarını  eksiksiz izlemeyen adaylar, 19 Kasım 2022 Cumartesi günü yapılacak sınava giremeyecektir.  

Bir uzmanlık mesleği olan öğretmenliğin, "kariyer'' adı altında uzmanlık sınavına tabii tutulması,  kazanılmış haklarının da yok sayılması sonucunu doğuracaktır.  

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki diğer mesleklerde "kariyer'' sınavla kazanılmazken; bir uzmanlık  mesleğini ifa eden öğretmenlerin kazanılmış haklarının yok sayılarak sınava tabi tutulmaları  öğretmenler arasında büyük rahatsızlık yaratmıştır.  

Diğer yandan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı  hükümlerinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebinin, Anayasa Mahkemesi  tarafından esastan incelenmesine karar verilmiştir.  

Anayasa Mahkemesi kararları geriye yürümediğinden, Milli Eğitim Bakanlığının Anayasa Mahkemesinin  kararını beklemeden yapacağı uzmanlık ve başöğretmenlik sınavları yeni mağduriyetleri de  beraberinde getireceği de aşikardır.  

Bu bilgiler kapsamında;  

ı. Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlik mesleğini uzmanlık mesleği olarak kabul etmekte midir?  2. Bakanlığınızca öğretmenlik bir uzmanlık mesleği olarak kabul ediliyorsa, neden uzmanlık sınavı  yapılmaktadır?  
3. Kamuda kariyer sınavla kazanılmazken, öğretmenlere sınav mecburiyeti getirilmesinin  nedenleri nelerdir?  
4. Sınava girmek için video izlemek neden zorunlu tutulmaktadır?  
5. Uzmanlık ve Başöğretmenlik sınavı neden Anayasa Mahkemesinin kararı beklenmeden  yapılmaktadır?  
6. Uzmanlık ve başöğretmenlik sınavlarının Anayasa Mahkemesi kararına kadar ertelenmesi  düşünülmekte midir?  
7. Öğretmenlere sınava girmeye hak kazanmaları için yaz tatilinde 180 saatlik eğitim videolarını  eksiksiz izleme şartı getirilmesi kanuna aykırı değil midir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGINA  

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından Anayasanın 98'inci ve TBMM  İçtüzüğünün 96'ncı ve 99'uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.  08.08.2022  TUMA ÇELİK  /MARDİN MİLLETVEKİLİ  

Bilindiği üzere, 19 Kasım tarihinde, öğretmenler ve eğitim sendikalarının tüm itirazlarına rağmen  "uzman öğretmenlik" sınavı gerçekleşecektir. 10 yılını doldurmuş MEB ve özel okul öğretmenlerinden  sınav neticesinde kontenjan olmaksızın belirlenen başarı puanını aşanlar uzman öğretmen unvanı ve  kanunla belirlenmiş hakları elde edebilecekler. Yüksek lisans /doktora derecesi olan ö"gretmenler  sınavdan muaf tutulacaktır. Sınavdan önce dijital ortamda sunulan eğitim ise sınav~ girmese bile tüm  öğretmenlere tamamlamaları açısından zorunlu tutulmuştur.  

Mevcut düzende; baş öğretmen, sözleşmeli, ücretli, kadrolu olarak ayrılan öğretmenlerin bir de  "uzman ve uzman olmayan" olarak ayrışacak olması özellikle eğitim emekçilerini oldukça  
düşündürmektedir.  

Geride bıraktığımız günlerde Kamu Personeli Seçme Sınavında yaşananlar ise sınava girecek  öğretmenler açısından endişe yaratmaktadır.  

Bu Bağlamda:  
1) Tüm itirazlara rağmen uzmanlık sınavının yapılmasının geçerli sebebi nedir?  
2) Öğretmenlik mesleğinin; baş öğretmen, uzman, sözleşmeli, kadrolu, ücretli olarak ayrışmasının  sorun yaratacağı konusundaki düşünceniz nedir? 
3) Veliye çocuğunu okula kayıt ettirirken hangi öğretmeni seçeceği (baş öğretmen, uzman, sözleşmeli,  kadrolu, ücretli) konusunda bir hak tanıyacak mısınız? Bu uygulamanın getireceği sorunları ön  görebiliyor musunuz?  
4) Öğretmenler arasında yapılacak olan bu ayrışmanın okul müdürlerini zora sokabileceğini  düşünüyor musunuz?  
5) Kamu Personeli Seçme Sınavında yaşananlardan sonra "Uzmanlık Sınavı" ile ilgili herhangi bir  önlem alındı mı?  
6) Uzmanlık sınavına başvuramayan öğretmenlerin akıbeti ne olacak?  
7) Uzmanlık sınavı sonunda sınavı kazanan öğretmenlerin sendikalara göre dağılımını açıklayacak  mısınız?  
8) Sendika ve öğretmenlerin isteği olan -öğretmenler arasında title ayrımı yaparak maaşlarına zam  yapmak yerine- on yıl görev yapan öğretmenlere 1000 TL, yirmi yıl ve daha fazla görev yapan  öğretmenlere 2000 TL yıpranma payı eklenmesi teklifinin kabul edilmeme sebebi nedir?  
9) Son yapılan zamlardan sonra öğretmenlerin yaşadıkları geçim sıkıntısı hem tarafımıza gelen  ihbarlar hem de kamuoyu yoklamalarında görülmektedir. Öğretmenlere kira yardımı ve ek zam  yapılması gündeminizde midir? 

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yorumlar (2)
rıza 1 ay önce
Uzmanlık sınavına başvuramayan öğretmenlerin akıbeti ne olacak?
Bu sorunun cevabını ben biliyorum ve cevap veriyrom; Habeşistan’a gönderilecekler.
on yıl görev yapan öğretmenlere 1000 TL, yirmi yıl ve daha fazla görev yapan öğretmenlere 2000 TL yıpranma payı eklenmesi teklifinin kabul edilmeme sebebi nedir?
Bununda cevabını biliyorum cevap; Para vermemek için.
Öğretmenlere kira yardımı ve ek zam yapılması gündeminizde midir?
Bununda cevabını vereyim; rüyanızda ancak görürsünüz gündemindedir.
Yilmaz 1 ay önce
17 yıldır yapılmayan uzman ve başögretmenlik sınavı dolayısı ile oluşan hak kaybımız ne olacak bu konuya da değinin
23
açık