Uzman ve başöğretmen ilave ödemesi 2023 Ocak'ta ne kadar? İşte ek özel hizmet tazminatı hesabı..

2023 yılı Ocak ayında, uzman öğretmen ve başöğretmen olanlara ilave olarak ne kadar ek özel hizmet tazminatı ödenecek?

EĞİTİM 20.09.2022, 07:46 Editör
Uzman ve başöğretmen ilave ödemesi 2023 Ocak'ta ne kadar? İşte ek özel hizmet tazminatı hesabı..

Özel hizmet tazminatında, ek özel hizmet tazminatında en önemli gösterge maaş katsayısıdır. Maaş katsayısı bugün itibariyle 0,333603'dir.

2023 yılı Ocak ayında, enflasyondan kaynaklı hiç artış olmasa dahi, toplu sözleşme gereğince maaşlara yüzde 8 zam yapılacaktır. Bu durumda maaş katsayısı 0,333603'ten 0,360291'e yükselecektir.

657 sayılı Kanunun 152. maddesi gereğince uzman öğretmen ve başöğretmenlere şu oranda ilave özel hizmet tazminatı verilmektedir.

KAMUBİZ.COM İnstagram KANALI İÇİN TIKLAYINIZ

"Birinci fıkrada sayılanlardan ayrıca;
a) Başöğretmen unvanını kazanmış olanlara % 120’sine,
b) Uzman öğretmen unvanını kazanmış olanlara % 60’ına,"

Bu oranlar en yüksek Devlet memuru aylığına uygulanmakta ve sadece damga vergisi kesintisi yapılmaktadır.

En Yüksek Devlet Memuru ifadesi Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı için kullanılmaktadır. Burada hesaplama olarak, en yüksek gösterge (1500) ve en yüksek ek gösterge (8000) tutarı olan 1500+8000 rakamı toplamı, memur maaş katsayısı ile çarpılmaktadır. Çıkan tutar ise en Yüksek Devlet Memuru Aylığı olarak adlandırılmaktadır. Son ek gösterge kanunu düzenlemesinde Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanının ek göstergesi artırılmasına rağmen bu artışın en yüksek Devlet memuru aylığı hesaplamasında dikkate alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

En yüksek devlet memuru aylığı hesaplaması

2023 yılı Ocak ayı itibariyle en yüksek Devlet memuru aylığı (Yüzde 8 zamma göre hesaplama yapılmıştır)
= (Gösterge+ Ek gösterge)* Maaş katsayısı
= 9500 x 0,360291
= 3.422 TL'dir.

Uzman öğretmenler için tazminat hesabı:
En yüksek Devlet memuru aylığı * Uzman öğretmenlik tazminat oranı
3.422*%60= 2.053 TL

Başöğretmenlik için tazminat hesabı
3.422*%120= 4.107 TL

Tazminatlar damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi değildir. Bu nedenle bu tutarlardan sadece binde 759 oranında damga vergisi kesintisi yapılacaktır.

Not: Yukarıda yaptığı hesaplama, 2023 yılındaki toplu sözleşme zammı dikkate alınarak yapılmıştır. Enflasyondan kaynaklı fark hesaplamaya dahil edilmemiştir.

Gazetememur

WhatsApp Grubumuz İçin TIKLAYINIZ

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yorumlar (0)
26
açık