Polis tazminatılarının yükseltilmesine dair kanun teklifi

Makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu Ek Madde 81'in birinci fıkrasında sayılan emekli personele, tam 16 yıl önce tahakkuk ettirilen 100 TL günümüz şartlarında enflasyonun da etkisiyle çok değersiz kalmıştır. Bu ödemenin belli bir gösterge rakamına bağlanarak günümüz şartlarına uygun hale getirilmesi amaçlanmıştır.

EMNİYET 11.05.2022, 15:10 11.05.2022, 15:32 Editör
Polis tazminatılarının yükseltilmesine dair kanun teklifi

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi. Teklif ile emniyet mensupları emeklilerine verilen 100 TL'lik tutarın, 6000 ek gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar şeklinde değiştirilmesi öngörülmektedir.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifim gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur. Gereğini saygılarımla arz ederim. Av, Murat BAKAN/ izmir Milletvekili 

GEREKÇE 

Görev zorluğu bakımından askerlikle birlikte dünyanın en zor mesleğini yapan, yeri geldiğinde gözünü kırpmadan canım veren, gazi olan emniyet mensupları emeklileri günümüzde zor koşullarda hayatlarını idame ettirmeye çalışmaktadır. 16 yıl önce emekli emniyet mensuplarının özverili çalışmalarının belki karşılığı da olmamakla birlikte bir ödeme planı içerisinde kendilerine dönemin tammıyla 100 YTL'lik bir ödeme getirilmiştir. Bu düzenleme, kendilerinin sıkıntılarını giderecek bir rakam değildi ama bir nebze olsun mevcut koşullar iyileştirilmeye çalışılmıştı. Çünkü; bu ödemenin gerekçesi makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlara yapılan bir ödemeydi. 

îleriki tarihlerde, bütçe imkanları elverdiğinde, daha fazlası ödenmek üzere bir çalışma yapılabileceği ifade edilmişti. Ancak bugüne kadar verilen bu 100 TL hiç değiştirilmedi. 
Mevcut uygulamanın yürürlüğe konulduğu 21/03/2006 tarihinden günümüze kadar geçen süre içerisinde geçim şartlan nedeniyle meydana gelen değişiklikler, bu tazminatın dengelerinin yeniden tesis edilmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle. Kanunda adı geçen emekli personelin aldıkları tazminatların artmlması ve bu şekilde personeli motive etmek ve ekonomik olarak bir nebze olsun rahatlatmak amacıyla bu Kanun Teklifimiz hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

MADDE 1- Madde ile, makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu Ek Madde 81'in birinci fıkrasında sayılan emekli personele, tam 16 yıl önce tahakkuk ettirilen 100 TL günümüz şartlarında enflasyonun da etkisiyle çok değersiz kalmıştır. Bu ödemenin belli bir gösterge rakamına bağlanarak günümüz şartlarına uygun hale getirilmesi amaçlanmıştır. 
MADDE 2- Yürürlük Maddesidir. 
MADDE 3- Yürütme Maddesidir. 

5434 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1 - 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunun Ek 81 inci Maddesi birinci fıkrasının son cümlesindeki "her ay emekli ayhklanyla birlikte 100 YIL tutannda ayrıca ödeme yapılır." ibaresi, "her ay emekli aylıklarıyla birlikte 6.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aynca ödeme yapılır" şeklinde değiştirilmiştir. 
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yorumlar (2)
Cihan ÇELME 1 ay önce
Cebime girmmeden inaanmam. 20 yılda "yaklaşık " 1000 POLİSCAN intihar etti sebebini araştıran yok.
R.KAYGISIZ 4 hafta önce
Banse konu kanundaki mit ve askeri mensuplar ile ilgili kelimeleri de çıkarorsanıs iyi olur
24
az bulutlu