2018/3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de

2018/3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de
2018/3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi bugünkü (02.08.2018) Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle, daha önce Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kaldırılan kurul, komisyon ve komitelere mevzuatta verilen görev ve yetkilerin hangi kurum ve makamlar tarafından kullanılacağı belirlendi.

2018/3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi bugünkü (02.08.2018) Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle, daha önce Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kaldırılan kurul,  komisyon ve komitelere mevzuatta verilen görev ve yetkilerin hangi kurum ve  makamlar tarafından kullanılacağı belirlendi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan  Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle, 2 Temmuz 2018 tarihli ve 703 sayılı KHK ile  kaldırılan 19 kurul, komisyon ve komiteye mevzuatta tanımlanan görev ve yetkiler  bazı kurum ve makamlara devredildi.

Bu arada, söz konusu genelgeyle, çeşitli tarihlerde yayımlanmış 21  Başbakanlık genelgesi de yürürlükten kaldırıldı.

Yürürlükten kaldırılan genelgeler arasında Başbakanlık tarafından  2016 tarihinde yayımlanan 17 numaralı olağanüstü hal (OHAL) ile ilgili genelge de  yer aldı.

Genelgeyle, KHK ile kaldırılan kurul, komisyon ve komitelerin  mevzuatta yer alan görev ve yetkilerin verildiği kurum ve makamlar şöyle:

- Yüksel Planlama Kurulu: Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları  Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları, Cumhurbaşkanı, Hazine ve Maliye  Bakanlığı ile ilgili bakan

- Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu: Hazine ve Maliye Bakanlığı,  Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu, Ticaret Bakanlığı

- Özelleştirme Yüksek Kurulu: Cumhurbaşkanı

- Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu: Cumhurbaşkanı, Sanayi ve Teknoloji  Bakanlığı

- Bölgesel Gelişme Komitesi: Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları  Kurulu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

- Kalkınma Araştırmaları Merkezi İzleme ve Yönlendirme Kurulu: Hazine  ve Maliye Bakanlığı

- Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu: Enerji ve Tabii Kaynaklar  Bakanlığı

- Finansal İstikrar Komitesi: Hazine ve Maliye Bakanlığı,  Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu

- Mesleki Eğitim Kurulu: Milli Eğitim Bakanlığı

- Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu: İçişleri Bakanlığı,  Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu

- Siber Güvenlik Kurulu: Cumhurbaşkanı

- Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu: Tarım ve Orman Bakanlığı,  Hazine ve Maliye Bakanlığı

- Biyogüvenlik Kurulu: Tarım ve Orman Bakanlığı

- Yüksek Çevre Kurulu: Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları  Kurulu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Cumhurbaşkanı

- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu: Cumhurbaşkanı,  Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar  Kurulu

- Ahıska Türklerinin Kabulü Üst Komisyonu: İçişleri Bakanlığı

- Araştırma Altyapıları Kurulu: Sanayi ve Teknoloji Bakanının  başkanlığında, Milli Eğitim Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik  Politikaları Kurulu ile Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Başkanvekilleri,  Strateji ve Bütçe Başkanından oluşan Araştırma Altyapıları Komisyonu

- Endüstri Bölgeleri Koordinasyon Kurulu: Cumhurbaşkanlığı Bilim,  Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

- Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme Kurulu: Cumhurbaşkanlığı  Ekonomi Politikaları Kurulu, Cumhurbaşkanı

Genelge için TIKLAYINIZ

AA

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ