Sabah, en güncel 3600 ek gösterge taslağını yayımladı

Memurlara ek gösterge zammı için nefesler tutuldu. Milyonlarca memurun emekli ikramiyesi ve maaşı için önemli artışlara neden olacak 3600 ek gösterge düzenlemesi için son viraja girildi. Bakan Bilgin Mayıs ayı bitmeden detayları kamuoyu ile paylaşacak. 3600 ek gösterge taslağı ise büyük oranda netleşti. 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? Kim ne kadar ek gösterge alacak? İşte milyonların merakla beklediği düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarih...

GÜNDEM 20.05.2022, 08:48 Editör
Sabah, en güncel 3600 ek gösterge taslağını yayımladı

Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre; Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği 3600 ek gösterge çalışması için sona gelindi. Bu güne kadar hazırlanan 14 ayrı taslak teke düşürüldü. Tüm alternatiflerle birlikte hazırlanan 3600 ek gösterge taslağı son şeklini alarak müzakere masasına gelecek.

Yıl başından bu yana devam eden ek gösterge çalışması sonunda tamamlandı. Değişik alternatifleri içeren taslak metin ortaya çıktı. Taslak metin son kez müzakere masasında görüşüldükten sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak ve son karar verilecek.

TOPLU SÖZLEŞME SONRASI BAŞLADI

Ağustos ayında yapılan toplu sözleşme görüşmeleri sonrasında metinde yer alan 51. Madde gereğince ek gösterge çalışmaları başlatılmıştı. Yapılan iki toplantıda sendikalarla birlikte tüm paydaşlar yer alarak taleplerini açıklamıştı.

Ek gösterge konusunda bütçeye maliyet hesaplaması çalışanlar açısından Hazine ve Maliye Bakanlığında Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü, emekliler açısından maliyet hesabı ise Sosyal Güvenlik Kurumu başkanlığı tarafından yürütüldü.

Hazine ve Maliye Uzmanları ek gösterge konusunda 14 farklı taslak hazırladı. Şimdi hazırlanan son taslak müzakere masasına gelecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin detayları Mayıs ayı sonunda açıklayacak.

YENİ EK GÖSTERGE TASLAĞI İLE NELER DEĞİŞİYOR?

Ek gösterge çalışması ile polis, din görevlisi, öğretmen ve hemşire dışında kalan diğer unvanların ek gösterge rakamları 500-750 arası artırılacak. Genel Müdür yardımcısı, üniversite genel sekreter yardımcısı, il müdürü, bölge müdürü ve şube müdürü gibi tespit edilen bazı unvanlar, görevin önemi ve hiyerarşik yapı dikkate alınarak ek gösterge cetvelinde daha üst gruplara çıkartılacak.

KADEMELİ GEÇİŞ OLABİLİR

Verilecek ek gösterge rakamlarında yıllara yayılan kademeli geçiş de bir başka alternatif olarak gündemde duruyor. Hem ek gösterge rakamlarında hem de emekliliğe yansıtma oranlarında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ek gösterge konusundaki ortaya çıkardığı rakam oranları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e sunuldu.

Şimdi gözler Bakan Vedat Bilgin ile Memur-sen arasında yapılacak görüşmeye çevrildi. Memursen de ek gösterge sorununun bitmesi için olağan üstü çalışma yapıyor. Yapılan çalışmalarda; kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik yapıyı dikkate alarak ek gösterge konusunun kamu personelinin geneline yönelik bütüncül bir çalışma içerisinde ele alınıp değerlendirilmeye çalışıldı.

GELİRLER ARTACAK

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesi. Memurların aylık ve emekli aylığına dahil ödeme unsurlarından olan ek gösterge aylığı, ek gösterge rakamı ile memur katsayısının çarpımı sonucu bulunuyor.

Ek gösterge, hali hazırda üst ve orta düzey yöneticilerin çoğunluğu ile merkezdeki kariyer meslek personelinin aylık tutarları içinde yer almasa bile emeklilik keseneklerinin hesaplanmasında rol oynuyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ VE AYLIĞI BÜYÜK ORANDA ARTACAK

Ek gösterge asıl etkisini emekli aylığı ve emeklilik ikramiyesinde gösteriyor. Buna göre ek gösterge değişikli ile memurların görev aylıklarında, emekli aylıklarında ve emekli ikramiyelerinde artış oluyor.

MEVCUT DURUM NASIL

Devlet memurlarının ek göstergelerine ilişkin düzenlemeleri içeren 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 43/B maddesinde;

"Ek Gösterge: Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır. II sayılı cetvelde yer alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. Kurumların 1,2,3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli I sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkan ve üyelikleri, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkan ve üyelikleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkan ve üyelikleri, Müşavir ve 1 inci dereceden uzman unvanlı kadrolara atananlara bu kadrolarda bulundukları sürece daha önce almış oldukları en yüksek ek gösterge üzerinden ödeme yapılır." hükümleri yer almıştır.

Devlet memurlarının ek gösterge rakamları anılan Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde düzenlenmiştir. Devlet memurlarının ek göstergelerinin düzenlendiği 657 sayılı Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetveller incelendiğinde, ek gösterge rakamlarının büyük ölçüde kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik konuma göre belirlendiği görülmektedir. 657 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde, hizmet sınıfları itibariyle unvan veya aylık alınan derecelere göre ek gösterge rakamları belirlenmiştir. Söz konusu cetvelde, Genel İdare Hizmetleri Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı, Sağlık Hizmetleri Sınıfı, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı, Avukatlık Hizmetleri Sınıfı, Din Hizmetleri Sınıfı, Emniyet Hizmetleri Sınıfı ve Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı olmak üzere sekiz hizmet sınıfında ve bu cetvelde sayılan unvanlarda görev yapan Devlet memurlarının ek gösterge rakamları tespit edilmiştir.

BÜTÜNCÜL ANLAYIŞ GELİYOR

Silahlı kuvvetlerde, hakim ve savcılarda görev yapan personelin ek göstergeleri ayrı kanunlarda düzenlenmiş durumda. TBMM idari teşkilatı personeli ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı personelin ek göstergeleri ise 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 4 sayılı cetvelde düzenlendi. Bütüncül çalışma içerisinde bu kanunlara ve kanun hükmünde kararnameye yönelik de düzenleme yapılacak. Görüldüğü üzere ek gösterge konusu bütçe ile birlikte küçük bir değişikliğin çok çeşitli unvanları etkileyen bir yapıya sahip.

3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ TASLAĞA GÖRE 15 OCAK 2023'DE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Taslakta yer alan 4. maddeye göre ek gösterge değişiklikleri 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak. Yine öğretmenlik meslek kanununda da bu tarih belirlenmişti. Burada da bir eşitlik sağlanmış olacak. Ayrıca yansıtma oranı da müzakereler sonucunda belirlenecek.

İŞTE SON 3600 EK GÖSTERGE TASLAĞI....

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yorumlar (8)
YARDIMCI HİZMETLİ 1 ay önce
YHS LİLER YİNE YANLIZ YİNE HERŞEY DEN MAHRUM KALDI YAZIK HAKKIM HARAM OLSUN .
Garip Yhs li 1 ay önce
YHS ne olacak. Yokmu bir taslak görseydik
yazvuz 1 ay önce
Sistemin üretici lokomotifi olan Teknik hizmetler sınıfı ihmal edilirse üretim ihmal edilmiş olmaz mı.
mürşide yıldız 1 ay önce
diyanette ön lisans mezunları hava mı aldı
yalnız şef 1 ay önce
ek ders ücreti verirken yönetici 3600 verirken yönetici değil öylemi
Yhs 1 ay önce
Yhs kadro bekliyor yüzde yüzde zam yapsanız oy vermem sözünüzü tutmadınız
Yhs 1 ay önce
Yhs kadro bekliyor MHP nerde
Halime doğru 1 ay önce
Yhs neden yok,onlar memur değilmi?yıllardır haksızlık ettiğiniz yetmiyormu,?üniversite mezunu yhs dayım,lütfen bizide görün artık.....
24
az bulutlu