7. yargı paketine dair kanun teklifi 10 Mart 2023 tarihi itibariyle TBMM'ye sunuldu. 

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ daha önce İnfaz ve Koruma Memurlarının mali hak talebi için İçin "Çok sabrettiler biraz daha beklesinler çözeceğiz" demişti.

Adalet Bakanı Bekir BOZDAĞ Ülke TV ekranlarında yayınlanan açıklamaları şu şekildeydi:

Gazeteci Zafer ŞAHİN : Sayın bakan en çok zorlayacak soruyu müsaadenizle sormak istiyorum. Şimdi sayın bakanım bugün vallahi sizinle yayına çıkacağımızı öğrenince infaz koruma memurları çok yoğun sorular yolladılar. Diyorlar ki; Bizim özlük haklarımız bu dönemde halledilir mi? Ya da bugünkü konumundan daha iyi bir noktaya taşınır mı?

Kadrolu işçiler en düşük 16.740 lira maaş ve 8.000 TL ikramiye alacak Kadrolu işçiler en düşük 16.740 lira maaş ve 8.000 TL ikramiye alacak

Adalet Bakanı Bekir BOZDAĞ : Şunu daha önceki programlarda da söyledim, infaz koruma memurlarımızın tamamı gerçekten büyük bir fedakarlık yapıyorlar ve özveriyle çalışıyorlar. Bir de zor şartlar altında görevlerini ifa ediyorlar. Onlara ne versek, haklarını ödeyemeyiz. Şu andaki özlük hakları konusunda sıkıntı var. Onu daha iyileştirmek için de bizim bakanlık olarak hazırlıklarımız var ama henüz daha bu ete kemiğe bürünmedi. Biz önümüzdeki süreç içerisinde hem Adalet Hizmetleri sınıfı, hem güvenlik hizmetleri sınıfı özellikle bu sınıf değişiklikleri konusu var. Biz buradaki özlük haklarına ilişkin sorunları bir bütün olarak ele alıp çözmeyi planlıyoruz. Şu anda bakanlığımız bu konuda bir çalışma yürütüyor. Hem hazine hemde maliye bakanlığıyla görüşerek bu çalışmaları yürütüyoruz. İnşallah bir mutabakat olduğunda da adımımızı atacağız. Bunu bilmelerini isterim. Özlük haklarında iyileştirmeyi yapacağız ama timing'i ( Zamanlaması ) konusunda süre şu anda vermem söz konusu değil. Çünkü vakitte çok yaklaştı ama inşallah infaz koruma memurlarımızın özlük haklarında olumlu gelişmeleri hayata geçireceğiz. Çok sabrettiler biraz daha beklesinler çözeceğiz.

7. yargı paketinde infaz koruma memurlarının mali haklar yer almıyor
TBMM'ye 9 Mart 2023 tarihi itibariyle sunulan 7. yargı paketinde infaz koruma memurlarının mali haklarına yönelik hiçbir düzenleme yer almamaktadır. Bu durum, yaşanan büyük felaket sonrasında kamu personelinin özlük haklarında yapılacak düzenlemelerin daha sonraki yıllara bırakılacağını göstermektedir. Daha önce medyada da yer aldığı üzere, memura ek zammın büyük afetten dolayı Nisan veya Mayıs'ta gündeme gelmesi mümkün olamayacak.

gazetememur