Kadroya geçecek olan sözleşmeli personele dair 3 önemli soru ve cevap şu şekildedir:

WhatsApp Grubumuz İçin TIKLAYINIZ

1- Kadroya geçecek olan sözleşmeli personele 657 sayılı Kanununda yer alan adaylık hükümleri uygulanmayacaktır.

2- Kadroya geçecek olan sözleşmeli personele iş sonu tazminatı ödenmeyecek, iş sonu tazminatına esas süreler Emekli Sandığı Kanunu kapsamında dikkate alınacaktır.

3- Kadroya geçecek olan sözleşmeli personele dört yıl süreyle kurumlar arası nakil ve kurum içi yer değişikliği yapamayacaktır. Ancak, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeler, kurumsal sınavlar sonucu yapılacak atamalar, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucu yapılacak atamalar bu geçiş yasağından istisna olacaktır.

Toplu iş sözleşmesiyle maaşlara yüzde 54 zam Toplu iş sözleşmesiyle maaşlara yüzde 54 zam

gazetememur