26.01.2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7433 Kanun kapsamında Yerel Yönetimlerde çalışan sözleşmeli personelden memur kadrolarına geçecekler için atama talep dilekçesi örneği:

KAMUBİZ.COM İnstagram KANALI İÇİN TIKLAYINIZ
                                                                                                  …………………………..’NE


İdareniz uhdesinde  ………………………………… unvanı ile ……………. Sözleşmeli olarak  ……………………… tarihinden bu yana görev yapmaktayım. 
 
    26 Ocak 2023 Tarihinde 32085 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 7433 Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a istinaden kadroya geçişim mümkün hale gelmiştir.    

Bu itibarla, yukarıda izah edilen yasal gerekçeler göz önüne alınarak, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda iş bu dilekçeme istinaden kadroya geçirilmem hususunda gerekli idari işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/2023

Erdoğan'dan işçi ve memur maaşları açıklaması! Erdoğan'dan işçi ve memur maaşları açıklaması!

WhatsApp Grubumuz İçin TIKLAYINIZ

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ