TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Aşağıda belirtilen sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Bilgin tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu: Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. ve 99. maddeleri gereğince saygılarımla arz ederim. 06.02.20; TANAv. Uğur BAYRAKTUTAN Artvin Milletvekili

WhatsApp Grubumuz İçin TIKLAYINIZ

Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülerek "Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik yapılmasına Dair Kanun" ile 3600 ek gösterge düzenlemesi yasalaşmış ve 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Ancak; Cumhurbaşkanlığı 1 nolu kararnamesinin ve kamu kurumlarının görevde yükselme yönetmeliklerinde Yönetim Hizmetleri Grubunda yer alan Kamu Şefleri kapsam dışında bırakılmıştır. Şeflerin ek gösterge oranı 2200'den 2800'e getirilmiştir. Maalesef yapılan düzenlemede Yönetici Kamu Şefleri 3600 ek göstergede yok sayılmıştır. İlgili Kamu şefleri tüm Kamu Şeflerinin ek gösterge oranının 3600' e yükseltilerek adaletin sağlanmasını talep etmektedir. 

Toplu iş sözleşmesiyle en düşük işçi maaşı 14.850 TL oldu Toplu iş sözleşmesiyle en düşük işçi maaşı 14.850 TL oldu

Bu Bağlamda; 

1- Kamu Şeflerinin 2200'den 2800'e çıkartılar ek göstergelerinin 3600'e tamamlanarak adaletin sağlanması hususunda Bakanlığınız nezdinde yürütülen bir çalışma mevcut mudur? 

2- Gerekli düzenlemelerin yapılarak Kamu Şeflerinin ilgili taleplerinin karşılanması adına bir takvim açıklar mısınız?