Genel Başkan Önder Kahveci'nin yardımcı hizmetlerin özlük haklarına ilişkin açıklamaları şöyle:

KAMUBİZ.COM İnstagram KANALI İÇİN TIKLAYINIZ

1-Kamuda Yardımcı Hizmetler Sınıfına tabi personel olarak görev yapan memurlar 657 sayılı Kanun hükümlerine göre çalıştırıldıkları halde aynı kanun hükümlerine göre çalışan diğer memurlara nispetle büyük bir ayrımcılığa maruz bırakılmaktadır.

2-Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil personelin öğrenim durumlarıyla eş değer derecelere yükselmeleri mümkün olamamaktadır. Yer değiştirme konusunda da büyük belirsizlikler ve sorunlar yaşanmakta, aileler parçalanmakta, yardımcı hizmetliler üvey evlat muamelesi görmektedir.

Memurun Ocak ayında kesinleşen zam farkı ne kadar? Memurun Ocak ayında kesinleşen zam farkı ne kadar?

3-Yardımcı Hizmetler Sınıfında yer alan personelin gerek mali haklarının gerekse özlük haklarının eşitlik ilkesi çerçevesinde düzenlenmesi gerekmektedir. Yardımcı hizmetlilerin sorunları kamu personel rejiminin kanayan yarasıdır. Bu mağduriyet mutlaka çözüme kavuşturulmalıdır.

4-Kamuda çalışma barışı, adalet,hakkaniyet, yardımcı hizmetlilerin Genel İdare Hizmetleri Sınıfına alınmasıyla sağlanacaktır. Kırmızı çizgimiz olarak ilan ettiğimiz hususlardan bir tanesi de yardımcı hizmetle sınıfında çalışan 110 bin meslektaşımızın GİH sınıfına geçirilmesidir.

5-Mali hakları kısıtlanmış, özlük hakları kırpılmış, her türlü haktan mahrum bırakılmış yardımcı hizmetliler GİH kadrosuna geçirilmelidir.

WhatsApp Grubumuz İçin TIKLAYINIZ

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ