Astsubayların 3600 ek gösterge hakkında sıklıkla karşılaştığı soru ve cevabı

TSK'dan ayrılan astsubay 3600 ek göstergeyi alır mı? Astsubaylığa geçirilen uzman jandarmaların ek göstergeleri nasıl belirlenir?

Astsubayların 3600 ek gösterge hakkında sıklıkla karşılaştığı soru ve cevabı

TSK'dan ayrılan astsubay 3600 ek göstergeyi alır mı?

Soru
30 Ağustos 1990 tarihinde Hava Teknik Okullar Komutanlığından mezun olarak, 926 sayılı TSK Personel Kanununa tabii Hava Astsubayı ünvanıyla göreve başladım. Fiili olarak 22 yıl 5 ay görev yaptıktan sonra 15 Şubat 2013 tarihinde emekli olmak amacıyla, hizmet süremi tamamlayıp yaşımın dolmasını bekler durumda Hava Astsubaylığı görevinden 2/2 derece/kademe ve 3000 ek göstergeyle ayrıldım. TSK Emekli Astsubay Kimlik Kartımı ve Silah taşıma ruhsatını da TSK'da aldım.

Ardından 19 Şubat 2013 tarihinde TCDD'de 2/2 derece/kademe ve 3000 ek göstergeyle 657 sayılı Devlet Memurları kanununun 92. Maddesinden faydalanarak Sözleşmeli Memur olarak göreve başladım. 2015 yılında Lisans eğitimini tamamlayarak kademe ilerlemesi ile halen 1/2 derece/kademe ve 3000 ek göstergeyle ve gösterge farkından kaynaklanan ücret farkını da ödeyerek görevime devam etmekteyim.

30 Aralık 2015 tarihinde TBMM'de kabul edilerek 9 Ocak 2016 tarihinde 29588 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6656 sayılı kanun ile özetle kendi durumumu ilgilendirdiğini düşündüğüm kısmında "2003 yılından önce mezun olan lise ve dengi okul çıkışlı Astsubaylara ve emekli maaşı alanlara 1 derece verilmesi" belirtilmiştir.

Bu kapsamda fiziksel olarak da emekli olmayı düşündüğümden dolayı ileriki yıllarda herhangi bir hak kaybı yaşamamak ve kafamdaki soru işaretlerini gidermek ve emeklilikle ilgili karar verebilmek açısından aşağıda belirttiğim soruların cevaplarına ihtiyacım bulunmaktadır.

Cevap
Durumunuzu Değerlendirmemiz:

TSK. personeli de diğer memurlar gibi aynı emeklilik kurallarına tabidirler. 25 Hizmet Yılı + Yaş Grubu = Emeklilik demektir.

TSK. personelinin her yıl için yıpranma süreleri bulunur, bu süreler hizmet sürelerine ilave edildiği gibi yaş grubundan da indirilerek avantajlı bir durumdan faydalanırlar.

Bu bağlamda sorularınızın cevabını değerlendirmelerimiz aşağıdaki gibi olacaktır.

SORU 1- Ne zaman emekli olurum?

CEVAP 1- Doğum tarihinizi belirtmemişsiniz. Ancak, hizmet sürenizin (astsubay sınıf okulunda 18 yaş üzerinde geçen süreniz vars ise bu süre ayrıca eklenmesi gerekir) 15 Mart 2016 tarihine kadar olan süre içerisinde 30 yıl 11 ay 8 gün olarak bulmaktayız. Bu durum itibariyle istediğiniz an emekli olmanızın mümkün olduğunu değerlendirmekteyiz.

SORU 2- TSK'daki fiili ve emeklilikte geçerli olan toplam süre ne kadar? Hizmet süresiyle ilgili emeklilikte bir kayıp yaşarmıyım?

CEVAP 2- TSK.daki hizmet süreniz (astsubay sınıf okulunda 18 yaş üzerinde geçen süreniz var ise bu süre ayrıca eklenmesi gerekir) 22 yıl 5 ay + 5 yıl 7 ay 8 gün fiili hizmet süresi zammı = 28 yıl 8 gün olur. Hizmet sürenizle ilgili bir kaybınızın olmadığını söyleyebiliriz.

SORU 3- Emekli olacağım tarih itibariyle TCDD ve TSK'da geçen sürelere göre hangi şartta hangi kurumun emeklisi olurum?

CEVAP 3- Son kurumunuz TCDD olacağından TSK. emeklisi olamazsınız. TCDD. deki göreviniz esas alınarak emekli olursunuz. Yani, TSK. personeli olarak emekli değil de, normal statüde memur olarak emekli olursunuz. Ancak, emekli olduğunuzda TCDD.deki görevinizin ek göstergesi 3000 ek göstergeden az olsa dahi, 3000 ek gösterge sizin kazanılmış ek göstergeniz olduğundan bu ek göstergenin uygulanması gerektiğini değerlendirmekteyiz.

SORU 4- Emeklilikte son 7 yıl kuralı benim içinde geçerli mi?

CEVAP 4- Emeklilikte son 7 yıl kuralı, memurluktan sonra işçilik veya esnaflık, veya işçilik veya esnaflıktan sonra memurluk hizmetleri, diğer bir ifade ile farklı statülerde çalışılmış olan hizmet süreleri olanlar için geçerlidir. Sadece memurluk hizmetleri olanlar için geçerli bir kural değildir. Sizin de TSK ve TCDD. deki hizmetleriniz 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu kapsamına giren hizmetler olduğundan genel olarak "Memurluk" hizmeti olarak sayılır. TSK. ve TCDD. deki memurluk süreleriniz esas alınarak emekli işlemi olur.

SORU 5- 6656 sayılı kanun kapsamında 1 derece ve dolayısıyla 3600 ek göstergeye intibak işlemleri için yapmam gerekenler nelerdir?

CEVAP 5- 6656 sayılı Kanun Şubat 2016 tarihinde yürürlüğe giren bir Kanun olduğundan, bu kanunun yürürlük tarihi itibariyle TSK.da görev yapma durumunuz olmadığından, bu intibak işleminden yararlanamayacağınızı, 3600 ek göstergeyi kazanamayacağınızı değerlendirmekteyiz. TSK.daki rütbeler kariyer görev olarak sayılmadığından (kariyer uygulaması için http://www.memurlar.net/haber/184170/ adresimizi ziyaret edebilirsiniz) 3600 ek gösterge verilemeyeceğini değerlendirmekteyiz. Bu konudaki müracaatınızı TSK. daki görev yerinize yaparak bilgi almayı tercih edebilirsiniz.

Astsubaylığa geçirilen uzman jandarmaların ek göstergeleri nasıl belirlenir?

Değerli yetkililer, 2012 yılından bu zamana kadar peyder pey uzman jandarma kadroları astsubay kadrolarına dönüştürülerek astsubay kadrosundaki görevlere asaleten atamaları yapılarak görevlerini ifa etmektedirler. Uzman jandarmalar özel kanunlara tabi personeller(3466 s.k. ve 926 s.k.) lakin 2803 sayılı kanun Özlük hakları: Madde 20 - Jandarma Genel Komutanlığı personeli; bu Kanunla getirilen hakların yanısıra, özlük hakları bakımından, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu", 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu" ile genel ve özel düzenleme getiren diğer kanunlarla verilen haklardan da yararlanır. Şeklinde 657 sayılı kanuna atıf yapılmaktadır.

Malum bu gün astsubayın ek göstergesi 3600 uzman jandarmanın ek göstergesi 3000 dür. Asaleten astsubay kadrosuna atanan uzman jandarmanın ek göstergesi 3600 olur mu? olmalımı dava açılsa kazanma şansımız ne kadardır. Şimdiden teşkkür eder saygılarımızı sunarız.

Cevap
Sorunuz özelinde 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu hükümlerine bağlı Uzman Jandarmaların Astsubaylığa geçirilmeleri durumunda ek göstergeleri değişir mi? Konusunu 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümleri çerçevesinde değerlendirmekteyiz.

Uzman Jandarmaların Astsubaylığa geçirilme kuralları 3466 sayılı Kanun Madde 18 hükmü içeriğinde belirlenmiştir. Kuralları;

a) Bu bentteki şartları sağlayan uzman jandarmalardan, Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaç duyacağı miktar kadarı, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından görülecek lüzum üzerine kendi sınıflarında veya öğrenimleri ile ilgili ihtiyaç duyulan sınıflarda astsubay çavuşluğa nasbedilirler.

1. Kendi nam ve hesabına Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilecek fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarından mezun olmak,

2. Muvazzaf astsubay olmaya istekli olmak,

3. 28 yaşından gün almamış olmak,

4. En az üç yıl uzman jandarma olarak görev yapmış olmak,

5. Yönetmelikte öngörülen sınavlarda başarılı olmak,

6. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda ve ilgili yönetmelikte belirtilen; ceza durumuna, sicil notuna, kişisel ve ahlaki niteliklerine, disiplin durumuna, görevdeki başarısına, sağlık durumuna, mesleki yeterliliğine ve sahip olması gereken diğer niteliklere ilişkin şartları sağlamak,

7. Tabi tutulacakları temel askerlik eğitiminde başarılı olmak.

b) Bu bentteki şartları sağlayan uzman jandarmalardan, Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaç duyacağı miktar kadarı, astsubay meslek yüksek okullarında verilecek öğrenim ve eğitimi müteakip astsubay çavuşluğa nasbedilirler.

1. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından belirlenen ve Genelkurmay Başkanlığı tarafından onaylanan sivil lise veya dengi okullardan mezun olmak,

2. Astsubay meslek yüksek okulu giriş sınavına başvuru tarihinde en az uzman jandarma birinci kademeli çavuş rütbesinde olmak,

3. Uzman jandarma olarak üçüncü hizmet yılını tamamlamış, altıncı hizmet yılını bitirmemiş olmak,

4. Astsubay meslek yüksek okulu giriş sınavına başvuru tarihinde 26 yaşından gün almamış olmak,

5. Astsubay meslek yüksek okulu giriş sınavında başarılı olmak,

6. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda, 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanununda ve bu kanunlara dayanılarak yürürlüğe konulan yönetmelikler ile ilgili Yönetmelikte belirtilen; ceza durumuna, sicil notuna, kişisel ve ahlaki niteliklerine, disiplin durumuna, görevdeki başarısına, sağlık durumuna, mesleki yeterliliğine ve sahip olması gereken diğer niteliklere ilişkin şartları sağlamak.

Yukarıdaki fıkra hükümlerine göre; astsubay nasbedilecekler, astsubay meslek yüksek okullarındaki öğrenim ve eğitimin süre ve şekilleri bakımından, 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanununa tabi tutulurlar; astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine tabi tutulacakların temel askerlik eğitimi esnasındaki öğrenim ve eğitim süre ve şekilleri, bu konuda yürürlüğe konulacak yönetmelikte belirtilir. Uzman jandarmalardan astsubay nasbedileceklerin astsubay meslek yüksek okullarında veya tabi tutulacakları temel askerlik eğitimi esnasındaki öğrenim ve eğitimlerinde, özlük hakları yönünden uzman jandarma statüleri devam eder, evli ve nişanlı olmama durumu ile öğrenime ara vermeme şartı aranmaz. Bunların astsubay meslek yüksek okullarında yatılı olarak öğrenim görmeleri ile ilgili hususlar yönetmelikte düzenlenir. Bunlara okul ve temel askerlik eğitimi süresince 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 143 üncü maddesinde belirtilen öğrenci harçlıkları ödenmez. Bu süre içinde Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı iştirakçilikleri rütbe, derece ve kademelerine göre emsalleri gibi devam eder.

Bu madde hükümlerine göre uzman jandarmalardan astsubaylığa geçirilenler 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine tabi olurlar. Bunların uzman jandarmalıkta geçen hizmet süreleri, astsubay rütbe bekleme süresinden sayılmaz.

Uzman jandarmalardan astsubaylığa geçirilenlerin mecburi hizmet süreleri, astsubay meslek yüksek okulunda geçen süreleri hariç tutulmak üzere, uzman jandarma çavuşluğa nasıp tarihinden itibaren onbeş yıldır.

Astsubay meslek yüksekokullarından başarısızlık nedeniyle veya kendi isteği ile ayrılan uzman jandarmalar, görevlerine iade edilirler. Bunların rütbe bekleme süreleri, okulda geçen süre kadar uzatılır, okulda geçen süreler mecburi hizmetlerinden sayılmaz.

Tabi tutulacakları temel askerlik eğitimini başarıyla tamamlayamayan uzman jandarmalar, görevlerine iade edilirler. Bunların bulundukları rütbede bekleme süreleri, bir yıl uzatılır.

Uzman Jandarma Kanununun geçici 2 nci maddesi hükmü ile 2003 yılında Astsubaylığa geçişler sağlanmıştır.

Uzman Jandarmaların Astsubaylığa geçmelerine dair yeni bir düzenleme yapılması durumunda ek göstergeleri:

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerinde astsubayların azami ek göstergeleri 3600 dür.

Değerlendirmemiz: Uzman Jandarmaların astsubaylığa geçirilmeleri durumunda hazırlık safhasından sonra astsubaylığa nasbedildikleri ay itibariyle ek göstergelerinin dereceleri itibariyle olması gerektiğini değerlendirmekteyiz. 1 inci derece olduğunda 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu ek madde 73 hükmü kapsamına girmeden, yani astsubaylığa nasbedildiğinde 6 aylık süre beklenmeksizin ek göstergelerinin 3600 olması gerektiğini söyleyebiliriz.

Mevcut durumda astsubayların ek göstergeleri:

Derecesi 1 olanlar 3600

Derecesi 2 olanlar 3000

Derecesi 3 olanlar 2200

Derecesi 4 olanlar 1600

Derecesi 5 olanlar 1300

Derecesi 6 olanlar 1150

Derecesi 7 olanlar 950

Derecesi 8 olanlar 850

memurlar.net

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.