Bazı bürokratlar görevden alındı, bazılarının da maaşları eşitlendi

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yapılan değişiklikle Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığındaki bazı bazı yöneticilerin mali ve sosyal hakları denklik usulüyle belirlendi.

KAMU 07.04.2022, 12:58 Editör
Bazı bürokratlar görevden alındı, bazılarının da maaşları eşitlendi

Ayrıca bazı bürokratların görevleri sona erdirildi, bazılarının ki ise sadece unvanı değişti. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Denetim Hizmetleri Başkanı kadrosunda bulunan personel Rehberlik ve Teftiş Başkanı kadrosuna başkaca bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılırken bölge liman başkanlıklarının kurulduğu merkezlerde Liman Başkanı ve Liman Başkan Yardımcısı kadrosunda bulunanlar ile bağlı liman başkanlıklarında Liman Başkan Yardımcısı kadrosunda bulunanların görevleri başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erdi.

Ayrıca, yapılan düzenleme ile İstanbul'da kütüphane hizmetlerini yürütmek üzere Rami Kışlası Müdürlüğü kuruldu. Rami Kışlası Müdürlüğü de İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Müdürüne denk olacak, yani unvan ve özlük hakları açısndan eşit olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında ise Bölge Liman Başkanı ve Ulusal Deniz Emniyeti Başkanı mali hakları Bakanlık bölge müdürüne, Bölge Liman Başkan Yardımcısı ve Ulusal Deniz Emniyeti Başkan Yardımcısı ise Bakanlık Bölge Müdür Yardımcısına denk olacaktır.

Düzenlemenin ilgili kısımlarında neler yer alıyor?

MADDE 1- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 296 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(2) Kütüphanecilik hizmetleri ile kültürel ve sanatsal faaliyetleri yerine getirmek üzere İstanbul İlinde doğrudan merkeze bağlı taşra kuruluşu olarak Rami Kışlası Müdürlüğü kurulmuştur. Rami Kışlası Müdürü mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi uyarınca İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Müdürüne denktir."

MADDE 11-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 498 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(3) Bölge Liman Başkanı ve Ulusal Deniz Emniyeti Başkanı mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi uyarınca Bakanlık Bölge Müdürüne, Bölge Liman Başkan Yardımcısı ve Ulusal Deniz Emniyeti Başkan Yardımcısı ise Bakanlık Bölge Müdür Yardımcısına denktir."

MADDE 12- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Altıncı Kısmının Onyedinci Bölümüne aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Denetim Hizmetleri Başkanı kadrosunda bulunan personel Rehberlik ve Teftiş Başkanı kadrosuna başkaca bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte bölge liman başkanlıklarının kurulduğu merkezlerde Liman Başkanı ve Liman Başkan Yardımcısı kadrosunda bulunanlar ile bağlı liman başkanlıklarında Liman Başkan Yardımcısı kadrosunda bulunanların görevleri başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer.
memurlar.net

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yorumlar (0)
20
parçalı az bulutlu