Bazı Personele Ek Tazminat ve İlave Fazla Çalışma Ücreti Ödenecek

Bazı Personele Ek Tazminat ve İlave Fazla Çalışma Ücreti Ödenecek
Bugün yayımlanan 2197 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, bazı personele 6 ay süreyle ek tazminat ödenmesi ve bazı personelin fazla çalışma ücretinin artırımlı ödenmesi imkanı getirildi.

Elazığ İlinin Merkez ve Sivrice ilçeleri ile Malatya İlinin Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde (bağlı yerleşim birimleri dâhil) çalışan personele ek tazminat ve artırımlı fazla çalışma ücreti ödenecek.

Bugün yayımlanan 2197 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, bazı personele 6 ay süreyle ek tazminat ödenmesi ve bazı personelin fazla çalışma ücretinin artırımlı ödenmesi imkanı getirildi.

Yapılan düzenlemeye göre;

Tazminat ödemesi
24/1/2020 tarihinde meydana gelen, merkez üssü Elazığ İli, Sivrice İlçesi olan deprem afeti nedeniyle Elazığ İlinin Merkez ve Sivrice ilçeleri ile Malatya İlinin Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde (bağlı yerleşim birimleri dâhil) sürekli görevle fiilen çalışmakta olan kamu çalışanlarına (memur, sözleşmeli personel, geçici ve sürekli işçi, askeri personel, hakim ve savcı, yükseköğretim personeli ile ilgili mevzuatı uyarınca istihdam edilen diğer personel), 24/1/2020 tarihinden itibaren 6 ay süreyle aylık 693,50 TL tutarında tazminat ödenecek.

Bu tazminat, depremle ilgili bir görevin ifası amacıyla anılan ilçelerde geçici olarak görevlendirilen personele de ödenecek.

Eşlerin her ikisinin de tazminattan yararlanıyor olması halinde, her bir eşe tazminat tutarının %75'i ödenecek.

Tazminat ödemesi, fiilen görev yapılan süreyle orantılı olarak ay sonunda ödenecek ve sadece damga vergisi kesintisi yapılacak.

İlave fazla çalışma ücreti ödemesi
24/1/2020 tarihinde meydana gelen, merkez üssü Elazığ İli, Sivrice İlçesi olan deprem afeti nedeniyle Elazığ İlinin Merkez ve Sivrice ilçeleri ile Malatya İlinin Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde (bağlı yerleşim birimleri dâhil) deprem nedeniyle fiilen fazla çalışma yaptırılan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele, 24/1/2020 tarihinden itibaren 6 ay süreyle, ayda 90 saati geçmemek üzere, 2020 yılında saat başına yararlanılan fazla çalışma ücretinin 2 katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenecek.

Bugün yayımlanan Karar

KARAR

Tazminat

MADDE 1- (1) 24/1/2020 tarihinde meydana gelen, merkez üssü Elazığ İli, Sivrice İlçesi olan deprem afeti nedeniyle Elazığ İlinin Merkez ve Sivrice ilçeleri ile Malatya İlinin Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde (bağlı yerleşim birimleri dâhil) sürekli görevle fiilen çalışmakta olan;

a)  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi personele,

b)  Kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli ve geçici işçi olarak çalıştırılan personele,

c) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve diğer mevzuat uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personele,

ç) İlgili mevzuatı uyarınca istihdam edilen diğer personele,

24/1/2020 tarihinden itibaren 6 ay süreyle 693,50 TL tazminat ödenir. Söz konusu tazminat; (a), (b), (c) ve (ç) bentleri kapsamındaki personelden, depremle ilgili bir görevin ifası amacıyla anılan ilçelerde geçici olarak görevlendirilenlere de ödenir.

(2) Tazminattan, eşlerden her birinin ayrı ayrı yararlanması durumunda, her bir eşe bu tutarın %75'i ödenir.

(3) Tazminat, fiilen görev yapılan süreyle orantılı olarak ay sonunda ödenir ve damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

Fazla çalışma ücreti

MADDE 2- (1) 1 inci madde kapsamındaki yerlerde deprem nedeniyle fiilen fazla çalışma yaptırılan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele, 24/1/2020 tarihinden itibaren 6 ay süreyle, ayda 90 saati geçmemek üzere, saat başına yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen fazla çalışma ücretinin 2 katı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde fazla çalışma ücreti olarak ödenir.

Özel hesaptan yapılacak ödemeler

MADDE 3- (1) Fazla çalışma ücreti ile geçici olarak görev yapan personele ödenecek tazminat, 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 23 üncü maddesi çerçevesinde ilgili valiliklerce açılan özel hesaptan ödenir.

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Karar, 24/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
memurunyeri
 

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.