Bazı sözleşmeli personel, kadroya geçmek istemiyor

Sözleşmeli personeller dört gözle kadroya geçmeyi beklerken bazıları istese de geçemeyecektir. Çünkü kadroya geçmeleri halinde maaşlarında çok büyük düşüş olacaktır.

KAMU 24.08.2022, 23:03 Editör
Bazı sözleşmeli personel, kadroya geçmek istemiyor

375 sayılı KHK'nin Ek 6 ncı maddesinde ; "190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatları ile 5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumların büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde, bilişim hizmetlerini yürütmek ve 30 kişiyi geçmemek üzere tam zamanlı, kısmî zamanlı veya kurumların bilişim projeleri ile sınırlı sözleşmeli olarak bilişim personeli çalıştırılabilir. Bu şekilde çalıştırılacak olanlardan Kurumca teklif edilecek en fazla sekiz kişiye ödenecek ücret, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenlerin sözleşme ücreti tavanının dört katını, diğer on kişiye üç katını, geri kalanlara ise iki katını geçemez ve bunlara bu fıkrada belirtilen ücret dışında herhangi bir ödeme yapılamaz. (Ek cümle: 21/3/2018-7103/89 md.) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde çalıştırılabilecek sözleşmeli personel sayısını kurumlar itibarıyla 100’e kadar yükseltmeye ve bu şekilde ilave vize edilecek sözleşmeli personel pozisyonlarında çalıştırılacaklara ödenecek ücreti anılan ücret tavanının beş katına kadar belirlemeye Maliye Bakanı yetkilidir...." hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükme göre, sözleşmeli bilişim personeli en az 16.277,45 TL*2 = 32.554,9 TL, en fazla ise 16.277,45 * 5 = 81.387,25 TL bürüt ücret alacaktır. Bu personellerin kadroya geçmesi halinde mühendis kadrosuna atanacaklar ve alacakları ücret ise en fazla 14.674,96 TL ücret alacaklardır. (25 yıllık hizmeti olan evli bir mühendis)

Dolayısıyla bürüt 81.387 TL brüt ücret alan bir bilişim personeli 14.674,96 TL ücret alacağı mühendis kadrosuna atanmak istemeyecektir.
sgkrehber

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yorumlar (0)
20
parçalı az bulutlu