Bem Bir Sen, Toç Bir Sen, Ulaştırma Memur Sen, Birlik Haber Sen 6.dönem toplu sözleşme kazanımlarını açıkladı

Yetkili Konfederasyon Memur Sene bağlı 4 hizmet kolundaki Bem Bir Sen, Toç Bir Sen, Ulaştırma Memur Sen, Birlik Haber Sen 6. dönem toplu sözleşme kazanımlarını madde madde açıklandı

Bem Bir Sen, Toç Bir Sen, Ulaştırma Memur Sen, Birlik Haber Sen 6.dönem toplu sözleşme kazanımlarını açıkladı

Bem Bir Sen, Toç Bir Sen, Birlik Haber Sen ve Ulaştırma Memur Sen, 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan hizmet kolu bazındaki toplu sözleşme kazanımlarını açıkladı. İşte o kazanımlar:

BEM BİR SEN

1- Defin Hizmetleri Çalışanlarının Fazla Çalışma Ücretlerini Artırdık.

2- Zabıta ve İtfaiye Personelinin Yan Ödeme Zamlarını Artırdık.

3- Ölçü Ayar Memurlarımıza İş Riski Tazminatı Aldık.

4- İtfaiye Çalışanlarının Yangın Dışındaki Görevlerinde de Nakdi Tazminat Almasını Sağladık.

5- Yiyecek Yardımından Yararlanamayan Personele Kumanya Yardımı Aldık.

6- Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesindeki Engelleri Kaldırdık.

7- Sosyal Denge Tazminatı Tavan Tutarını Artırdık. YENİ ORAN %120

8- Büyükşehirlerdeki Personele Ulaşım Yardımı Aldık.

ULAŞTIRMA MEMUR SEN

1- Hizmet Kolumuzda çalışan tüm personele Koruyucu giyim yardımı ödenmesini sağladık. (Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında, TCDD, TCDD Taşımacılık

2- DHMİ'de Havacılık Tazminatlarının
% 50 oranında artırılmasını sağladık.

3- Fazla Mesai Ücretlerinin 4 katına çıkarılmasını sağladık.
(TCDD, TCDD Taşımacı

4- DHMİ'de çalışan ARFF Memurlarının ek ödemesini 90 TL , (5 Puan) artırdık

5- Silahlı Koruma Güvenlik Görevlilerinin ek ödemesini 145 TL
(8 puan), Silahsızların ek ödemesini 55 TL (3 Puan) artırdık.

6- Gece Çalışma ücretini 200 TL'ye çıkardık

7- Katener tazninatını % 82 artırarak 100 TL'ye çıkardık

8- KİT'lerde ödenen Arazi Tazminatının En Yüksek Devlet Memuru Aylığına endekslenmesini, ortalama %70 artırılarak gruplara göre günlük 54 - 35 - 22 TL'ye çıkarılmasını sağladık.

9- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde Havacılık Tazminatının %50 oranda artırılmasını sağladık.

10- Liman Başkanlığında görev yapan personelin fazla çalışma ücretini 3 katına çıkardık.

11- HT Makinistlerinin tazminatını %26 artırarak 120 TL'ye çıkardık.

12- Marmaray personelinin Tüp tünel Tazminatı % 50 artırarak günlük 9 TL'ye çıkardık.

13- KİT'lerde 399/1 sayılı Cetvele Tabi çalışan yöneticilerin ek ödemelerini artırdık.

14- Kurumlarımızda çalışan Tabip'lerin ek ödemelerini 12 puan artırdık.

15- Ulaştırma Bölge Müdürlükleri, Liman Başkanlıkları ve Ulaştırma Altyapı Bakanlığının tüm merkez ve taşra birimlerinde Koruyucu Giyim Yardımı alınmasını sağladık.

TOÇ BİR SEN

1- Bakanlık Taşra Teşkilatında Görev Yapan, İlgili Meslek Alanlarında Eğitim Alan Tekniker, Teknisyen ve Yardımcı Sağlık Personeline Kontrol Görevi Yaptıkları Hergün İçin Yaklaşık 38 TL İlave Ödeme Yapılmasını Sağladık

2- Bakanlık Taşra Teşkilatında Görev Yapan; Ziraat, Gıda, Su Ürünleri, Balıkçılık Teknolojileri, Kimya ve Tütün Teknoloji Mühendisleri İle Veteriner Hekim, Biyolog ve Kimyager Unvanlı Personele Kontrol Görevi Yaptıkları Hergün İçin Yaklaşık 38 TL İlave Ödeme Yapılmasını Sağladık

3- Bakanlık Taşra Teşkilatında; Müdür, Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, İlçe Müdürü Görevini Yapan Personele Kontrol Görevi Yaptıkları Hergün İçin Yaklaşık 38 TL İlave Ödeme Yapılmasını Sağladık

4- Orman Yangınlarına Müdahale Esnasında Kullanılan Hava Araçları ile Yangın Söndürme Faaliyetlerine Katılan Personele, Her Uçuş Günü İçin Yaklaşık 190 TL, Aylık 1900 TL'ye Kadar Yangın Tazminatı Ödenmesini Sağladık

5- OGM'de Orman Yangınları ile Mücadele Amacıyla Fazla Çalışma Yapan Personele, 7 Ay Ödenen Yangın Fazla Mesai Ücreti'nin 8 Ay'a Çıkarılmasını Sağladık

6- Kadrolu Orman Muhafaza Memurlarının Özel Hizmet Tazminatlarının 10 Puan (Yaklaşık 180 TL) Artırılmasını Sağladık

7- Sözleşmeli Orman Muhafaza Memurlarının Ek Ödemelerinin 10 Puan (Yaklaşık 180 TL) Artırılmasını Sağladık

8- ÜTP Ödemelerinde, Prim Dağıtımına Esas Gün Hesaplamalarında Yıllık İzin Sürelerinin Dikkate Alınmamasını Sağladık

9- Kadrolu Orman İşletme Şefi İle DKMP Şefi Olarak Görev Yapan Personelin Ek Ödemelerinin 10 Puan (Yaklaşık 180 TL) Artırılmasını Sağladık

10- Bakanlığa Doğrudan Bağlı Kuruluşlarda Görev Yapan Mesleki Yüksek Öğrenim Görmüş(Biyolog, Laborant, Veteriner Sağlık Teknisyeni...)Diğer Sağlık Hizmetleri Personelinin Yan Ödeme ve Özel Hizmet Tazminatlarının Artırımlı Olarak Ödenmesini Sağladık

11- Tarım ve Orman Bakanlığı ile Bağlı ve İlgili Kuruluşlarının Taşra Teşkilatlarında Görev Yapan Personele Koruyucu Giyim ve Donanım Malzemesi Verilmesini Sağladık

12 - OGM Taşra Teşkilatı Personeline Koruyucu Giyim ve Donanım Malzemesi Verilmesini Sağladı

13- Sağlık Riski Taşıyan İşlerde Çalışan Personele Koruyucu Gıda Yardımı Yapılmasını Sağladık

14- Madencilik Faaliyetlerinin İncelenmesi ve Denetlenmesi İçin Memuriyet Mahalli Dışına Görevlendirilen Personelin Harcırahlarının 2 Katı Olarak Ödenmesini Sağladık

15- Orman Muhafaza Memurlarının Belediyeler Tarafından İşletilen Toplu Taşıma Araçlarından Ücretsiz Yararlanmalarını Sağladık

16- TMO, TİGEM, ESK, AOÇ ve DKMP'de Görevi Gereği Fazla Çalışma Yapan Personele Yıllık Yaklaşık 3.600 TL'ye Kadar Fazla Çalışma Ücreti Ödenebilmesini Sağladık

17- DKMP'de Görev Yapan Personelin Ayda 50 ve Yılda 350 Saate Kadar Olan Fazla Çalışma Ücretlerinin 4 Katı Olarak Ödenmesini Sağladık

18- TMO'da Görev Yapan Personelin Ayda 50 ve Yılda 350 Saate Kadar Olan Fazla Çalışma Ücretlerinin 4 Katı Olarak Ödenmesini Sağladık

19- TİGEM'de Görev Yapan Personelin Ayda 50 ve Yılda 350 Saate Kadar Olan Fazla Çalışma Ücretlerinin 4 Katı Olarak Ödenmesini Sağladık

20- ESK'da Görev Yapan Personelin Ayda 50 ve Yılda 350 Saate Kadar Olan Fazla Çalışma Ücretlerinin 4 Katı Olarak Ödenmesini Sağladık

21- AOÇ'de Görev Yapan Personelin Ayda 50 ve Yılda 350 Saate Kadar Olan Fazla Çalışma Ücretlerinin 4 Katı Olarak Ödenmesini Sağladık

22- TKDK'da Görev Yapan Destek Personelinin Sözleşme Ücretlerinin Yüzdelik Zamlara İlaveten Aylık 150 TL Artırılmasını Sağladık

23- Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü'nde Vardiyalı Olarak Çalışan Personele Günlük 15 TL İlave Ödeme Yapılmasını Sağladık

24- AOÇ'de Görev Yapan Personele Aylık Yaklaşık 190 TL İlave Ödeme Yapılmasını Sağladık

25- OGM'de Orman Kadastrosu Hizmetlerinde Görev Yapan ve Arazide Fiilen Çalışan Personele Günlük Yaklaşık 38 TL Kadastro Tazminatı Ödenmesini Sağladık

26- Sağlık Teknikerlerine İş Riski Zammı Ödenmesini Sağladık

27- Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolunda Görevlerini Araç Kullanarak Yerine Getiren Personele Aylık 125 TL'ye Kadar Ödeme Yapılmasını Sağladık

28- Tarım ve Orman Bakanlığı Personeline Döner Sermayeden Mahsuplaşma Dışı Yıllık 1.700 TL'ye Kadar İlave Ödeme Yapılmasını Sağladık

29- Kontrol İlave Ödeme Kapsamını; 5996 Sayılı Kanunun yanı sıra 1380, 4342, 4733, 5403, 5262 ve 5553 Sayılı Kanunlar İle Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğini de İçine Alacak Şekilde Genişletilmesini Sağladık

BİRLİK HABER SEN

1- İHS'li Gişe ve Büro Görevlisi, Dağıtıcı ve Teknikerlerin maaşlarına iki yıl için yapılan %26 zammın haricinde temel ücretlerine ilave 300 TL artış aldık. Hayırlı ve uğurlu olsun. Maaş artış oranları ekteki tablodadır.

2- PTT'de gelirleri bakımından ilk on ilde görev yapan 399 Sayılı KHK'lı tüm personele %26 zamma ilave olarak temel ücretlerine %5 ile %15 arasında artış aldık.

3- İHS'li personele ilk kez 657 sayılı DMK'nun 202. maddesine göre 0-6 yaş her çocuk için 89,90 TL, 6 yaş ve üstü her çocuk için 44,95 TL çocuk yardımı aldık.

4- TRT'de yapım ve yayın hizmetlerinde görev yapan personelin %26 zam oranına ilave olarak brüt ücretlerine %5 artırım aldık.

5- PTT'de şoför kadro ve pozisyonlarında görev yapanlar hariç olmak üzere görevlerini aynı zamanda araç kullanarak fiilen yerine getiren personele 125 TL ilave ücret aldık.

6- Nüfusu 150.000 ve üzeri olan illerde görev yapan PTT personeline Servis veya Toplu Taşıma Kartı veya Yol Ücreti aldık.

7- PTT'de Dağıtıcı, Başdağıtıcı olarak çalışan tüm personele 400 TL tayın bedeli aldık.

8- PTT'de araç kullanarak dağıtım yapan Başdağıtıcı ve Dağıtıcılara 125 TL ilave ücret aldık.

9- PTT'de A sınıfı (A1 ve A2) sürücü belgesi gerektiren araçları kullananlara 150 TL ilave ücret aldık.

10- PTT Şubelerinde çalışan tüm Gişe ve Büro Görevlilerine %26 oranında yapılan zammın dışında 156,25 TL ilave ücret aldık.

11- PTT Merkezlerinde çalışan tüm Gişe ve Büro Görevlilerine %26 oranında yapılan zammın dışında 125 TL ilave ücret aldık.

12- PTT bünyesinde 399 sayılı KHK kapsamında görev yapanlara resmi ve dini bayram günlerinde fiilen çalıştıkları her gün için 56 TL ilave ödeme aldık.

13- PTT'de çalışan Başdağıtıcı ve Dağıtıcılara ücretsiz Toplu Taşıma Kartı verilecektir.

14- TRT'de yapım ve yayın hizmetlerinde fiilen görev yapan personele %26 zam oranının haricinde 175 TL ilave ücret aldık.

15- TRT'de çalışan tüm personele Giyim Yardımı aldık.

16- PTT'de 399 sayılı KHK kapsamında çalışan Başdağıtıcılara %26 zammın haricinde temel ücretlerine 115 TL ilave ücret aldık.

17- TRT'de yayında çalışan personele gündüz nöbet değişimlerinde Servis Hizmeti verilmesini sağladık.

18- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı merkez teşkilatında çalışanlarına servis hizmeti sağlanır.Servis hizmetinin ekonomik olmadığı durumlarda bu personele mesai günleri bir gidiş, bir geliş esas alınarak aylık toplu taşıma kartı veya yol ücreti aldık.

19- RT'de elektromanyetik, radyasyonlu ve insan sağlığını tehdit eden ortamlarda çalışan personele Koruyucu Gıda Yardımı aldık.

20- TRT bünyesinde 06.00 nöbetine gelen tüm personele Sabah Kahvaltısı aldık.

21- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı çalışanlarının zam puanlarına %20 artırım aldık.

21- TRT ve PTT lojmanlarında kalanlara %15 indirim yapılmasını sağladık.

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
y.hizmetli 3 hafta önce

ONU YAPTIK BUNU YAPTIK ŞUNU YAPTI YAPTIK YAPTIK YAPTIK ALLAH AŞKINA Y.HİZMETLİLER İÇİN NE YAPTINIZ SAYIN MALUM SEN YETKİLİLERİ NASIL OLUYORDA 109 BİN Y.HİZMETLİYİ KANDIRMANIZ BU KADAR KOLAY OLUYOR DA HALA SİZE ÜYE OLARAK KALIYORLAR AKLIM ALMIYOR ANLADIM SİZDEN BİR YOL OLMAYACAK TA NEDEN İSTİFA ETMİYOLAR .

Avatar
yavuz 3 hafta önce

Yetkili toç bir sen yhs ile ilgili sözleşmede hiç isteğiniz oldumu ? Yhs'üyeniz olarak devam etmenin bir anlamı varmı?