Büro-İş Sendikasından 3600 ek gösterge ve sözleşmelilere kadro açıklaması

Büro-İş Sendikasından 3600 ek gösterge ve sözleşmelilere kadro açıklaması

KAMU 06.09.2022, 13:55 07.09.2022, 10:46 Editör
Büro-İş Sendikasından 3600 ek gösterge ve sözleşmelilere kadro açıklaması

Büro-İş Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, kendi işkolunda çalışan memurların 3600 ek göstergeden yararlanamadıklarını söyledi. Hamzaçebi, “Herkese verileceği söylendi. TBMM yeni yasama döneminde bu haksızlığı bir an önce gidermeli” dedi.

İktidar ile muhalif memur sendikaları arasında en çok tartışmalı konulardan birisi de bankalardan alınan promosyon ücreti. Büro-İş Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, bazı kamu kurumlarının çalışan maaşlarının yatırıldığı bankaların sözleşme döneminde personeline 40 bin TL’nin üzerinde promosyon almasını sağladığını, bazılarının ise bunun yarısına rıza gösterdiğine dikkat çekti.

Memurlara bankaların verdiği promosyon, fiyat artışları öngörülmeden yapılan sözleşmeler nedeniyle çok düşük kaldı. Siz kamu çalışanlarının bu konuda mağdur edilmemesi için neler öneriyorsunuz?

Promosyon konusunu ilk olarak 30 Aralık 2021 tarihli Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan haberimiz ile gündeme getiren öncü sendikayız. Bankalar ile kurumlar arasında yapılan maaş promosyon anlaşmaları Başbakanlığın 2007/11 sayılı genelgesiyle azami beş yıllık yapılmaktadır. Bu yıl ve önceki yıllarda yapılan ve halen devam etmekte olan promosyon anlaşmaları yüksek enflasyon karşısında eriyip pul oldu. 

‘BANKALAR KABUL ETMEDİ’
İşkolumuza bağlı kurumlara devam eden promosyon anlaşmalarının revize edilmesi yönünde yazışmalar yaptık. Bazı kurumlar bankalar ile sözleşme maddelerinde revize edilir maddesi bulunmadığı gerekçesiyle hiç görüşme gereği duymadı, bazılarının görüştüğünü ancak bankaların kabul etmediğini gelen cevabı yazılardan anlaşılmıştır. İşkolumuzun dışında bazı kurumların bankalar ile revize anlaşması yaptığı bazılarının ise bankaların revize anlaşmasına yanaşmaması nedeniyle tek taraflı anlaşmaları feshederek başka bankalar ile yüksek tutar üzerinden yeni promosyon anlaşmaları yaptığı bilinmektedir. Birçok belirsizliği içerisinde barındıran promosyon anlaşmalarında uygulama birliği sağlamak adına Cumhurbaşkanlığı’na revize edilmesi yönünde genel bir düzenleme yapması için yazı yazdık. Bu yazıda yeni yapılacak sözleşmelerde revize edilir maddelerinin bulunması, enflasyon farkının altı ayda bir memur maaş artışı ile birlikte tek seferde peşin ve herkese eşit olarak ödenmesi başta gelen taleplerimizi oluşturmaktadır. Bu başı bozukluğa bir çeki düzen verilmesi gerekir.

Adalet Bakanlığı’nda hâkim-savcılara daha yüksek, diğer çalışanlara daha az promosyon verilmesi konusunda verdiğiniz mücadelede sonuç aldınız. Yeni promosyon anlaşması sizi tatmin etti mi?

Türkiye’nin en köklü ve saygın gazetesi Cumhuriyet’in ana sayfadan haber yapması çok etkili oldu. Haber yayımlanır yayımlanmaz bakanlık önceden 5 yıllık yapılmış sözleşmenin 3 yıl olarak yapılacağını, eşit ve tek seferde dağıtılacağını duyurdu. Bu yönüyle çalışanlara yapmış olduğumuz katkı ve kazanımdan dolayı çok mutluyuz. Ancak yeni yapılan sözleşmenin o günlerde yapılan rekor sözleşmeler karşısında neredeyse yarı tutarında, 25 bin TL üzerinden yapılması ve sözleşme maddeleri içerisinde revize edilir maddelerinin bulunmaması, enflasyon farklarının ödenir maddeler olmaması yönlerinden taleplerimizi karşılamaktan uzak kalmıştır. Maalesef yıllardır bir kamu bankasıyla promosyon anlaşması yapan bakanlığın, yine aynı banka ile düşük promosyon anlaşması yapması bakanlık çalışanlarını üzmüştür.

İKTİDAR EK GÖSTERGEDE AYRIMCI
İktidarın 3600 ek gösterge vaadi birçok kamu çalışanını kapsamıyor, ayrımcılığa neden oluyor. Bu konuda ciddi yakınmalar var. Sorun nedir, ne öneriyorsunuz?

Açıkçası 3600 ek gösterge beklentisi, tabiri caizse bizim açımızdan dağ fare doğurdu. Herkese verileceği söylendi. Oysa belirli iş kollarında iki yıllık yüksek okul mezunlarına verilirken devletin omurgasını oluşturan sekiz bakanlık ve 44 kurum olmak üzere 52 kamu kurumunu içerisinde barındıran Büro-İşkolunda görev yapan, ağır sorumluluğu, iş riski, can güvenliği, Hazine’ye karşı mali sorumluluğu olan dört yıllık mezunlarına, şeflere verilmemesi büyük haksızlığa sebep olmuştur. İki yıllık ön lisans mezunlarına 3600 ek gösterge verilen iş kollarında çalışan bir lise mezunu, açık öğretim iki yıllık bir bölüme kaydolup, iki yıl sonra bitirince faydalanacak. Oysa Büro-İş işkolunda bırakın yüksek lisansı, doktora yapsanız bile, hatta ağzınızla kuş tutsanız bile 3600 ek gösterge almanız mümkün değil. TBMM yeni yasama döneminde bu haksızlığı bir an önce gidermeli. Ortaöğretim mezunlarının da ek göstergeleri 2200’e yükseltilmeli.

Bir başka sorunlu konu sözleşmeli memurlar... Nasıl bir çözüm öneriyorsunuz?

Kamuda çalışma barışını bozan ve kanayan en büyük yaralardan birisi sözleşmeli personel çalıştırma sorunu. 2010 yılında 200 bin civarında bulunan sözleşmeli personel sayısı bugünlerde 600 bine yaklaşmış durumda. Sözleşmelilerin, sözleşmelerinin yenilenmemesi endişelerini kullanan yandaş sendikalar kendilerine üye yapmak için bu zaaflarını kullanmaktadır. Bütün sözleşmeliler kadroya geçirilerek, bundan sonra sözleşmeli personel alımına son verilmeli. Kadrolu ve sözleşmeli memurlar arasında “eşit işe eşit ücret” ilkesine aykırı olan en büyük sorunları şöyle sıralayabiliriz:

Sözleşmeli memurlar kurumlar arası yer değişikliği yapamazken kadrolu memurlar yapabilmektedir.

Sözleşmeli personelin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına girerek yükselmeleri mümkün değil. Ancak, memurlar açısından görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına girerek yükselmek mümkün.

Sözleşmeli memurlar görevden istifa ederlerse tekrardan göreve dönemezken, kadrolu memurlar dönebilmektedir.

Sözleşmeli memurun eş durumu tayin hakkı zorken, kadrolu memurun daha kolay. Sözleşmeli personellerin kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi söz konusu değil. Ancak memurlar aşından kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi var.

Sözleşmeli personelde sözleşme ücretinin tamamı prime esas kazanç kapsamında olduğu için prim kesintisi yapılmaktadır. 

DÜŞÜK MAAŞ PROMOSYONU VERİLDİ
Emniyet personeline verilen promosyon konusunda da ciddi yakınmalar var. Değerlendirmeniz nedir?

Bu banka sadece Adalet Bakanlığı çalışanlarını değil, polislere bile düşük promosyon ücreti vererek üzmüştür. Anlaşmalarda Adalet Bakanlığı ve Emniyet’in bankadan dolaylı yoldan yüklü miktarda araç alımı yaptığı, için düşük promosyon verildiği emniyet ve yargı camiasında çokça dillendirilmektedir. 
cumhuriyet

KAMUBİZ.COM İnstagram KANALI İÇİN TIKLAYINIZ

WhatsApp Grubumuz İçin TIKLAYINIZ

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yorumlar (6)
Bedreddin Örnek 1 ay önce
GİH SINIFI 3600 EK GÖSTERGE MAĞDURLARI GASP EDİLEN HAKLARINI İSTİYOR.

657 DMK da yüksek öğrenim görmüş 1. derecede olan tüm GİH sınıfı Memurlar, Öğretmenler, Polisler, Din Görevlileri ve Hemşirelerin ek göstergesi 2200 idi. Daha sonra iktidar partisi önce öğretmenlerin daha sonra sırası ile polislerin ve din görevlilerinin 2200 olan ek göstergesini 3000 e çıkardı.

Şimdi ise söz konusu meslek gruplarının 3000 olan ek göstergesi 3600'e çıkartıldı. GİH sınıfında yalnızca idari personelin ek göstergesi 3600 oldu. Peki soruyorum; söz konusu meslek gruplarında görev yapan öğretmen, polis, din görevlisi, hemşire, uzman erbaşlar, bekçiler bunların idari kadroları yok mu? Öyle ya öğretmenlerinde idari kadrolarında okul müdürleri, milli eğitim müdürleri, şube müdürleri var. Polislerde komiser yardımcısı, komiser, başkomiser, emniyet amiri var. Din görevlilerinde müftüler ve yardımcıları var. GİH sınıfında olan Banka Memuru, Vergi Dairesi Memuru, Tapu İdaresi, Nüfus İdaresi vs. devlete ait kurumlarda çalışan ve emekli olan 1.dereceye gelmiş 2200 ek göstergesi olan tüm memurlar; bir imamdan, bir vaizden, bir bekçiden, bir hemşireden, bir polisten, bir öğretmenden , bir uzman erbaştan daha mı aşağıdır? Eskiden çarşı ve mahalle bekçisi yardımcı hizmetler sınıfında yer almaktaydı, ne zaman bu meslekler kariyer meslek oldu da haberimiz yok.

Temmuz ayında yasalaşan 3600 ek gösterge yasası 15.ocak.2023 tarihinden itibaren geçerli olup, hale hazırda geçerli olan ve GİH sınıfında bulunan yüksek öğrenimli memurlar ile müdür yardımcısı ve şube müdürlerinden 1.derecede olanların ek göstergesi 2200 dür. Yeni yasa ile müdür yardımcısı ve şube müdürlerine 3600 ek gösterge verilirken, memura 2800 ek gösterge verilmesi geçmişteki kazanılmış hakkı ortadan kaldırarak, hakları gasp edilmiştir.

Ayrıca sırf oy almak için yapılan ve meslekler arasında ayrıcalık yaratan bu uygulamayı haksız ve Anayasa ilkelerine aykırı buluyor ve sendikanızın bu haksızlığa karşı çıkmasını adil bir şekilde memurlar arasında sınıf farkı gözetmeden bu yanlışlığın giderileceği inancındayım. Gereğinin yapılması dileklerimle.
sinan 4 hafta önce
Bir promosyondur tutturmuşlar asıl gündemi gölgeliyor.kanununların cb.kararnamesinin adalet bakanlığı sağlık bakanlığı milli eğitim bakanlığı iç işleri bakanlığı...kısaca hemen hemen bütün bakanlıkların her yıl yayınladıkları gys yönetmeliklerinde açık olarak yönetim hizmetleri grubunda yer alan şeflerin göz göre göre 3600 ek göstergesi verilmedi artı kurumdan kuruma maaşlarındaki uçurum kapatılmadı.üç beş kuruş promosyonun peşine düşmüşsünüz.tamam şeflerden de dem vurulmuş ama pekte iş bitirmeye yönelik bir tavır niteliğinde değil.ya maya tutarsa misali bir iki kelam o kadar.sefler de öğretmenler sağlıkçılar gibi yuzbinler olsaydı işler kolaydı.35 bin haksızlığa uğramış kimin umurunda.hani reisimiz biz kimsesizlerin kimsesiyiz diyordu vakti zamanında.ne oldu da şefin astına 3600 verildi üstüne 3600 verildi de şefler görmezden gelindi.karar sahipleri ahirete sandıkta çıkan oyları değil adaletlerini götürecekler.hangi hukuk hangi vicdan hangi devlet disiplini şeflerin bu hak gasbına adil diyebilir.fırat kenarında kaybolan bir koyundan bile sorumluluk üstlenilen gelenekten 35 bin şefin cılız kalan sesini duymazdan görmezden bilmezden gelmeye nasıl evrildik?..
Süleyman 4 hafta önce
Sendikanız tarafından 3600 ek gösterge mağduriyeti baskılı bir şekilde mecliste dillendirilmelidir. Milletvekillerine anlatılmalı ve önerge vermeleri sağlanmalıdır
sinan 4 hafta önce
o dediğin sendikacılık tarih oldu. şimdi çoğunluk neredeyse sendika başkanları da orada. amaç hak aramak falan değil. oy potansiyelini konsolide edip ileride millet vekili olup yedi sülalesinin geleceğini garantiye almaktır. böyle olunca da 35 bin şefin sesi de duyulmaz. hiç duydunuz mu küçük bir grubun uğradığı büyük haksızlığı gündemine alan üzerine giden bir sendika.
FULL REALİST 4 hafta önce
Diyanetin 3 yıllığıma 2880 Tl yanlış okumadınız iki bin sekiz yüz seksen Türk Lirası karşılığında promosyon anlaşması yaptığını biliyormusunuz
Salim 4 hafta önce
Sadece çene yoruyorsunuz hiçbir icraatını dahi yok.ama seneye çok şey değisecek
19
az bulutlu