Ek gösterge artışı sağlandığında en az 6 ay görev yapma şartı var mıdır?

Gündemde olan ek gösterge artışı ve/veya özel hizmet aylığı oranlarında artış sağlandığında, emeklilikte ek göstergeden yararlanmak için 6 ay daha çalışılması, yani 6 ay SGK primlerinin kesilmesi gerekiyor mu?

KAMU 22.06.2022, 08:47 Editör
Ek gösterge artışı sağlandığında en az 6 ay görev yapma şartı var mıdır?

Soru: Şube Müdürü olarak görev yapmaktayım. 16 Ocak 2023 tarihinde emekli olmayı düşünmekteyim. 6 ay beklemeden emekli olursam emeklilik aylık ve emeklilik ikramiyem 3600 ek gösterge üzerinden hesaplanır mı? Şayet, ek gösterge değil de özel hizmet tazminatım arttığında yine bu artış tarafıma uygulanır mı?

Hemşire, polis memuru, öğretmen, din hizmetleri ve idareciler veya tüm çalışanlar için yapılması öngörülen düzenlemelerin şayet sadece görevdekiler hakkında uygulanacağına ilişkin hüküm bulunmadığı sürece emeklilikte uygulanmasında herhangi kısıtlayıcı bir hüküm bulunmaz.

Emeklilikte ek göstergenin faydası 5434 sayılı Kanuna tabi memurların hem emekli aylıkları hem de emekli ikramiyelerine yöneliktir. 5510 sayılı Kanuna tabi memurlar için ise sadece emekli ikramiyesine yöneliktir.

Devlet memurları için gündemdeki en önemli konuların başında 3600 ek gösterge düzenlemesi bulunuyor. Bu düzenlemenin ve yapılması düşünülen özel hizmet aylığı oranlarındaki artışların Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girmesinin öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

Ek göstergesi 3600'e yükseltilenlerden şayet emekli olmak düşüncesinde olanların 6 ay daha görev yapmalarına gerek yoktur.

düzenlemenin 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girmesi halinde 15 Aralık 2022 görev aylığını alıp emekli olan memurunda yararlanması gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Ayrıca kısa bilgi olarak; Kanunla yapılacak ek gösterge artışının veya özel hizmet aylık oranlarındaki artışın, daha önce emekli olanların emekli aylıklarına, dul ve yetim aylığı almakta olanların da bu aylıklarına yansıtılması da 5510 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesinde mevcut olan, "5434 sayılı Kanuna göre ödenen aylıklar ile bu madde kapsamında bağlanacak aylıklar, memur maaş katsayılarındaki artışlara göre yükseltilir. Ayrıca 5434 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra barem, teşkilat, kadro ve sair kanunlar ile aynı rütbe, kadro ve sair kanunlarda yapılacak değişiklikler sonucunda aylık tutarlarında meydana gelecek yükselmeler, aynı rütbe, kadro unvanı ve dereceden bağlanmış bulunan emeklilik, malullük ve vazife malullük aylıkları ile dul ve yetim aylıkları hakkında da uygulanır. " hükmü ile sağlanmaktadır. Dolayısıyla aylık tutarlarını etkileyecek her artış emekli ve hak sahipleri hakkında da uygulanır, ancak emekli ikramiyesi fark tutarları ayrıca ödenmez.

Açıklamalarımız bağlamında sizin durumunuzla ilgili olarak değerlendirmemiz;

Ek gösterge konusunda açıklanan içeriğe göre Şube Müdürlerinin ek göstergesi 3600 olmayacak, ancak emekli aylık ve emekli ikramiyesinde büyük önemi bulunan özel hizmet aylığı tazminat oranlarında bir artış olması halinde yine emekli aylık ve emekli ikramiye tutarlarında artış sağlanabileceğini değerlendirmekteyiz.
Memurlar.net

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yorumlar (0)
21
açık