Ek Gösterge Düzenlemesiyle Memurun Diğer Gelirleri de Artacak

‘En Yüksek Devlet Memuru’ maaşındaki artış milyonlarca personeli sevindirecek. Her memur için öngörülen 600 puanlık ek gösterge artışı En Yüksek Devlet Memuru aylığına bağlı birçok ödemeyi etkileyerek birçok ödeme artışına sebep olacaktır. Hatta daha önceki yazılarımızda işçiler için ödenen kıdem tazminatı tavan tutarının da nasıl etkilendiğini açıklamıştık. Bu yazımızda konuyu detaylarıyla açıklamaya devam edeceğiz.

KAMU 13.06.2022, 14:30 Editör
Ek Gösterge Düzenlemesiyle Memurun Diğer Gelirleri de Artacak

En yüksek devlet memuru aylığındaki artışın mali yansımaları
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı için En Yüksek Devlet Memuru ifadesi kullanılmaktadır. Buna ödenen gösterge ve ek gösterge tutarı olan 1500+8000 rakamı toplamının memur maaş katsayısı ile çarpımından oluşan tutara ise En Yüksek Devlet Memuru Aylığı ifadesi kullanılmaktadır.

Ek göstergelerin her kademede 600 puan artırılacağı ifadesi üzerine 8000 ek göstergeli Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı’nın aylığının artacağı anlaşılmaktadır. Bu durum ise En Yüksek Devlet Memuru aylığına bağlı ödemelerin de artacağı anlamına gelmektedir.

Her kademedeki memurun ek göstergesinin 600 puan artması sonucunda En Yüksek Devlet Memuru aylığı (8600+1500)* 0,235445 = 2.377,99 TL olacaktır. Katsayılarda yapılan artış sonrasında bu rakam daha da artacaktır.

Dolayısıyla memurlara ve emeklilere yapılacak ödeme beklenenden daha da fazla olacaktır. Yani tazminat ve ek ödeme oranlarının uygulanacağı tutar 9500*0,235445 = 2.236,72 TL’den 10.100*0,235445 = 2.377,99 TL’ye yükselecek, böylelikle memur ve emeklilerin aylıklarına dolaylı yoldan ilave bir artış daha sağlanacaktır. Ümit ederiz ki 600 puan ilave ek göstergenin sonuçları iyi analiz edilmiştir. Çünkü bu artış En Yüksek Devlet Memuru aylığına bağlı bir çok ödemeyi etkileyecektir.

En yüksek makam sahiplerinin yanında çalışanların ilave ödemeleri de artacak
Yeni düzenleme sonrasında en yüksek makam sahiplerinin yanında çalışanların ilave ödemeleri En Yüksek Devlet Memuru aylığındaki artıştan dolayı artacak. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 14’üncü maddesinde yakın koruma ve makam hizmetlerinde görev yapan personele en yüksek devlet memuru aylığının % 200’ünü geçmemek üzere ilave ek ödeme yapılabileceği belirtilmiştir. Buna göre; Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı’nın yakın koruma ve makam hizmetlerinde görev yapan personele En Yüksek Devlet Memuru aylığının % 200’ünü geçmemek üzere ilave ek ödeme yapılabilmektedir.

Bu personele yapılacak ek ödeme oranını belirlemeye ilgisine göre Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yetkilidir. Bunlara, görevlendirilmelerinden dolayı mevzuatı uyarınca da herhangi bir ad altında ödeme yapılması halinde, bu ödemelerden yalnızca biri ödenir. Bu ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz. Makam hizmetleri oldukça geniş bir kavram olup, özel kalem müdüründen çaycıya ve hizmetliye kadar bu kapsamda değerlendirmek mümkündür. Yine bu ödeme için personel ifadesi kullanılarak memur veya diğer statüdeki personel ayrımı da yapılmamıştır. Ayrıca, yakın koruma hizmetlerinin neler olduğu da açıktır.

Bu ödeme, En Yüksek Devlet Memuru aylığının yani Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı’nın gösterge ve ek gösterge toplamının (Gösterge:1500 + Ek Gösterge:8600 = 10.100) maaş katsayısı ile çarpımından oluşan tutarın % 200’ünü geçmemek üzere yapılacaktır. Bu tutarın rakamsal karşılığı ise 10.100 * 0,235445 * % 200 = 4.755,98 TL ödenecek brüt tutardır. Bu ödemeden sadece binde 7,59 oranında damga vergisi alınmaktadır.

İHA uçuş ekibinin de tazminatları artacak
375 sayılı KHK’nin Ek 19’uncu maddesinde insansız hava aracı ekibinde görev yapanlara yapılan ödemeler de En Yüksek Devlet Memuru aylığındaki artış nedeniyle artacaktır.

İHA uçuş ekibine, En Yüksek Devlet Memuru aylığına (ek gösterge dahil) belirli oranlarda İHA tazminatı ödenmektedir. İHA pilotları için Cetvelde gösterilen tazminat oranları yüzde on artırımlı olarak uygulanmaktadır. Tazminatın ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanarak ödenen tazminattan damga vergisi hariç hiçbir vergi kesilmemektedir.

Sözleşmeli teknik personele ödenen ilave ücret de artacak
2022 ve 2023 yıllarında kamu personeline aylıklarına uygulanacak olan artışı içeren 6. dönem toplu sözleşme metnine göre; KİT’lerde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilen ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelin “E- Teknik Hizmetler” bölümünün 6 ncı sırasında ek özel hizmet tazminatı ödenmesi öngörülen yerlerde fiilen çalışanlardan belirlenen unvanlardaki personele En Yüksek Devlet Memuru aylığının belirli oranlarında çalıştıkları her gün için ilave ücret ödenmektedir.

Bu nedenle en yüksek devlet memuru aylığındaki artış bu ödemeyi de arttıracaktır.

Havacılık tazminatı da artacak
En Yüksek Devlet Memuru aylığındaki artış Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü personeline ödenen havacılık tazminatını da arttıracaktır.

Buna göre makam tazminatı öngörülen kadrolarda bulunanlar hariç olmak üzere Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kadro ve pozisyonlarında görev yapan memur ve sözleşmeli personelden Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı prensipleri çerçevesinde personel maliyetleri tamamen karşılananlara En Yüksek Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının % 45’ini, kısmen karşılananlara %30’unu, bunların dışında kalanlara %15’ini geçmemek üzere; Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın uygun görüşü üzerine bağlı bulunulan Bakan onayı ile belirlenecek oran, esas ve usullere göre her ay havacılık tazminatı ödenmektedir.

Sosyal denge tazminatı da artacak
En Yüksek Devlet Memuru aylığındaki artış sosyal denge tazminatında da artış sağlayacaktır. Buna göre, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine, 4688 sayılı Kanun’un 32’nci maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde ödenebilecek sosyal denge tazminatı aylık tavan tutarı, En Yüksek Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dahil) %120’sidir.

Buna göre 10.100*0,235445*%120 = 2.853,59 TL olarak ödenecektir. Brüt fark ise 169,59 TL’dir.

Görüleceği üzere, En Yüksek Devlet Memuru aylığındaki artış yukarıda yer verdiğimiz birçok ödemeyi etkileyecektir. Yukarıda yer vermediğimiz başka ödemelerin de etkileneceğini söyleyebiliriz. Bu nedenle yapılan her düzenlemenin çok iyi düşünülmesi ve neleri etkileyeceğinin çok iyi hesaplanması gerektiğini söylememiz gerekmektedir.
Ahmet Ünlü

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yorumlar (2)
By KASIRGA 2 hafta önce
Emekliyim,devletten aldığım maaş 2.560 TL.Seçimde görüşmek üzere.!!!!
Ağizlara sakız 7 gün önce
En yukardakine bir kaç bin en alttaki ne yüz küsur yansıma dalga geçen bir yazı sanki bazı görevliler için özel hazırlanmış
20
açık