Görevden alınan bazı müdürlerin ek göstergesi artacak

Buna göre, görevden almalarda eski sisteme dönülmüş, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin mülga ek 18 inci maddesi hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmış, ek gösterge düzenlemesindeki artışlara paralel olarak mülga ek 18 inci maddenin uygulaması da revize edilmiştir.

KAMU 12.08.2022, 21:39 Editör
Görevden alınan bazı müdürlerin ek göstergesi artacak

Böylece yeni düzenleme ile, mülga ek 18 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Ek göstergeleri 3600 (dâhil) ila 6400 (hariç̧) olarak” ibaresi ile “ek göstergesi 3600 (dâhil) ila 6400 (hariç̧) olarak” ibaresi “Ek göstergeleri bakanlık bölge müdürü (dâhil) ila bakanlık genel müdürü dengi (hariç̧) arasında” şeklinde, aynı fıkranın (ç) bendinde yer alan “Ek göstergesi 3600’den daha düşük” ibaresi ise “Ek göstergesi bakanlık bölge müdüründen daha düşük” şeklinde uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan, 7417 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 37 nci madde ile mülga ek 18 inci maddeden faydalanacak yöneticilerin kapsamı genişletilmiş, il idare kurulu üyesi olmayan bakanlık il müdürleri, sosyal güvenlik il müdürü ile çalışma ve iş kurumu il müdürleri ile diğer bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların il müdürleri de kapsama dahil edilmiştir. Ancak, bu il müdürlülerinin kapsama dahil edilmesi bazı sorunlar ortaya çıkarmıştır.

Ek 37 nci madde uyarınca, yukarıda sayılan il müdürlerinden en az 3 yıl bu kadrolarda görev yaptıktan sonra görevden alınanlar kariyer uzman ve müfettiş kadrolarına atanacaklardır. Yani görevdeyken ek göstergesi 3000 (15/1/2023 tarihinden sonra 3600) olan bir il müdürünün ek göstergesi görevden alındıktan sonra 3600’e (15/1/2023 tarihinden sonra 4200’e) çıkacaktır.

Ayrıca, makam tazminatı almayan veya 1000/1500 puandan makam tazminatı alan il müdürleri de 2000 makam ve dolayısıyla 8000 görev tazminatına hak kazanacaktır.

Sonuç olarak, bazı il müdürlerinin görevden alınması terfi gibi bir durum ortaya çıkaracaktır. Böylece, il müdürleri 3 yıl görev yaptıktan sonra görevden alınmayı talep edecekler, bu da hizmetlerde aksamalara neden olacaktır.  
gazetememur

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yorumlar (0)