İnfaz koruma memurlarına 'Emniyet Hizmetleri Sınıfı' kanun teklifi Meclise sunuldu

İnfaz koruma memurları, 'Emniyet Hizmetleri Sınıfı' na geçirilecek mi? 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Teklif ile infaz koruma memurlarının 'Emniyet Hizmetleri Sınıfına' dahil edilmesi amaçlanmaktadır.

KAMU 10.12.2022, 18:58 Editör
İnfaz koruma memurlarına 'Emniyet Hizmetleri Sınıfı' kanun teklifi Meclise sunuldu

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 
Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur. Gereğini arz ederim. 07.12.2022 Ömer Fethi Gürer /Niğde Milletvekili 

KAMUBİZ.COM İnstagram KANALI İÇİN TIKLAYINIZ

GENEL GEREKÇE 
İnfaz koruma memurları, suç işlemiş kişilerin cezalarının uygulandığı cezaevlerinde çalışan, hükümlülerle birebir ilgilenen ve ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olan kişilerdir. Ayrıca hükümlü bireylerin, topluma tekrar uyum sürecinin hızlandırılması adına çeşitli faaliyetlerde bulunmalarına yardımcı olurlar. Çalışma ortamları ve şartları hem fiziki hem ruhsal yıpranmalarının hızlanmasına neden olan birçok olumsuzluğun yaşanmasına elverişlidir. Bu sebeple de çalışma şartları ve üstlendikleri sorumluluklar son derece ağırdır. 

İnfaz koruma memurları zor şartlar altında görevlerini icra ederken sayılan da her geçen gün artmaktadır. Sözleşmeli ve kadrolu olarak istihdam edilen ceza infaz memurlarının çalışma koşullarına bakıldığında emniyet hizmetleri sınıfında görev alan kamu personelleriyle benzerlik göstermesine karşın diğer emniyet mensuplarıyla aynı sınıfta yer almamaları ve bundan kaynaklı olarak yaşadıktan hak kayıpları öncelikli sorunları arasında yer almaktadır. 

Ayrıca cezaevlerinde iç güvenliği sağlamakla görevli olan infaz koruma memurları, ana odağı güvenlik olan bir işi icra etmelerine rağmen güvenlik hizmetleri sınıfında yer alamamakta, kadroları genel idari hizmetler sınıfı içinde bulunmaktadır. Yaşanan bu adaletsiz durumun ortadan kaldırılması için infaz koruma memur kadrolarının güvenlik hizmetleri sınıfına dâhil edilmesi gerekmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 
MADDE 1- İnfaz koruma memurlarının kadrolarının güvenlik hizmetleri sınıfına dâhil edilmesi amaçlanmıştır. 
MADDE 2- Yürürlük maddesidir. 
MADDE 3- Yürütme maddesidir. 

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA ilişkin kanun TEKLİFİ 
MADDE 1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36'ncı maddesinin birinci fıkrasının VII - EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI bendinin altında yer alan tamm, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Bu sınıf, özel kanunlarına göre infaz koruma memuru, çarşı ve mahalle bekçisi, polis, komiser muavini, komiser, başkomiser emniyet müfettişi, polis müfettişi, emniyet amiri, emniyet müdürü ve emniyet müdürü sıfatını kazanmış emniyet mensubu memurları kapsar." 
MADDE 2 -Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3 - Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 

WhatsApp Grubumuz İçin TIKLAYINIZ

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yorumlar (0)