İnfaz koruma memurlarına emniyet hizmetleri sınıfı verilecek mi? İşte Cezaevi personelinden 10 maddelik talep

TBMM'de İnfaz koruma memurlarına emniyet hizmetleri sınıfına geçirilmesine dair bir çalışma var mı? Cezaevi personeli sendika, emniyet hizmetleri sınıfı, 3600 ek gösterge, fazla mesai ücreti, kadro, yeşil pasaport, yıpranma payı, unvan değişikliği ve meslek kanununa dair 10 maddelik talebini açıkladı.

İnfaz koruma memurlarına emniyet hizmetleri sınıfı verilecek mi? İşte Cezaevi personelinden 10 maddelik talep

SAYIN ……………………………………. 

Ceza ve Tevkifevleri Memurları Derneği (CTEM-DER) Yönetimi olarak üyelerimiz ve diğer teşkilat çalışanlarımız tarafından Dernek Başkanlığımıza ulaşan talep ve istekler ekte arz edilmiştir. Yıllardır unutulan, görmezden gelinen Cezaevi Çalışanları adına sunduğumuz ekteki haklı taleplerin, başta Şahsınız ve mensubu bulunduğunuz Parti Yönetiminizce “Cezaevi Personel Reformu” başlığı adı altında masaya yatırılarak, çalışanlarımızı temsilen CTEM-DER Temsilcileri, Adalet Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı idareci ve bürokratlarımızın katılımı ile komisyon kurularak veya çalıştay gerçekleştirilerek acilen çözüme kavuşturulmasını, 70 bin kişilik CTE ailesi olarak büyük bir umut ile beklediğimizi, TBMM’de gerekli yasal düzenlemelerin yapılması (Yargı Paketi görüşmeleri sırasında dahi) yönünde irade gösterilmesini talep ettiğimiz hususunu belirtir.
Başta Şahsınız ve Parti Yönetiminize saygıyla arz ederiz. 

 05.11.2021
Mustafa BALIK

CTEM- DER Yönetim Kurulu a.Genel Başkan
                                                                                  

EKİ: TALEPLER

    
  
T.C.
ADALET BAKANLIĞI
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ
MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATLARI PERSONEL TALEP RAPORU

RAPOR

“CEZAEVİ PERSONEL REFORMU”
1-SENDİKA HAKKI:
        Anayasamızın 5, 11, 13, 51. ve 90. maddeleri (ilgili Uluslar arası sözleşmeleri)  ile güvence altında olan (temel hak ve özgürlükler) Sendikal Örgütlenme Hakkımızın, anayasaya aykırı olarak Kamu Sendikaları ve Toplu İş Sözleşmeleri Kanununun sendika üyesi olamayacaklar başlıklı 15.maddesi (k) fıkrasında ‘Ceza İnfaz Kurumlarında görevli kamu çalışanları sendika kuramazlar’ hükmünün kaldırılarak cezaevi çalışanlarına SENDİKA hakkının verilmesi.
2-EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI:
Ceza İnfaz Kurumları çalışanları olan infaz koruma memurlarının GİH sınıfından alınarak Emniyet Hizmetleri Sınıfına aktarılması, adı üstünde infaz KORUMA memurlarının hakkı ve en önemli isteğidir. Büro personeli gibi GİH sınıfında bulunmaları büyük haksızlıktır ve değişiklik genel bir beklentimizdir. Asker ve polis ile yaklaşık eşdeğer bir görev yürüttüğümüz açıktır. Fiziki görünümümüz, suçlularla iç içe oluşumuz aynı şartları taşımaktadır. Fazlamız olup eksiğimiz yoktur. Görevimiz suçluların güvenlik ve gözetimi, barınmaları, beslenmeleri ve topluma yeniden kazandırılmaları üzerine kuruludur. Emekli oluncaya kadar hükümlülere hizmet vermekteyiz. Bu sebeple görev ve görev tanımımıza uygun olan Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil edilmesi ile birlikte özlük haklarımızın da birlikte yeniden ele alınarak düzeltilmesi.
3-KADRO:
Ceza İnfaz Kurumlarında yaklaşık 70 bin personel 24 saat esasına göre görev yapmaktadır. 10 bin personel 4/b diye tabir edilen Sözleşmeli Personel olarak aynı alanda, aynı işi, aynı koridoru, aynı kısıtlılığı ve aynı havayı birlikte solumakta ancak izin, maaş, iş güvencesi, disiplin, özlük hakları bağlamında kadrolu ile Sözleşmeli Personel arasında fark değil adeta Uçurum bulunmaktadır. Anayasamızın “Eşit İşe Eşit Ücret” ilkesi gereği aradaki farkın Sözleşmeli Personele KADRO verilerek kapatılması.
    4-FAZLA MESAİ ÜCRETİ:
Ceza İnfaz Kurumlarında vardiyalarda görev yapan başta infaz koruma memurları normal devlet memurlarının haftada yapması gereken kırk (40) saatin çok üstünde, yılda doksan (90) günü bulan fazla çalışma yapmaktadır. Ancak kimi kurumlarda fazla mesai karşılığı en çok on (10) izin kullanabilmekte, on günden fazlası kullandırılmamaktadır. Gerekçe olarak personel yetersizliği gösterilmektedir. Bu durumda sosyal devletin gereği çalışma karşılığı verilmesi gereken karşılık verilmemekte, izin verilemediği gibi karşılığında Ücret de verilmemektedir. Cezaevlerinde hükümlü sayısı aşırı arttığından çok yoğun ve yorucu bir çalışma yapılmakta karşılığı olan izin verilmemekte, ücret ödenmemekte bu sebeple çalışanda olumsuz ve sahipsizlik duygusu yaratmaktadır. Çünkü fazla çalışma belli bir ay veya dönemi değil, bütün yılları kapsayarak devam etmektedir. Personel yetersizliği nedeniyle kullandırılamayan (verilmeyen) fazla mesai İzni yerine gerektiğinde ÜCRET de ödenebilmesi.
5- İSİM (ÜNVAN) DEĞİŞİKLİĞİ:
Ceza infaz kurumlarında görev yapan personellerin %90’ı İnfaz Koruma Memuru ünvanlı kişilerdir. 1984 yılında yapılan bir değişiklikle Gardiyan olan ismimiz İnfaz Koruma Memuru olarak değiştirilmiştir. Ancak aradan geçen otuzüç (33) yıla rağmen toplumda ve halk arasında Gardiyan olarak anılmakta, bu da olumsuz bir bakış, algı oluşturmaktadır. Toplumumuzun alışamadığı, söylemesi uzun ve zor olan İnfaz koruma memuru ünvanımızın, söylenmesi, akılda kalması ve kısa olması sebebiyle Cezaevi Polisi, Adliye Polisi vb bir isim ile değiştirilmesi.
6-3600 EK GÖSTERGE
Emeklilikte az da olsa ortalama bir maaş almak ve torunlarımıza harçlık verebilmek için, bir milyon beş yüz bin kamu çalışanına vaat edilen Ek Göstergemizin 3600’e çıkarılması.
7-YEŞİL PASAPORT
Kadro derecemizin aşağı indirilerek Yeşil Pasaport alabilmek hakkının sağlanması.
8-CEZAEVİNDEKİ YARDIMCI HİZMETLER SINIFINA HAİZ PERSONELLERİN TEKNİK HİZMETLERE AKTARILMASI
Ceza İnfaz Kurumlarında görev yapan aşçı vb. personellerin Yardımcı Hizmetler Sınıfının Teknik Hizmetler Sınıfına Aktarılması.
9- DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELLERİNE FİİLİ HİZMET ZAMMI (YIPRANMA) VERİLMESİ
25 Ağustos 2017 tarihinde ceza infaz kurumlarında görev yapan tüm ünvanlardaki personele Fiili Hizmet Zammı (yıpranma) verildi. Ancak ceza infaz kurumlarında infaz hükümlerine göre cezasını tamamlayarak, denetimli serbestlik hükümlerine tabii olup DSM’lerde infazına devam olunan hükümlülerin takibi ve kontrolünde görevli infaz koruma ünvanlı personellerle birlikte diğer bir çok ünvandaki personel bu haktan yararlandırılmadı. Denetimli Serbestliğe ayrılan ve infazı devam eden hükümlü sayısı yaklaşık 500 bin kişi civarındadır. DSM Personelleri cezaevlerinden ayrılarak infazı devam eden farklı suçlardan hüküm giymiş olan kişiler ile her zaman açık alanda, yolda, sokakta yüzyüze karşı karşıya kalmaktadırlar. Cezaevi personelleri gibi, belki de daha fazla aynı risklerle karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu sebeple Denetimli Serbestlik Müdürlüğü çalışanlarının da Fiili Hizmet Zammından (yıpranma) yararlandırılması. 
10-CEZA VE TEVKİFEVLERİ PERSONELİ MESLEK KANUNU ÇIKARTILMASI
Ceza infaz kurumlarında görev yapan personellerin % 75’i İnfaz KORUMA Memuru ünvanlı kişilerdir. Görev tanımlarına göre ceza infaz kurumlarında “Güvenlik ve Gözetim” vazifesini yerine getirmektedirler. Zor kullanma yetkileri vardır. Görev başında resmi kıyafet giymektedirler. Resmi kıyafetleri görünüş bakımından çevik kuvvet veya emniyet personeli kıyafetinden hiçbir farkı yoktur. Bu sebeple sokakta sıklıkla emniyet personelleri ile karıştırılmaktadırlar. Buna rağmen sadece 657 Sayılı DMK hükümlerine tabii olup başkaca bir personel mevzuatları yoktur. Yani resmiyette sivil personeldirler. Fakat her yönü ile güvenlik sınıfında gibi görülmekte olup sendika hakları verilmemektedir. Görev tanımları dışındaki şoförlük teknisyenlik kaloriferci aşçı sağlık personeli anbar memuru depocu katiplik vb pek çok tüm görevler yaptırılmaktadır. Emniyet sınıfında gibi görünmekteler emniyet sınıfında değillerdir. Sivil memur gibi özlük mevzuatı vardır ama sivil değillerdir. Tüm nedenler ile Ceza İnfaz Kurumu Personellerine dair bir Meslek Kanunu çıkartılarak görev tanımları çalışma usulleri özlük hakları bu kanunda yeniden gösterilmelidir.       

İşbu “CTE Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatları Personel Talep Raporu” CEZA VE TEVKİFEVLERİ MEMURLARI DERNEĞİ tarafından Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Bakanlıklar, Siyasi Partiler, Kamuoyu, Basın ve Tv kuruluşları ile Tarafların dikkatine sunulmak üzere onbir (10) başlık altında hazırlanmıştır.  

CTEM - DER
Ceza ve Tevkifevleri Memurları Derneği

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
y.hizmetli 3 hafta önce

yardımcı hizmetliler in kadrosu her kurumda istisnasız değişmelidir özellikle yüksek okul bitirenler bu kadroda çelışmayı hak etmiyor yazıktır hak yeniyor bizlerin hakkı gih kadrosudur .sayın yetkililer duyun sesimizi sağır olmayın.

Avatar
TEK EK GÖSTERGE ALMAYAN SINIF YARDIMCI HİZMETLER S 3 hafta önce

TEK EK GÖSTERGE ALMAYAN SINIF 110000 YHS AİLESİ VAR.ANAYASANIN EŞİTLİĞİNE AYKIRI.

Avatar
TEK EK GÖSTERGE YAN ÖDEME ALMAYAN YHS ÇALIŞANLAR. 3 hafta önce

TEK EK GÖSTERGE YAN ÖDEME ALMAYAN YHS ÇALIŞANLAR
YHS YAPILAN BU POZİTİF AYRIMCILIĞIN NEDENİNİ BİR TÜRLÜ ANLIYAMIYORUZ.BİZİM OYUMUZ BİZİ VURUYOR.DEMEKKİ BİZLERİN OYUNUN HİÇ KIYMETİ HARBİYESİ YOKMUŞ.ELLERİMİZ KIRILSAYDI OY VERMESEYDİK.SINAV KAZANIP ATANMAYAN 2351 VHKİDEN BİRİ.YHS SİZLERLE GURUR DUYUYOR SAYIN BAŞKANIM ÇOK ADİL UYGULAMAYA MARUZ KALIYORUZ.SİZDE BU ADALET BAKANI VARKEN OLUR MÜBAŞİRLERİ SINAVSIZ SINIF ATLATTI.BİZDE SAĞLIKTA SINAV KAZANIP VHKİ OLAMADIK İŞTE BU ADALET ANAYASANIN EŞİTLİK İLKESİ BU.