İşte Memur-Sen’in KPDK’da gündeme getirdiği konu başlıkları

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı ilk kez gündemli olarak yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen’e bağlı sendikaların genel başkanları ve KPDK’da temsilcisi bulunan kurumların bürokratları katıldı.

İşte Memur-Sen’in KPDK’da gündeme getirdiği konu başlıkları

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’un pandemi ve pandemi sonrası çalışma hayatına ilişkin değerlendirmelerinin ardından Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın sunumunu gerçekleştirdi. Yalçın, konuşmasına başlarken başta 52 sağlık çalışanı ve diğer kamu görevlileri olmak üzere salgın sürecinde vefat edenlere Allah’tan rahmet diledi, tedavi sürecinde olanların en kısa zamanda şifa bulmaları ve sağlığına kavuşmaları temennisinde bulundu.

Yalçın,Mart’ta yapılması gereken ancak salgın nedeniyle Eylül’de gerçekleştirilen KPDK toplantısına ilişkin, “Mart’ta yapılacaktı, bugün yapıyoruz. Gündemli olması önemli fakat gündemin birlikte belirlenmesi de gerekli. 6 aylık süreyi anlamlı hâle getirilmeliyiz, bugün buna uygun kararlar vermeliyiz. Kasım KPDK’sının takvimini ve gündemini bu toplantıda bir ön karar olarak belirlemeliyiz” dedi.

Salgına mahsus uygulamaların geçici olduğu ıskalanmamalı

Tedbir anlamındaki esnek, dönüşümlü, uzaktan çalışma ve çalıştırma uygulamalarının konjonktürel olduğunu kaydeden Yalçın, bu sürecin kalıcı olarak algılanmaması ve zihinlerin de bulandırılmaması gerektiğini söyledi. Salgının etkisini kırmak ve onu sonlandırmak için alınan tedbirlerin takdiri hak ettiğini belirten Yalçın, yasal ve idari düzenlemelerin, uygulama değişikliklerinin hızlı ve doğru karar alma kapasitemizin arttığını gösterdiğini dile getirdi.

Mart/Eylül KPDK’sı için gündem belirleme toplantısında emek tarafının uzlaştığını ifade eden Yalçın,uzlaşılan maddeleri şöyle sıraladı:“Sözleşmelilik bitmeli, herkese güvence gelmeli.YHS kalkmalı, personel rahatlamalı.Kadro derece sınırlaması bitmeli, kamu görevlileri öğrenimlerine göre yükselmeli. Kariyer ve liyakat ilkesi hayat bulmalı, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları tüm kurumlarda yapılmalı. Sendikacılıkta evrensel ilkeler benimsenmeli, 4688 sayılı Kanun yeniden düzenlenmeli. Kamu mevzuatında darbe artığı kalmamalı, kılık-kıyafet yasakları ve yönetmeliği son bulmalı.”

Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu özelinde kurulun gündemine taşıdığımız konular

Kamu Personeli Danışma Kurulu’nun ‘Mart 2020’ toplantısında eğitim, öğretim ve bilim hizmet kolu özelinde “Kovid-19 salgını döneminde kamu personel uygulamalarının değerlendirilmesi” gündemli toplantıya taşıyarak müzakere edilmesini talep ettiğimiz hususlar şunlardır:

Koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde, kamu görevlileri arasında kamuda görev yapmaktan veya kamu hizmeti yürütmekten kaynaklı bulaş riskinin en aza indirilmesi bağlamında belirli bir mekân ve zamanda çalışan sayısının seyretilmesinden bahsediliyorsa “esnek çalışma” değil, “esnek mesai” kavramı kullanılmalıdır. “Esnek çalışma”, özü itibarıyla bir çalışma biçimi, dolayısıyla bir istihdam biçimi olarak algılanıp yorumlanma ihtimalini de kuvvetle barındırdığında hukuki ve idari düzenlemeler ‘esnek mesai’ kavramı üzerinden gerçekleştirilmelidir.

Bu anlamda kamu yönetiminde, özellikle de eğitim-öğretim hizmetlerinin sunumunda çalışanların dayanışmasını artıran, yetenek ve kapasitesi var olmasına rağmen bazı sebeplerle tam gün çalışamayanların çalışma imkânına kavuşmasını sağlayan çalışma biçimleri olarak iş paylaşımı, esnek çalışma günleri ve saatleri hayata geçirilebilir.Ancak bu uygulama hayata geçirilirken;

  1. Esnek mesai/çalışma saati/süresi uygulamaları tanımlanmalı,
  2. İşleyişe ilişkin usul ve esasların ana çerçevesi çizilmeli,
  3. Mahal ve kurum bazında mahallin/kurumun özelliklerine uygun esnek uygulamaların sağlanabilmesi için yöneticilere takdir hakkı tanınmalı,
  4. Tüm personelin eşit, adil ve hakkaniyete uygun bir şekilde çalışma esnekliğinden faydalanabilmesi adına takdir hakkının ana çerçevesi ve çalışma esnekliğinin temel unsurları açık, net ve somut olarak belirlenmeli,
  5. Aile-çalışma hayatı dengesi gözetilmeli,
  6. Her iki eşin de kamu personeli olduğu durumlarda aile sorumlulukları gözetilerek eşlerin esnek mesailerinin birbiriyle uyumlu olması sağlanabilmeli,
  7. Eğitim, öğretim ve bilim hizmet kolu özelinde norm kadro yönetmeliği başta olmak üzere, eğitim kurumlarındaki yönetici ve öğretmen sayısını belirleyen idari düzenlemelerde geçici olarak dönemsel esnemeler hayata geçirilmelidir.

Eğitim-öğretim alanında salgınla mücadele ekseninde Mart 2020 tarihinden bu yana yüz yüze eğitime ara verilmiştir. Salgının mevcut seyri de 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde yüz yüze eğitim yapılmasının (en azından bulaşma eğiliminin var olduğu il/ilçeler bakımından) mümkün olamayacağı ihtimalini doğurmaktadır. Bu eksende Bakanlığın da hazırlıkları doğrultusunda birim mekânda ve birim zamanda öğretmen ve öğrenci yoğunluğu ve temasını azami derecede azaltacak şekilde “esnek mesai/çalışma saatleri/süreleri” uygulamaları hayata geçirilebilir. Ancak uluslararası eş değerlik gibi unsurlar göz önünde tutularak tüm derslerin yüz yüze eğitim yoluyla verilmesi, hem öğrenim kayıplarını en aza indirecek hem de muhtemel hak kayıplarını önleyecektir. Bunun mümkün olmaması hâlinde öğrenim kazanımlarını sağlayacak nitelikte uzaktan eğitim yöntemleri hayata geçirilmelidir.

Toplu sözleşmede yer alan “Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller” başlıklı maddesindeki “Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kuramlarında ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar” hükmü gereği, eğitim kurumu yöneticilerinin ve öğretmenlerin üzerlerinde bulunan ders ve ek ders görevlerinin yapılmış sayılarak buna ilişkin ücretlerinin (uzaktan eğitim yoluyla yapılan görevlerinden bağımsız olarak) eksiksiz ödenmesi gereklidir.

Bunun yanı sıra her ikisi de öğretmen veya kamu personeli olan eşler ile bakmakla yükümlü olduğu çocuğu, engelli veya hasta bireyi bulunanlar yönünden aile sorumlulukları da gözetilerek esnek veya dönüşümlü çalışmayı esas alacak bir mesai planlaması da yapılmalıdır.

Uzaktan eğitimin öğretmenlerin eğitim kurumlarına gelme zorunluluğu olmaksızın hayata geçirilmesi ise öğretmenlerin uzaktan eğitim faaliyetlerini yürütecekleri mekânların (evleri veya belirleyecekleri başkaca bir mahal) yeterli internet bağlantısı gibi teknik donanıma sahip olması sağlanmalı/desteklenmelidir.

Öğretmenlerin canlı bağlantı şeklinde uzaktan eğitim faaliyeti yürütebilmelerinin teknik altyapı yetersizlikleri ve öğrencilerin erişim imkânlarının kısıtlılığı gibi sebeplerle mümkün olamayabileceği gözetilerek, ders anlatımları başta olmak üzere, eğitim materyallerinin öğrencilere ulaştırılması sağlanmalıdır.

Memur-Sen’in KPDK’da gündeme getirdiği konu başlıkları

-Pandemi, hem kapsamlı kamu hizmeti envanterine hem de yetkin ve fedakâr kamu personeline sahip olduğumuzu teyit etti.

-Kamu görevlileri hak kaybı yaşamamalı, yeni kazanımlarla motivasyonları artırılmalı.

-Pandemiyle mücadelede sorumluluk alanlar motive edilmeli, kamu görevlilerine “Pandemi Tazminatı” ödenmeli.

-Pandemiyle mücadelenin kesintisiz yürütülmesini sağlayan kamu görevlilerine ilave haklar verilmeli.

-Vefa Sosyal Destek gruplarında görev alan tüm kamu görevlilerine “Başarı Belgesi” verilmeli.

-Okulların açılmasında herkes sorumluluk almalı.

-KPDK ve KİK bileşenleriyle mini ekonomik ve sosyal konsey işlevi görmeli KİK’in çözüm üretme kapasitesi bu süreçte artırılmalı.

-Kasım KPDK’sının takvimi oluşturulmalı, gündemi belirlenmeli, alt komisyonlar oluşturularak hazırlıklarına başlama kararı alınmalı.

-Pandemi ve insan sağlığı noktasındaki hassasiyetimiz nedeniyle gündeme almadığımız gerçekleşmesi konusunda ısrarcı olduğumuz taleplerle ilgili beklentimiz de ısrarımız da sürüyor.

-Ek gösterge düzenlemesinden ek ödeme iyileştirmesine, gelir vergisi mağduriyetinin giderilmesinden yıllık izinde iş günü esasına geçilmesine, fiili hizmet zammı beklentilerinin gerçekleştirilmesinden üniversiteli işçilerin kadroya geçirilmesine, emeklilikte esas alınan sürelerin, bileşenlerin değiştirilmesinden emekli maaş ve ikramiyelerinde lehe sonuç üreten taleplerin düzenlemesine, farklı çalışma süre ve süreçlerine dair ilgili kanunlarda bulunan hükümlerin yeniden ve adil bir yaklaşımla ele alınması gibi konular, Kasım ayında gerçekleştirilmesi planlanan KPDK toplantısında konuşulmalı.

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Anahtar Kelimeler:
Memur-senKpdk
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
sınavsız gys ve ünvan değişikliği 1 yıl önce

sınavsız ünvan değişikliği bir defaya mahsus verilmelidir

Avatar
YHS 1 yıl önce

yhs eğitim durumuna göre bir defaya mahsus kaldırılmalıdır

Avatar
Hilal Aksu 1 yıl önce

Yetkili ve etkili sendikamız Dıyanet Kuran Kursu öğreticileri ile ilgili bir cümlelik talep dahi etmemiş. Mesela pandemi döneminde bir milyon öğretmene ödenen ek ders ücreti, ( Malıye bakanı ödenecek demesine rağmen ) 30 bin k.kursu öğreticisine niçin ödenmediğini sormamış. Fakülte+Pedagojik formasyon sahibi hatta y.lisans ve doktoralı K.Kursu öğreticilerine niçin Öğretmen denmez? sendikamız dillendirmemiş. Sendikamız aidatlarla meşgul, böyle somut taleplerle pek işi yok galiba.

Avatar
sınavsız gys ve ünvan değişikliği 1 yıl önce

laf değil icraat bekliyoruz

Avatar
mem 1 yıl önce

MEB EĞİTİME HAZIRLIK ÖDENEĞİ BU SAYILAN MADDELER ARASINDA YOK. ÇÜNKÜ MEB SADECE ÖĞRETMENLER ÇALIŞIYOR . ÖĞRETMEN DIŞINDAKİ PERSONELE NİÇİN EĞİTİME HAZIRLIK ÖDENEĞİ BU MADDELERDE NİÇİN GEÇMİYOR.

Avatar
cengiz karaca 13 ay önce

geçti başkan bunlar
olmayacak
eski başkan almadı vekil oldu