Kamu Dışı Aile Sağlığı Çalışanlarına (Ebe, Hemşire, Tıbbi Sekreter ve Acil Tıp Teknisyenleri) kadro için 2 önerge Meclise sunuldu

Kamu Dışı Aile Sağlığı Çalışanlarına (Ebe, Hemşire, Tıbbi Sekreter ve Acil Tıp Teknisyenleri) kadro için 2 önerge Meclise sunuldu

KAMU 25.12.2022, 00:19 Editör
Kamu Dışı Aile Sağlığı Çalışanlarına (Ebe, Hemşire, Tıbbi Sekreter ve Acil Tıp Teknisyenleri) kadro için 2 önerge Meclise sunuldu

Aile sağlığı merkezlerinde gruplandırma çalışanlarının kadroya alınması talebine ilişkin soru önergesi:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.13.12.2022 Süleyman Girgin /Muğla Milletvekili 

KAMUBİZ.COM İnstagram KANALI İÇİN TIKLAYINIZ

Aile Sağlığı Merkezleri'nde 20 bine yakın tıbbi sekreter, ebe, hemşire, acil tıp teknisyeni ve temizlik personeli çalışmaktadır. Bu personeller 4-A statüsünde çalıştıkları için, sağlıkçı olmalarına rağmen sağlıkçı sıfatları yoktur. 

Bu personeller. Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde Aile Sağlığı Merkezlerinin gruplandırma çalışanlarıdır. Doktorlara yatırılan cari gider parası ile hizmet alımı yapılarak maaşları yatırılmaktadır. Bu personeller, kamu hizmeti verip kamunun içerisinde yer almamaktadır. 

Bu bağlamda; 1) Aile Sağlığı Merkezleri'nde çalışan gruplandırma çalışanları ne zaman kadroya geçecektir?

Kamu dışı aile sağlığı çalışanlarına kadro verilmesi ve özlük haklarının iyileştirilmesi talebine ilişkin

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanmm Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Saym Vedat BİLGİN tarafından yazılı olarak cevaplandınimasını saygılanmla arz ederim. (01.12.2022) Hüseyin ÖRS /Trabzon Milletvekili 

Ülkemizde koruyucu sağlık hizmeti veren ve İl Sağlık Müdürlüklerine bağlı Aile Hekimliği birimlerinde 3600 civarında 'Kamu Dışı Aile Sağlığı Çalışanı" (Ebe, Hemşire ve Acil Tıp Teknisyenleri) mevcuttur. Sözleşmeleri ve bordroları İl sağlık müdürlüğü tarafından yapılmakta ancak maaşları Maliye Bakanlığınca ödenmektedir. 

Bizzat Sayın Cumhurbaşkanının "kamuda sözleşmeli istihdamını bitiriyoruz." sözüne ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın "süreli sözleşmeli ve süresiz sözleşmelilere kadro" açıklamalarına rağmen sağlık sisteminde "Kamu Dışı Aile Sağlığı Çalışanları" kadro dışı kalmıştır. 

"Kamu Dışı Aile Sağlığı Çalışanları", kamu görevlisi aile sağlığı çalışanı meslektaşları ile eşit iş, sorumluluk ve görev yapmaktadır. Ne yazık ki bu çalışanların sağlık, eş durumu gibi mazerete bağlı yer değişikliği hakları bulunmadığı gibi iş güvenceleri de yoktur. Bu nedenle sürekli mobbing ve baskı altında görev yapmaktadırlar. 

12 yıldır ülkenin dört bir tarafında sağlık hizmeti veren "Kamu Dışı Aile Sağlığı Çalışanları" kadro verilmesini ve özlük haklarında iyileştirme yapılmasını talep etmektedirler. 

Bu çerçevede; 
1- Ülke genelinde sayısı 3600 civarında olan "Kamu Dışı Aile Sağlığı Çalışanları", "Kamuda sözleşmeli istihdamını bitiriyoruz." diyerek yapılan kanun teklifi ve istihdam çalışmalarınıza neden dahil edilmemiştir? 

2- Kamu Dışı Aile Sağlığı Çalışanlarına kadro verilmesine ve özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin Bakanlığınızca herhangi bir çalışma yapılacak mıdır? Yapılacaksa ne zaman yapılacaktır?

3- İlgili çalışanlar ile ilgili herhangi bir düzenleme yapılmayacaksa, yaşadıkları mağduriyet, hak kaybı ve baskılara son vermek, iş güvencesi olmaları nedeniyle yüz kızartıcı suçlar harici çeşitli sebeplerle işlerinin sonlandırılmasının önüne geçmek adına Bakanlığınızca herhangi düzenleme yapılacak mıdır?

WhatsApp Grubumuz İçin TIKLAYINIZ

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yorumlar (1)
İsimsiz ASM li 1 hafta önce
ASM gruplandırma sağlıkçıları hemşirelerde KADRO bekliyor