Kamuda işçi kadrosunda çalışanların, memur kadrolarına  geçirilebilmeleri Meclis gündeminde

KAMU 23.11.2022, 21:39 23.11.2022, 21:51 Editör
Kamuda işçi kadrosunda çalışanların, memur kadrolarına  geçirilebilmeleri Meclis gündeminde

Kamu kurumlarında işçi kadrosunda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarına ilişkin

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGl'NA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat BİLGİN tarafından  Anayasa'nın 98'inci İçtüzüğün 96'ıncı ve 99'uncu maddeleri gereğince yazılı olarak  cevaplandırılmasını arz ederim. Murat ÇEPNİ  /İzmir Milletvekili  

Kamu kurumlarında çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıları, 657 sayılı Devlet  Memurları Kanunu'na tabidir. Çeşitli gerekçelerle, bir iş sözleşmesine dayanarak işçi  kadrosunda çalışmak zorunda olan mühendis, mimar ve şehir plancıları ise 4857 sayılı İş  Kanunu'na tabi olmaktadır.  

4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak sürekli işçi kadrosunda çalışan bu kişiler, 657'ye  tabi diğer kamu personelleri gibi fırsat eşitliği yakalayamamaktadır. Mevzuat kapsamında  kadrolu işçilerin unvan değişikliği yapabileceğine yönelik bir düzenleme bulunmadığından,  görevde yükselme imkanları olmamaktadır. 657 Sayılı Kanuna tabi çalışan meslektaşları, gibi  
mesleklerinin ve unvanlarının gereği olan müdürlüklerde, uygun pozisyonlarda çalışamamakta,  meslekleriyle ilgili toplantılara, seminerlere, eğitimlere katılamamakta, tayin, terfi, nakil gibi  haklardan mahrum kalmaktadır. İşleriyle ilgili imza yetkileri de bulunmamaktadır Birçoğu  eşleri ve aileleri ile ayrı kentlerde çalışmak zorunda olduklarından mağduriyetler yaşamaktadır.  
Mühendis, mimar ve şehir plancısı işçiler; 2015 yılında imzalanan kamu görevlilerine  ilişkin 3. dönem toplu iş sözleşmesinin 36/1. Maddesinde yer alan, "Kamu kurum ve  kuruluşlarının fabrika, şantiye, atölye, çiftlik ve arazi gibi işçi istihdamının zorunlu olduğu  yerlerde istihdam edilen işçiler hariç olmak üzere, ilgili yer ve birimlerinde memur veya  sözleşmeli personel eliyle yürütülmesi gereken işlerde sürekli işçi kadrolarında çalışmakta  olanların KİT'lerde sözleşmeli personel pozisyonlarına, diğer idarelerde ise memur kadrolarına  geçirilebilmeleri konusunda çalışma yapılacağı" hükmünü hatırlatarak yıllardır süregelen  üniversiteli işçilerin sorunlarının bir türlü çözülemediğini belirterek, Devlete mali yük  getirmeyecek statü değişikliği taleplerinin yerine getirilmesi için mücadele vermektedirler.
Bu bağlamda;  

KAMUBİZ.COM İnstagram KANALI İÇİN TIKLAYINIZ 
1 - Kamu kurumlarında, alanı dışında çalışan mühendis, mimar ve şehir plancısı işçilerin  yaşadıkları mağduriyetleri gidermek için yasal düzenlemeler yapacak mısınız?  
2- Kamu kurumlarında çalışan mühendis, mimar ve şehir plancısı işçilerin 3. Dönem Toplu  Sözleşmesi'nde belirtilen hükmün uygulanması talebini dikkate alacak mısınız?  
3- Üniversite mezunu işçilerin, eğitimlerine uygun memur statüsünde çalışma talepleri dikkate  alınmakta mıdır?  
4- 2022 yılı itibariyle kamu kurumlarında kaç tane mühendis, mimar ve şehir plancısı işçi  kadrosunda çalışmaktadır?  
5- Mühendis, mimar ve şehir plancısı işçilerin görevde yükselme sınavlarına girebilmeleri için  gerekli düzenlemeler yapılacak mıdır?  
6- Kendi ihtisas dalı dışında çalışan üniversite mezunu işçilerin intibaklarının yapılması için  çalışmalarınız var mıdır? 

WhatsApp Grubumuz İçin TIKLAYINIZ

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yorumlar (3)
Önce kapağı at devlete, sonra BELEŞ kadro iste. 2 hafta önce
Ona BELEŞ kadro, buna BELEŞ kadro. Mavi boncuk dağıtmalar. Seçimlerde faydası olmaz. Zira; kadro verilecekler İŞSİZ değil, gariban değil, dayısı olmayan hiç değil. Kamuya personel alımları; KPSS ve merkezi alım ile olmalı. Adalet sağlanmalı. Herkese fırsat eşitliği sağlanmalı.
YHS 2 hafta önce
TAŞORONA BELEŞ KADRO BEDAVA MEMURLUK YAZİK YAZİK
Emekli Memur 2 hafta önce
Kamu Kuruluşlarında İş Bulamayıp , Özel Sektörlerde Sözleşmeli İşci Olarak Çalışmaları Devletin Hatasıdır..Devlet yönetimi iş verdi de çalışmam mı dedi..?
Bir Mühendisin bu duruma düşmesi çok yanlış ve Kabul edilemez bir Durumdur...
Sayın Cumhur Başkanımızın bu Yanlışı Düzelteceğine İnanıyorum ve Güveniyorum...?