Kamudaki şeflerin özlük hakları ve 3600 ek gösterge talebi, Çalışma Bakanına sunuldu

Kamu kurum ve kuruluşlarında şef kadrosunda görev yapmakta olan personelin sorunlarına ilişkin Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'e önerge sunuldu

KAMU 23.11.2022, 10:02 Editör
Kamudaki şeflerin özlük hakları ve 3600 ek gösterge talebi, Çalışma Bakanına sunuldu

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGl'NA  
Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Bilgin tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.  Aydın Adnan SEZGİN  /Aydın Milletvekili  Saygılarımla. 09 .11.2022  

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında şef  kadrosunda unvanıyla görev yapmakta olan personelin birtakım önemli sorunları  bulunmaktadır. Cumhurbaşkanlığı 1 nolu kararnamesinde ve kamu kurumlarının görevde  yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliklerinde "yönetim hizmetleri" grubunda yer  almalarına rağmen "kamu şefleri'', uygulamada kurumların hiyerarşik yapısında yönetici olarak  kabul görmemektedirler. Örneğin Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yapmakta olan şefler,  kurumlarında görev yaptığı şubenin müdür yardımcısı veya şube müdürü herhangi bir sebeple  görevinden ayrıldığında yerine vekaleten görevlendirilmemekte, şube müdürü atamalarında  
istisnalar dışında şef kadrolarından atama yapılmamaktadır.  

KAMUBİZ.COM İnstagram KANALI İÇİN TIKLAYINIZ 

Kamu şefleri, 7417 sayılı "Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı  Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamı dışında  bırakılmış, ek göstergeleri 3600'e yükseltilmeyerek 2800'de bırakılmıştır. Bu durum, özlük  hakları ve gelir haremleri açısından "kamu şeflerinin" mağdur olmasına neden olmaktadır.  

2011 yılında yayınlanan 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, kamuda aynı meslek  grubunda farklı bakanlıklarda görev yapan "kamu şefleri" arasında ücret adaletsizliğine sebep  olmuştur. Örneğin Adalet Bakanlığında görev yapan şeflerin özel hizmet tazminatı oranı 120'ye  çıkarılmış, diğer kurumlarda görev yapan şeflerin özel hizmet tazminatı oranı 70 olarak  belirlenmiştir. Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nda görev yapan şeflerin ek ödeme oranı 138, diğer  bakanlıklardaki şeflerin 1 15 olarak belirlenmiştir.  

"Kamu şefleri'', bu sorunlarının çözülmesi için bütün bakanlıklarda görev yapan şefler  için istisnasız olarak, özel hizmet tazminatı oranının 120, ek ödeme oranının 138, hizmet sınıfı  tazminat oranının 1 O olarak düzenlenmesini talep etmektedirler. Ayrıca bütün "kamu  şeflerinin" ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesini ve kararname ve yönetmeliklerin şeflere  verdiği yöneticilik sıfatının uygulamaya da yansıtılmasını talep etmektedirler.  

Bu çerçevede;  
1) Kamu kurum ve kuruluşlarında şef kadrosunda görev yapmakta olan personelin  sorunlarının giderilmesine yönelik bir çalışma var mıdır? 

2) Bütün bakanlıklarda görev yapan şefler için istisnasız olarak, özel hizmet tazminatı  oranının 120, ek ödeme oranının 138, hizmet sınıfı tazminat oranının 10 olarak  düzenlenmesi talebine bakışınız nedir?  

3) Bütün "kamu şeflerinin" ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesi yönündeki talebi nasıl  değerlendiriyorsunuz?  

4) Kararname ve yönetmeliklerin şeflere verdiği yöneticilik sıfatının uygulamaya  yansıtılması talebine bakışınız nedir? 

WhatsApp Grubumuz İçin TIKLAYINIZ

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yorumlar (22)
Şef 3600 2 hafta önce
İlk defa doğru dürüst üzerinde çalışılmış bir önerge olmuş.Allah razı olsun diyelim ve sayın bakanın adalet anlayışını bekleyelim bakalım ne olacak pek umut yok ama neyse
Şef 2 hafta önce
Önergeyi veren Milletvekili nin eline sağlık. Umarım Şefler Hak etiği hem Maddi hem de manevi değere kavuşur.
GAZANFER 2 hafta önce
3600 Ek Gösterge; Hak,Hukuk ve Adalet kavramları adı altında 1. Derecenin 4. Kademesine gelmiş tüm kamu çalışanların hakkıdır. Ancak ne Hazindir ki; bizlere övey evlat muamelesi yapılmıştır. Hakkımı helal etmiyorum.
Kanka44 2 hafta önce
TEKNİKER ler de bazı kurumlarda teknik müdür olarak görev alabiliyor 3600 ek gösterge Tekniker lerede verilmelidir
Ali 2 hafta önce
1/4 ne düşmüş tüm memurları kapcamali bunlar üniversite mezunu ayrım yapmak serefsilikdir
Semiha güler 2 hafta önce
Hiçbir mesleği kücümsemek haddime değil fakat bir imam bir gece bekçisi bir hemşire 3600 ek gösterge alırken diğer kurumlarda çalışan 1 derece de ki personeller neden 2800 e layık görülür örneğin bir banka personeli çok daha zor kosullarda çalısıyor
Teknikerkoko 2 hafta önce
Sağlıkta çalışan Tekniker alıyor. Diğerlerine yok. Bunların hiç birinde adalet yok. Kritik yerlerde çalışan Tekniker tehlike altında çalışan Tekniker ama bizi savunan ne bir sendikacı nede bir siyasetçi var. Bunların hepsi adaletsiz.
Zaza 2 hafta önce
Sayın vekil kamuda çalışan teknikerleri unutmuşdunuz sanırım eğer teknikerleri hatırlamasanız biz sizleri sandıkta hatırlamayız sadece hatırlatayım dedim
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın