Memur ve sözleşmeli personel bayram ikramiyesi verilmesi hakkında kanun teklifi

Devlet Memurları Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi. Teklif ile, Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödenen bayram ikramiyesinin; 29 Ekim Ulusal Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda da net asgari ücretin yarısı tutarında olacak şekilde ödenmesi ve bu ikramiyeden memur ve sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerin de yararlandırılması amaçlanmaktadır.

KAMU 08.04.2022, 19:35 Editör
Memur ve sözleşmeli personel bayram ikramiyesi verilmesi hakkında kanun teklifi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Devlet Memurlan Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifim gerekçesiyle birlikte ekte sunulmuştur.  Gereğini saygılanmla arz ederim.  Uzm. Dr. Hüseyin Avni AKSOY /Karabük Milletvekili 

GENEL GEREKÇE 
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanımu'nun 18. Ek maddesinin 1. Fıkrasına göre; 'Kurumca bu Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı 'nda 1.100'er TL tutarında bayram ikramiyesi ödenir. ' denilmektedir. 

Sadece Dini Bayramlarda ödenen bu bayram ikramiyelerinin yanı sıra, Ülkemizde bayram aynmı yapılmaksızın, Milli Bayramlarımız da vardır. 

Milli bayramlarımız tarihi geçmişimizle gururlanmamız için ve birlik beraberliğimizi hatırlamamız için kutlu gün olarak ilan edilen günlerdir.  Bu günlerde, zamanında bizim adımıza ülkemizi kurtarmak için savaşmış kahramanlarımızı ve en önemlisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk' ü ananz. 

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik kriz ve yüksek enflasyon karşısında geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımız ne kendilerine ne de çocuklanna milli bayram coşkusunu yaşatmak için ayn bir bütçe ayıramamaktadır. 

Bu gerekçeler göz önüne alınarak talepte bulunduğum Kanun teklifimle, ülkemizde Dini Bayram ve Milli Bayram aynmı yapmaksızın. Milli bayramlarda da çalışan ve emekli vatandaşlanmıza hane başına bir adet düşecek şekilde asgari ücretin % 50'si tutarında '29 Ekim Ulusal Bayram günü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı olarak. Bayram ikramiyesi verilmesi amaçlanmaktadır.

DEVLET MEMURLARI KANUNU ÎLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ» 

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayûı Devlet Memurlan Kanımıma aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
"Bayram ikramiyesi 

EK MADDE 45- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanımımun ek 18 inci maddesi uyarmca ödenen bayram ikramiyeleri, bayramm içinde bulunduğu ayda fiilen çahşmalan şartıyla ve hane başma bir adet düşecek şekilde, 4 üncü maddenin (A) ve (B) fıkraları uyannca istihdam edilenlere de ödenir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkanlacak yönetmelikle belirlenir." 

MADDE 2- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununım ek 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "tutarında" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve 29 Ekim Ulusal Bayram günü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bajramı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı resmî bayram günlerinde net asgari ücretin yansı tutannda" ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yorumlar (1)
Cengiz karaca 2 ay önce
Emekliyi üzerseniz bayram ikramiyeleri artmazsa üzülür sonra da sizi üzer
15
açık