Memurların çözüm bekleyen sorunları ve çözüm önerileri TBMM'ye sunuldu (15 Madde)

Memurların 15 maddeleik acil çözüm bekleyen sorunları ve çözüm önerileri TBMM'ye sunuldu

KAMU 25.08.2022, 14:35 Editör
Memurların çözüm bekleyen sorunları ve çözüm önerileri TBMM'ye sunuldu (15 Madde)

LİYAKAT-SEN: ACİLEN ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ

Sendikal alanda faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin 4688 sayılı kanunda belirtilen görevleri arasında kamu çalışanlarının mali ve özlük haklarındaki sorunların tespiti ve çözüm önerileriyle birlikte ilgili makamlara iletmesidir

Liyakatli Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası  olarak; Ekim ayında gündeme gelmesi beklenen; Kamu çalışanlarının mali ve özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik “Torba Yasa" hazırlıklarında değerlendirilmek üzere Genel Hizmet ve Eğitim - Bilim Hizmet kollarına dahil kamu çalışanlarına ilişkin sahadan gelen talepler maddeler halinde sendikamızca belirlenmiştir.

Aşağıda belirtilen taleplerin çözüme kavuşturulması amacıyla hazırladığımız resmi yazımızı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna, Cumhurbaşkanlığı İdari ve Mali İşler Başkanlığına ve Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderdik.

ACİLEN ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ

1-  3600 ek gösterge düzenlemesi ile ilgili yürürlüğe giren yasal düzenleme başta kamu şefleri olmak üzere, belli başlı meslek grupları haricinde kimseyi memnun etmediğinden daha kapsayıcı ve adil bir formülle çözüme kavuşturulmalıdır. ( özel hizmet aylığı yüzde miktarları yeniden düzenlenmeli ve ek göstergeler arası puanlar 20 puan gibi makul seviyede belirlenmelidir 3000 ile 3600 arasındaki farklılık 60 puandan 20 puana indirgenmelidir. Böylelikle ek göstergeler arası ücret dengesi sağlanmış olacağından unvan ve pozisyonlara göre yapılacak ek gösterge artışları da anlamlı ve dengeli olacaktır.)

2-Kamuda aynı işi yapan, fakat farklı özlük haklarına sahip (sözleşmeli-kadrolu, 4/B’li- yardımcı hizmetler-işçi-TYP) birden fazla istihdam tiplerinin sadeleştirilebilmesi, aynı çalışma grubu içerisinde yer alan fakat farklı kurumlarda aynı görevi yapan kamu çalışanlarının ücretleri arasındaki eşitsizliğin 666 SKHK’ye uygun şekilde yeniden düzenlenmesi,

3-Yüzdelik Zamlar, hiyerarşik düzen dikkate alınmadan bazı meslek gruplarına yönelik yapılan iyileştirmeler kamuda çalışanlar arası ücret makasını açtığından kamu çalışanlarının ücretlerinin yüzdelik zamlar yerine; unvanlar arası taban ücret skalası yeniden düzenlendikten sonra yıllık ya da dönemsel seyyanen zam şeklinde yapılması,

4- Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan personellerin öğrenim durumlarına uygun kadrolara sınavsız geçiş hakkı sağlanarak, YHS’nın Genel İdare Hizmetler Sınıfına dâhil edilmesi, 

5- Kamuya personel alımında ve GYS kapsamında yapılan mülakatların tamamen ortadan kaldırılması,

6- Kamu çalışanlarına kamu işçilerinde olduğu gibi günlük yol, yemek yardımı ve ayrıca kira yardımı yapılması,

7- Dezavantajlı bölgelerde görev yapan kamu çalışanlarına (ağır kış şartları vb.) ek tazminat ödenmesi,

8- İdare mahkemelerine intikal eden davalarda, yargılama sonucunda idarenin haksız bulunduğu kararlarda rücu eden masrafların/kamu zararlarının sorumlu yöneticilerden tahsil edilmesi,

9-657 SDMK’nun 76. Ve 2547 Sk’nun b-4 maddelerinin uygulanmasında keyfiyetin önüne geçmek amacıyla söz konusu kanun maddelerinin somutlaştırılması için gerekli düzenlemelerin yapılması,

10- Aynı müfredatı aynı sınıfta, eşit ders yükü alarak uygulayan öğretmenlerin kadrolu, sözleşmeli, ücretli şeklinde sınıflandırılması ayrıca birini diğerinden üstün tutacak olan tek kriterin ücretleri arasındaki fark olarak değerlendirildiği Öğretmenlik Meslek Kanunundaki sınav şartının kaldırılması,

11- MEB Öğretmen Atanma Yer Değişikliği Yönetmeliğinin 15. Maddesinde yapılacak bir düzenleme ile açıktan atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atanacakların önünün açılarak bu durumda olan öğretmenlerimizin eğitim camiasına kazandırılması,

12- Eğitim organizasyonun içerisinde yer alan ancak Uzman/Başöğretmenlik haklarından yararlanamayan MEB Taşra teşkilatındaki Şube Müdürlerinin de bu haklardan yararlanabilmesi için söz konusu kanunda değişikliğe gidilmesi,

13- MEB bünyesinde Yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim öğretim hizmetlerini yürüten PİKTES öğretmenleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde görev yapan usta öğreticilere kadro verilmesi,

14-Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan öğretmenlerimize ödenen Öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ayrım yapılmadan tüm eğitim çalışanlarına memurun eylül ayı net maaşı kadar ödenmesi için mevzuatta değişikliğe gidilmesi,

15- Üniversite İdari personellerinin atanma ve yer değiştirme sorunlarının çözülmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması.

 Emir KAZAK
Liyakat Sen Genel Başkanı 

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yorumlar (10)
şef 3600 1 ay önce
Emir Bey de şefleri es geçmiş. sorunlarını açıklık getirmemiş. kurumlar arası şef maaş uçurumundan özel hizmet tazminatından bahsetmemiş. görevleri dahi yaptırılmıyor. neyse hayırlısı.
Ali 1 ay önce
MHP nin sözü yhs
Yhs 1 ay önce
Yhs kadro bekliyor öldük öldük semizi duyan var mı sözleşmeliye mubaşirlere taşerone kadro verirken sıkıntı yok bize gelince ses yok
Susmayan 1 ay önce
Asıl sorunu kökten çözmek lazım 657 yasayı yeniden hazırlayacaklar baştan sona 1200 tane devlet 657 hak vermiş coluguna çocuğuna 5 yasak getirmiş memura o beş yasigi 50 çıkaracak ozaman bu iş oldu bil
müfettiş 1 ay önce
şef olduğun için hemen kendine istemişin... boş kan....
Nurettin TÜY 1 ay önce
Sınavsız ataması yapılan Sayman ve Şube Müdürlerinin atamalarının iptal edilmesi de eklenirse daha iyi olur.
Karabük 1 ay önce
Yhs kadro bekliyor verdiğiniz oy var vermediniz oy bay Kemalin
Ünal OLCAR 1 ay önce
Varsa yoksa öğretmenler. Başka kamu çalışanı yok.
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
26
açık